Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: سپتامبر 20, 2019

اس ام اسای فلسفی و جملات پرمعنا اردیبهشت ماه

هیچوقت از رودی که خشک شده به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنن …

.

.

.

عاشق تر از هممون موش کوریه که زیبایی جفتش رو چشم بسته باور داره . . .

.

.

.

یادمون باشه که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”

کمی کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”

یکم احساسات پشت “به من چه اصلا”

مقداری خرد پشت “چه میدونم”

واندکی درد پشت “اشکالی نداره” هست . . .

.

.

.

دلمون که میگیره ، تاوان لحظاتیه که دل بسته بودیم . . .

.

.

.

نتیجه زندگی ، چیزایی نیس که جمع میکنیم

بلکه قلبهاییه که جذب میکنیم . . .

.

.

.

فقیر اونی نیس که کم داره

فقیر اونی هست که بیشتر بخواد . . .

.

.

.

حکمت ، درختیه که ریشۀ اون در قلبه و میوۀ اون در زبون . . .

(بطلمیوس)

.

.

.

کوههای بزرگ پر از چشمه ان و قلبهای بزرگ پر از اشک . . .

(ژوزف رو)

.

.

.

خاطرات آدم مثل یه تیغ کنه میمونه که رو رگت میکشی!

نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

.

.

.

واسه شکستن یه دل یه لحظه وقت میخوای

اما واسه اینکه از دلش در بیاری شاید هیچوقت فرصت نداشته باشی . . .

.

.

.

تجربه نامیه که تموم افراد روی اشتباهات خود می ذارن.

(اسکاروایلد)

.

.

.

آدم عاقل همیشه از بدگوییهایی که از اون می شه استفاده می کنه . . .

(ژرژ بانه)

.

.

.

اخطار !

فقط به عزم نیاز اگه به معبد درون شید

هیچوقت هیچ نیابید . . .

(جبران خلیل جبران)

.

.

.

چیزی که اتفاق افتاده رو باید قبول کرد اما چیزی که رو روی نداده ، میشه به میل خود بنا کرد . . .

(ارد بزرگ)

.

.

.

بخیل واسه ثروت خود نگهبانه و واسه ارث انباردار . . .

(بزرگمهر)

.

.

.

زندگی مانند لبخند ژوکونده، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کنه

ولی اگه در اون دقیق شی ، می گرید . . .

(ژری تایلر)

.

.

.

مشکلات خود رو بر ماسه ها بنویسین و موفقیتاتون رو بر سنگ مرمر . . .

(پرمودا باترا)

.

.

.

پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازن نه به شاخه ها . . .

(ارد بزرگ)

.

.

.

پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم .

وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود

وقتی با خونواده هستیم مراقب اخلاق خود

و وقتی که در جامعه هستیم مواظب زبون خود . . .

(مادام داستال)

.

.

.

هر شکست دست کم این فایده رو داره که آدم یکی از راههایی رو

که به شکست خوردن می رسه رو می شناسه . . .

(لاورنس)

جمع آوری: آلامتو