پایان نامه با واژه های کلیدی بانک مرکزی، بانک کشاورزی، تجارت الکترونیک

رستاک).
2-2-3-5-2-1- بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مرداد ماه 1380 تاسیس شد و بهعنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
2-2-3-5-2-2- بانک پارسیان
بانک پارسیان بهصورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیردولتی و به استناد قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین ماه 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال 1380 شروع به کار کرد (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-2-3- بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد پس از دریافت مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شهریور ماه 1386، فعالیت خود را آغاز نمود (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-2-4- بانک کارآفرین
بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به صورت یک موسسه اعتباری غیر بانکی ثبت و آغاز کرد و با اخذ مجوز تاسیس بانک خصوصی از بانک مرکزی، موسسه اعتباری کارآفرینان به بانک کارآفرین تغییر یافت. فعالیت رسمی بانک کارآفرین از تاریخ دی ماه 1380 آغاز گردید (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-2-5- بانک سامان
بانک سامان به عنوان یک نهاد پولی فعالیت خود را از مهرماه سال 1378 با نام موسسه اعتباری سامان اقتصاد آغاز کرد و در تیرماه سال 1380، تبدیل آن از موسسه به بانک مورد تصویب قرار گرفت (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-2-6- بانک سرمایه
بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک غیردولتی، در دی ماه 1384 فعالیت کاری خود را آغاز نمود (سایت اینترنتی بانک رفاه ایران).
2-2-3-5-2-7- بانک سینا
بانک سینا هم فعالیت خود را با نام مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد در سال 1364 شروع کرد و در روزهای پایانی سال 87 موفق به دریافت مجوز فعالیت بانکی خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-2-8- بانک تات
این بانک، هشتمین بانک خصوصی کشور است که در تاریخ 8/ 8/ 88 در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان (ع) در مشهد تاسیس شد و آغاز به کار کرد. این بانک در سالهای بعد لغو مجوز شده و با ادغام آن با دو موسسه مالی، در قالب بانک آینده به مشتریان آن خدمات ارائه میگردد.
2-2-3-5-2-9- بانک شهر
مجوز ثبت بانک شهر که قبلا بهعنوان مؤسسه مالی و اعتباری شهر فعالیت میکرد در تاریخ 29/11/89 از سوی بانک مرکزی صادر شد و این بانک هم به جرگه بانکداری کشور وارد شد.
2-2-3-5-2-10- بانک دی
بانک دی نیز یکی از بانکهای غیردولتی است که با سرمایه دوهزار میلیارد ریال آغاز به کرده و مقرر شده است که در طول برنامه سه سال اول خود، سرمایهاش را به 5/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
2-2-3-5-2-11- بانک انصار
بانک انصار در تاریخ 3/8/1389 با شماره 374528 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و شخصیت حقوقی آن شکل گرفت و نهایتا با نامه شماره 59204 تاریخ 20/3/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یازدهمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز نمود (سایت بانک انصار).
2-2-3-5-2-12- بانک حکمت ایرانیان
موسسه مالی و اعتباری ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقای منزلت اجتماعی و بهبود معیشت کارکنان نیروهای مسلح تاسیس گردید. در ادامه، با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور و بحث خصوصیسازی و متعاقب آن ایجاد بانکهای خصوصی در کشور، تمهیدات مورد نیاز به عمل آمده و مجوز تبدیل موسسه مالی و اعتباری به بانک حکمت ایرانیان از بانک مرکزی دریافت شد تا در راستای اهداف فوق الذکر و فراتر از آن بهعنوان یک موسسه پولی نقش خود را در چرخه اقتصادی کشور و همچنین ارایه خدمات بانکی به هموطنان عزیز ایفا نماید. از این رو بانک حکمت ایرانیان در تاریخ 23/10/1389 تاسیس گردید (سایت بانک حکمت ایرانیان).
2-2-3-5-2-13- بانک گردشگری
این بانک در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٨٩ مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در تاریخ ٢/٩/١٣٨٩ اقدام به پذیره نویسی سهام نموده است. سرمایه اولیه این بانک مبلغ ٢٠٠٠ میلیارد ریال میباشد و در مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه بانک به ۴٠٠٠ میلیارد ریال تصویب و براساس پیشنهاد هیات مدیره بانک و با موافقت سهامداران بانک در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ٢٢/١٢/١٣٨٩ افزایش سرمایه بانک به ۶٠٠٠ میلیارد ریال با تفویض اختیار به هیات مدیره تصویب گردیده است.
بانک گردشگری به‌شکل مجموعه ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید. اگر چه فعالیت‌های تجاری بانک گردشگری شباهت‌ بسیاری با فعالیت سایر بانک‌ها دارد، اما توجه ویژه این بانک به صنعت گردشگری کشور، فعالیت آن را متمایز می‌کند.
2-2-3-5-2-14- بانک ایران زمین
بانک ایران زمین (سهامی عام) به موجب مجوز شماره 283592/89 مورخ 21/12/1389 صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/12/1389 تحت شماره 399279 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسیده است. سهام بانک در تاریخ 25/12/1389در فرابورس ایران پذیرفته شده است و از تاریخ 5/7/1390 درفهرست تابلوی قیمتهای بورس قرار گرفته است.
