مقاله دانشگاهی – تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

کارکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای شرکتها داشته باشند حفظ منفعت شرکتها در زمان ارایه خدمات پیوستسابقه اولیه گمرک همچنان در ابهام قرار […]

پژوهش – بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۸

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید نسبت‌های مالی معمولاً بر ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:الف) نسبت‌های نقدینگیب) نسبت‌های اهرمی (بدهی)ج) نسبت‌های فعالیت (کارآیی)د) نسبت‌های سود‌آوریالف -نسبت‌های […]