دانلود پایان نامه

مجرم فرد بد طینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده اند. اجرای مجازات های شدید و شکنجه جسمی و روانی را سبب تسکین خشم خدا و تزکیه نفس اخلاق بزهکارمی دانستند.( دانش، 1379: 98)
افلاطون و ارسطو در مورد بزهکاری و بزهکار نظریات عمیق تری ابراز داشته اند و از این جهت واقع بین تر از دیگران بوده اند. نظر این دو دانشمند خصوصاً ارسطو آن است که تشکیلات اقتصادی و اجتماعی یک علت واقعی بزهکاری می باشد. فقر و تهیدستی از عوامل بسیار مؤثر آفریننده ی جرم است. ( اشرف ، 1385: 163)
2-4-2-1- جالینوس

فیلسوف و پزشک روحانی به روش علمی بیماری های روانی را مورد بررسی قرار داد و خواهان درمان بزهکاران مبتلا به بیماری روانی بود. پس از مرگ جالینوس، جن گیری و افکار خرافاتی رواج یافت، با ظهور مذهب مسیح نظریات اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار و ادراکات مذهبی شد و به تدریج روحانیون مسیحی قدرت را به دست گرفتند و جزو مالکین عمده در آمدند و برای حفظ قدرت خود از اجرای مجازات های شدید باکی نداشتند( اشرف ، 1385: 166).
2-4-2-2- افلاطون
فیلسوف یونانی از شاگردان سقراط و استاد ارسطو بود. و در تشریح علل وقوع جرم عوامل اقتصادی و اجتماعی مخصوصاً فقر و ثروت را منشأ بروز جرایم اعلام و معتقد بود که عامل مذکور عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به طرف ارتکاب بزه می کشاند.
افلاطون معتقد است اگر درباره هر بدکاری مجازاتی متناسب با بزهی که مرتکب شده است اجرا گردد روح او از آلودگی پاک می شود و در وجودش آرامش خاطر و راحتی وجدان پدید می آید. بر حسب نظر او اعمال کیفر به بزهکار باید سه هدف داشته باشد :
1-حفظ آینده اجتماع از جرایم
2-ممانعت بزهکار از جرایم تکراری
3-ممانعت بزهکاری افرادی که ناظر اجرای مجازات درباره بزهکارانند.
2-2-2-3- ارسطو
فیلسوف یونانی عقیده داشت که وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه مؤثرند( اشرف ، 1385: 170).
2-4-3- قرون وسطی
با اینکه در طی قرون وسطی تحقیقات علمی درباره شناسایی شخصیت و علل وقوع جرایم متوقف و اوهام و جادوگری رایج شد. لیکن فلاسفه و دانشمندان با آغاز مبارزه با جادوگری و اوهام و افکار عمومی را برای پذیرش عقاید علمی آماده ساختند. ( دانش، 1379: 129)
از جمله عقاید در خور توجه این دوره به سالمون، اگوستین، سن توماس داکن و سن گوگواردو نازیاند، اشاره نمود.
سالمون در حالیکه فقر را از عوامل مهم سوء قصدهای علیه اموال به شمار می آورد. سن گوگواردو نازیاند معتقد است که فقر و توانگری به تنهایی فاقد هرگونه اثر خوب یا بد می باشند.
سن اگوستین، در عین حال که معتقد است فقر به هیچ وجه یک عامل بدی محسوب نمی شود، احتیاجات اقتصادی از عوامل اصلی دزدی به شمار می رود. سن توماس داکن بدبختی را سرچشمه تعداد زیادی از جرایم قلمداد می کند . ( اشرف ، 1385: 172)
2-4-4- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم
در این دوره بررسی های نویسنده انگلیسی به نام توماس مور در خور اهمیت می باشد. وجود جرم های ارتکابی پی در پی و مشاهده ی فقر بسیار به توماس مور اثبات کرد که رابطه کامل میان میان دو پدیده موجود است. ضمن تحقیقات متوجه شد که مجازات های سنگین و خشونت کیفرهایی که علیه بزهکاران اعمال می شود هیچگونه تأثیری در از بین بردن و حتی کاهش بزهکاری ندارد بلکه لازم است با اقدامات اساسی که اصلاح وضع اقتصادی کشور است دست زد تا بزهکاری از میان برود.
لوتر مانند سالمون معتقد است که تحول و احتیاج از عواملی است که فرد را به طرف بدکاری و مخصوصاً به سوی سوء قصد علیه اموال می راند . ( اشرف ، 1385: 180)
2-4-5- قرن هجدهم
در قرن هجدهم به جای بررسی عوامل جرم زای اجتماعی و سعی در ریشه کن کردن آنها باز هم به تشدید مجازاتها روی آوردند و برای مبارزه با بزهکاری قوانینی تدوین گردید که در عین حال که شدید بود تأثیری هم نداشت.
در این قرن فیلسوفان بزرگی مانند منتسکیو، روسو، دیدرو، ولتر، دلباخ قیام کردند و خواستار تبدیل مجازاتهای قطع شکنجه شدند.
مبارزه پیکر دانشمندان و متفکران فرانسه باعث شد که حتی برخی از قانونگذاران نیز عقاید آنان را بپذیرند و با آنان هم صدا شوند.
ضرباتی که این اندیشمندان به افکار کهن و سنتی زدند بسیار مؤثر بود و باعث شد که اجتماعات دچار تحول شوند و نتیجه آن شد که در طول هفتاد سال ابتدای قرن نوزدهم کوشش به عمل آمد تا تعادل بین افکار جدید و عقاید سنتی برقرار گردد و در واقع مکتب نئوکلاسیک بوجود آید . ( اشرف ، 1385: 187)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-6- از قرن نوزدهم تا زمان حال
در واقع از قرن نوزدهم به بعد است که جامعه شناسی کیفری شروع به شکل گیری می کند و مکتب های مختلف به دنبال یکدیگر به وجود می آید. در نیمه اول این قرن جغرافیای کیفری توسط کتله بلژیکی و گری فرانسوی پایه گذاری می شود. این دو محقق بررسی های بسیار عمیقی در زمینه رابطه ی سن، جنس و مخصوصاً طبیعت اب جرم آغاز می کنند و تحقیقات خود را بر پایه ی آمار استوار می نمایند. در سال های 1880-1875 تحقیقات دامنه وسیع تری به خود می گیرد و محققان کلیه مطالعات خود را در دو اصل مشاهده و تجربه استوار می سازد.
اولین نظریات به دنبال برخی مطالعات قبلی توسط سزار لمبروزو در ایتالیا شروع می شود و به دنباله او انریکو فری و رافائل گاروفالو به تحقیقات عمیقی دست می زنند. در اواخر قرن نوزدهم، جامعه شناسی کیفری بوسیله ی دانشمندان و محققان بزرگی چون تارد، دورکیم، مانووریسه، دکتر دلاکاسانی به سرعت رو به گسترش می نهد . ( اشرف ، 1385: 194)

