وجود رابطه زوجیت

هم‌چنین در الحاق فرزند به زوج فرق نمی‌کند تلقیح به وسیله زوج انجام شود یا بیگانه؛ زوجین از این عمل با خبر باشند یا این…

آیات و روایات

۳-۱-۳-۱- تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب از نظر فقهاپرسش اساسی در این قسمت این است که معیار تشخیص نسب از دیدگاه قانون‌گذار اسلام و…

فقهی و حقوقی

۳-۱-۱-۱- دیدگاه عرفیاز نظر دانش پزشکی (عرف خاص)، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیه پدر، اسپرم موجود در منی انسان است و در…

قانون مدنی ایران

در تعریف «ولادت» گفته شد: جدا شدن مقداری منی از شخص، آن گاه دخول آن و استقرارش در رحم، تا این که به امر خدا…

مشکلات جسمی

در این فرض، چند نکته قابل بحث و بررسی است:۱٫نطفه مردگرفته می شود. بنابراین تشکیل دهندۀ بچه، نطفۀ مرد است و او مداخلۀ مستقیم در…

رسول خدا (ص)

۲-۳- صورت سوم؛ نطفۀ مردی در رحم زنی به عنوان اجارهاگر نطفۀ مردی را در رحم زنی به عنوان «اجاره» قرار دهند، آن گاه بچه‌ای…

محمد بن سنان

جواب این ادعا بسیار واضح است، زیرا اگر روشن شد که مقامات حکمت درباره دلالت آیه وجود دارد، می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و…

تلقیح مصنوعی

به امام صادق (ع) گفتم زنا بدتر است یا نوشیدن شراب، چگونه در نوشیدن شراب هشتاد تازیانه و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟…

استعمال لفظ

امام خمینی (قدسره) در ذیل روایتی در بحث طهارت می‌گوید: ارسال آن در من لایحضره الفقیه، دلیل بر وثاقت راویان همان حدیث در خصال است…

شهید ثانی

علی (ع) از او پرسید: آیا بر فرج او (شرمگاه) آب ریخته‌ای؟ آن گاه فرمود: زن دارای دو مجرا در شرمگاه خود است؛ مجرایی که…