2-2-3-5-2-15- بانک قوامین
بانک قوامین که فعالیت خود را با نام صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی و با هدف تامین توان مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۷۹ به موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین و نهایتاً با مجوز شماره ۱۵۰۰۵۹/۹۱ به تاریخ 12/6/1391 صادره از سوی بانک مرکزی به نام «بانک قوامین» تغییر نام یافت (ویکیپدیا).
2
-2-3-5-2-16- بانک خاورمیانه
هیات مؤسس در نیمه دوم سال ١٣٨٧، برنامه عملیاتی خود را برای تاسیس بانک خاورمیانه آغاز نمود. پس از کسب مجوزهای لازم از شورای محترم پول و اعتبار و پذیره‏نویسی عمومی، طی چهار روز در خرداد ١٣٩١ پذیره‏نویسی تکمیل و سرمایه اولیه بانک بهمیزان چهار هزار میلیارد ریال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تامین شد. سپس در مهر ماه ١٣٩١، جلسه مجمع عمومی مؤسس بانک خاورمیانه برگزار گردید و ضمن تایید اساسنامه و صورت‏های مالی، اعضای هیات مدیره توسط سهامداران انتخاب و فعالیت بانک خاورمیانه به صورت رسمی آغاز شد.
2-2-3-5-2-17- بانک آینده
در راستای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، درباره لغو مجوز بانک تات و تشکیل بانک جدید متشکل از سهامداران بانک لغو مجوزشده تات و موسسات صالحین و آتی، «بانک آینده» تاسیس شده و مجاز به فعالیت است. در این باره بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک آینده» تعهدات «بانک تات» و موسسات «صالحین» و «آتی» را عهده دار شده است: در راستای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، درباره لغو مجوز بانک تات و تشکیل بانک جدید متشکل از سهامداران بانک لغو مجوز شده تات و موسسات صالحین و آتی، «بانک آینده» تاسیس شده و مجاز به فعالیت است.
2-2-4- تاریخچه بانک کشاورزی
ابتدا در سال 1309 در بانک ملی، شعبه تخصصی به نام «شعبه فلاحتی» برای اعطای وام به کشاورزان ایجاد شد. این شعبه را می‌توان نخستین اقدام برای ایجاد یک بانک تخصصی در ایران قلمداد کرد، چرا که گسترش فعالیت‌های این شعبه، موجب تشکیل بانک مستقلی به نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» در سال 1312 با هدف توسعه کشاورزی و صنعت گردید. این بانک، سپس با هدف توسعه کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی، در سال 1334 به «بانک کشاورزی ایران» تغییر نام یافت. دومین بانک کشاورزی که شاید بتوان آن را اولین بانک توسعه‌ای کشاورزی در ایران دانست، «صندوق توسعه کشاورزی ایران» است که در سال 1347 با سرمایه‌ دولتی آغاز به کار کرد. تشویق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خصوصی در کشاورزی و دامپروری، گسترش کشاورزی تجاری، آبادانی زمین‌های بایر و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، از جمله اهداف این صندوق بودند. اما صندوق توسعه کشاورزی ایران در سال 1352 به «بانک توسعه کشاورزی ایران» تغییر نام یافت.
در سال 1348 قانون تاسیس بانک تعاون کشاورزی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید. این بانک برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و زارعین و اشخاصی که به امر کشاورزی اشتغال دارند و موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی فراهم نشده است و انجام هر گونه عملیات بانکی با انتقال قسمتی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران تشکیل گردید. بر اساس اساسنامه این بانک، بانک تعاون کشاورزی ایران در مورد وصول مطالبات و انجام تعهدات و دارایی و حقوق متعلقه قائم‌مقام قانونی بانک کشاورزی ایران‌ بود. سهام بانک تعاون کشاورزی ایران قابل انتقال به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بود و اتحادیه‌های مزبور می‌توانستند سهام بانک مذکور را خریداری نمایند. رییس بانک تعاون کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تأیید هیأت وزیران برای مدت سه‌سال به این سمت منصوب می‌شد.
در سال 1358 با ادغام «بانک تعاون کشاورزی ایران» با «بانک توسعه کشاورزی»، «بانک کشاورزی» فعلی به وجود آمد (وبلاگ کارمند بانک کشاورزی).
این بانک یکی از قدیمیترین بانک‌های ایران با هشتاد سال سابقه می‌باشد و یکی از معدود بانک‌های ایران است که پیش از بانک مرکزی ایران تاسیس شده‌است (ویکیپدیا).

2-2-5- بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک، نوعی خدمت بانکی است که نخستین بار در سال 1995 در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به سرعت در میان کشورهای توسعه یافته و پس از آن در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت (آماده و جعفرپور، 1388 به نقل از (Wendy W.N and et al, ( 2005).
در حقیقت میتوان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد. بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود (کهزادی، 1380).
بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از تکنولوژی پیشرفتهی شبکهها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچهسازی بهینهی کلیهی فعالیتهای یک بانک از طریق بهکارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرآیند بانکی منطبق بر ساختار سازمانی بانکها است که امکان ارائهی کلیهی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میسازد (ونوس و مختاران، 1381).
بهطورکلی، صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتا پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکهی اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانکدا
ری طی کردهاند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم بهسر میبرند؛ به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت میگیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط میشود. از این رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز بهمنظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، بهطور گستردهای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوردهاند. در نتیجه طی چند دههی اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی بهتدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی میباشند. در این میان بانکها نیز با حرکت بهسوی بانکداری الکترونیک و عرضهی خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشتهاند (کهزادی، 1380).
در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*