مطلب مرتبط :   نهاد خانواده

2-5-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران
در جوامع مختلف، ارتکاب جرم می تواند دارای ریشه ها و علل مختلفی باشد. در ایران نیز همچون دیگر جوامع علل مختلفی را می توان برای ارتکاب جرم برشمارد. به همین دلیل، برای اینکه بتوان به بررسی ارتکاب جرم پرداخت تا بتوان اقدامی موثری در این زمینه صورت داد، باید ابتدا توجه خود را به علل آن معطوف نمود. در ادامه مقاله نیز سعی می شود تا به بعضی از عللی که می تواند باعث بروز انحارفات اجتماعی در ایران گردد اشاره کنیم.
بسیاری از جامعه شناسان آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرم را تنها به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر می گیرند، از این رو تنها بررسی علل اجتماعی آن را کافی در نظر می گیرند (قاسمی روشن، 1381: 7). از جمله عللی که می توان در ارتباط با ارتکاب جرم برشمرد پایبند نبودن به هنجارها و یا تغییر هنجار ها است. افرادی که با هنجارهای اجتماعی ناهمنوا هستند را نا بهنجار می نامند و رفتار های نابهنجاری که دارای دوام باشد را ارتکاب جرم اجتماعی می خوانند( ستوده، 1389 : 36 ). موضوع ارتباط میان ارتکاب جرم و ناهنجاری را می توان در چند حوزه مختلف بررسی کرد. از جمله مهمترین حوزه ها می توان به خانواده و فقر و بیکاری، گروه های دوستی و … اشاره نمود.
کجروی دارای ابعاد و سطوح متفاوتی است؛ بدین ترتیب کجرو می تواند یک فرد و یا یک کنشگر جمعی مانند یک سازمان یا نهادی فرهنگی-اجتماعی باشد. همچنین عوامل به وجودآورنده ارتکاب جرم و کجروی در جوامع مختلف یکسان نیست و استانداردهای ثابت و غیر قابل تغییری برای کجروی وجود ندارد. مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نیز از نظر عوامل متفاوتند و ممکن است آنچه که امروز در ایران کجروی محسوب می شود، در جوامع دیگر و یا حتی در آینده ی جامعه ایران، کجروی نباشد. در نتیجه کجروی امری متغیر و نسبی است که به زمان و مکان بستگی دارد. محمد عبداللهی (1381) در مقاله ی خود با عنوان ” آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران” چهار خرده نظام را در هر جامعه ای در نظر گرفته و انواع کجروی را در چهار دسته ی عمده تقسیم بندی کرده است:
فرهنگ: نیرنگ و تزویر که موجب تخریب سرمایه ی فرهنگی و تولید معرفت کاذب می شود و ضلالت و گمراهی را در پی دارد.
اجتماعی: تعامل خصمانه و خشونت آمیز، جنگ، قتل، خودکشی و فرار از خانه که موجب تخریب سرمایه ی اجتماعی و تولید عدم اعتماد و مسئولیت پذیری می شود و نابسامانی و از هم گسیختگی اجتماعی را در پی دارد.
سیاست: رابطه گرایی، پارتی بازی، حذف رقیب، ترور شخصیت که موجب تخریب سرمایه ی سیاسی، اعمال قدرت نامشروع و استبداد می شوند.

