فایل پایان نامه کیفیت یادگیری

کردن اتاق؛
4- تدارک دیدن مواد و وسائل آموزشی؛

5- تشریح وظایف دانش آموزان؛
6- فراهم کردن زمینه ایجاد وابستگی درونی، احساس مسؤلیت فردی و همکاری درونی؛
7- تعیین معیارهای موفقیت برای شاگردان و تبین آنها؛
8- تعیین و تبین انتظارات و رفتارهای مطلوب؛
9- نظارت بر رفتار شاگردان؛
10- راهنمایی کردن شاگردان؛
11- آموزش مهارت های همکاری به شاگردان؛
12- اختتام درس؛
13- ارزشیابی بر کمیت و کیفیت یادگیری شاگردان؛
14- بر آورد نحوه ی بهبود بخشیدن به عملکرد گروهی.

بین و ویتاکر(2000) به نقل از کرامتی (1382) نیز مراحل زیر را در سازماندهی این روش ضرورتی می دانند.
1- شناساندن اهداف گروه به اعضاء
2- تعیین مراحل انجام کار برای تحقق اهداف گروهی
3- تعیین وظایف اعضای گروه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- مشخص کردن نحوه همکاری، نحوه حل اختلاف، نحوه اتخاذ تصمیم و غیره
5- رسیدن به توافق در زمینه ارزشیابی و کنترل عملکرد گروه
6- بررسی پنج گام فوق و رفع کاستی ها
7- تبدیل گروه به تیم

کاگان (1998) نیز روش های متعددی را برای آموزش همکاری به شاگردان مطرح می نماید. یکی از این روشها دادن شماره به هر یک از دانش آموزان می باشد در این شیوه دانش آموزان در گروه های سه نفره کار می نمایند و برای هر یک از اعضا شماره ای از 1 تا 3 انتخاب می شود تکالیف ساده ای داده می شود، همه اعضا برای تسلط بر تکالیف مسؤل هستند، مربی پس از مکثی مناسب شماره ای را صدا می زند. مثلاً شماره 2 دانش آموز با شماره 2 در گروه دستشان را بالا می برند آنان مسئول سخن گفتن از جانب گروههایشان هستند.
استریتر(1999) به نقل از قهرمانی(1387) نیز سازماندهی کلاس و یادگیری مشارکتی به عناصر و موراد زیر اشاره می نماید:
1- تعیین زمان برای آماده شدن
2- تعریف روشن اهداف ویژه یادگیری دانش آموزان
3- همبستگی درونی مثبت(مسؤلیتهای دو جانبه برای فرد یا همه با هم شنا کرد و یا همه با هم غرق شدن).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*