اقتصاد: سرقت، تکدی، اختلاس، تخریب، منابع و محیط زیست که موجب تخریب سرمایه ی اقتصادی و سوء استفاده از آن می شود و فقر و نابرابری را در پی دارد.
نظریه پردازان بی سازمانی اجتماعی، علت افزایش جرایمی چون قتل، سرقت، ارتکاب جرم های جنسی و اعتیاد را عواملی همچون کاهش کارایی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیر رسمی کنترل اجتماعی، کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پیامد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه های شهری است می دانند. آنان بر این عقیده هستند که فقدان ثبات در ساختار اجتماعی، رفتار ارتکاب جرمی را به همراه خواهد داشت. ( احمدی، 1388 :43 ) دورکیم یکی از نظریه پردازان بی سازمانی اجتماعی، جامعه ی آنومیک را جامعه ای می داند که “مجموعه ای از هنجارها و ارزش های متضاد با یکدیگر در خود داشته و فاقد خطوط راهنمای روشن و پایداری برای مردم به منظور یادگیری و درونی کردن هنجارهاست. (احمدی، 1388، 44) دورکیم، آنومی و اقتصاد آسیبی را از خصوصیات ویژه ی جوامع صنعتی و رو به صنعتی شدن می داند. هنگامی که یک جامعه دچار بحران اقتصادی می شود ( که کشور ایران همواره دچار این مشکل است!) این بحران بر روی کارکردهای جامعه نیز تأثیر می گذارد و نمی تواند نقش خود را در تنظیم فعالیت های انسانی انجام دهد. در نتیجه، جامعه دچار بی سازمانی می شود و حکومت که نقش تنظیم اقتصاد را بر عهده دارد، در خدمت اقتصاد قرار می گیرد. در پی آن چون افراد در حالتی از رقابت شدید با یکدیگر قرار دارند و دیگر خود را موظف به رعایت نظم و قوانین نمی دانند، رفتارهای خودخواهانه در جامعه توسعه می یابد. در این حالت مرزهای رفتار درست و نادرست از بین می رود و جرم و بزهکاری افزایش می یابد. ( احمدی، 1388، 45)
هیچ جامعه ای نمی تواند سالم باشد اگر درون آن جامعه خانواده ها از سلامت برخوردار نباشند. همچنین می توان ادعا کرد که هیچ یک از آسیب های اجتماعی یا ارتکاب جرمات را نمی توان در نظر گرفت که از خانواده تاثیری، هرچند اندک نگرفته باشد ( ستوده، 1389 : 50 ).همچنین از آن جا که خانواده نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت و رفتار در کودکان دارد و میزان پایندی آن ها را به هنجارها تعیین می کند، معمولا اینطور در نظر گرفته می شود که اگر کودک در محیط خوب و صمیمانه به همراه پدر و مادر قرار داشته باشد و ارتباط درست و مناسب برخوردار باشد، احتمال بالاتری وجود دارد تا شخصیتی سالم، مثبت و فعال داشته باشد. این موضوع به طور عکس نیز صادق است. ( ستوده، 1389 : 50 ). یعنی در خانواده از هم پاشیده، محیط های آلوده و منحرف کننده احتمال پایه گذاری کجروی ها در کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر است. به علاوه، خانواده به عنوان یکی از مهم ترین مراکزی که در آن کودکان اولین مراحل اجتماعی شدن خود را آغاز می کنند و یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل اجتماعی شدن افراد در نظر گرفته می شود. به همین دلیل خانواده می تواند نقش مهمی را در همنوایی و یا نا همنوایی کودکان با هنجارهای جامعه برای آن قایل شد. در ایران نیز خانواده ها نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند، مثلا در خانواده هایی که در آن ارتکاب جرمات و یا جرم هایی وجود دارد فرزندان آن خانواده نیز به سمت ارتکاب جرم و جرم گرایش پیدا می کنند. برای این موضوع می توان فعالیت باندهایی را مثال زد که برای تکدی و یا جیب بری و … از کودکان نیز در درون خود استفاده می کنند. یا میتوان به خانواده هایی اشاره نمود که در آن مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی مخالف هنجارها تلقی نمیشود، اما در جامعه ایران مخالف هنچار است و نوعی ارتکاب جرم تلقی میگردد. علاوه بر اینها، وجود اختلاف و خشونت در خانوده ها می تواند یکی دیگر از عللی باشد که جو نا سالم را درون خانواده به وجود بیاورد. امروزه در ایران نیز، در ارتباط با خشونت های خانگی مطالب بسیاری را در روزنامه ها مشاهده می کنیم ( ستوده، 1389 : 52 ). خشونت هایی که حتی در بسیاری موارد به قتل نیز منجر میشود، به عنوان نمونه چندی پیش در رسانه شاهد تصاویر و اخباردلخراشی از کودکی بودیم که توسط ناپدریش مورد شکنجه قرارگرفته بود. همچنین، در خانواده های ایرانی، بخصوص در خانواده های سنتی و یا خانواده های مذهبی، که مرد سالاری ریشه بیشتری دارد، خشونت خانگی و تبعیضاتی که برای زنان و دختران وجود دارد، می تواند یکی از این عوامل باشد، که باعث ایجاد جوی نا مناسب می شود. که همین شرایط در بعضی از موارد منجر به فرار دختران از خانه می شود. ازجمله مسائل دیگر که ممکن است از درون خانواده منجر به بروز انحارافات اجتماعی شود، می تواند مسئله فقر و بی کاری باشد. البته باید توجه داشت فقر و بی کاری جدا از حوزه خانواده نیز می تواند به تنهایی عاملی برای ارتکاب جرم اجتماعی باشد. از دیدگاه بسیاری از جامعه شناسان و همچنین روانشناسان، بیکاری یکی از حوزه های مهم کجروی و ارتکاب جرم در جامعه است (قاسمی روشن، 1381 : 8 ). البته در ایران بیکاری تنها علت به وجودآدرنده فقرنیست. به عبارت دیگر در ایران فقر گسترده تری وجود دارد. بسیاری از افراد شاغل، حتی شاغلین تمام وقت نیز در زمره افراد فقیر جامعه به حساب می آیند. زیرا هنگامی که در ایران خط فقر در حدود یک میلیون تومان در ماه تخمین زده می شود، افراد با در درآمد کمتر زیر خط فقر قرار دارد.
از این رو فقر در ایران نه تنها در میان افراد بیکار در ایران گرایش به ارتکاب جرم و جرایم پدید می آید، بلکه افراد شاغل نیز برای کسب درآمد بیشتر ممکن است به این سمت گرایش پیدا کنند. مثلا اگر فقر و بیکاری باعث شود فردی به کارهایی روی بیاورد که ارتکاب جرم تلقی می شود، کارهایی مثل خودفروشی برای زنان و یا توزیع مواد مخدر و … در افراد شاغل ممکن است به صورت رشوه گرفتن یا گرانفروشی ظاهر شود.
با توجه به نظریه ی دورکیم، و در مقایسه ی آن با وضعیت ایران، در می یابیم که علت اصلی هنجارهای فرهنگی و اجتماعی ایران، مشکلات اقتصادی مردم است. طبق نظر دورکیم، ” آرزوهای انسان، از طریق هنجارها تنظیم و محدود می شود” ( ستوده،1389 ،128) بنابراین، وقتی که در کشور ایران، افراد نمی توانند به آرزوهای خود برسند، یک وضعیت آنومی به وجود می آید که نارضایتی همیشگی را در پی دارد. و این نارضایتی در اقدامات اجتماعی منفی مانند خودکشی، اعتیاد، فرار از خانه، طلاق و … خود را نشان می دهد. مرتن نیز بر این عقیده است که وقتی جامعه دستیابی به برخی از هدف ها را

مطلب مرتبط :   فارسی باستان

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید