ساعتی

آوریل 21, 2019 edame 0

18ـ فقالَ: یا مَلیکـهْ و رَبَّـــهِ الأَریکــهْ ترجمه ـ سپس [خفاش[ گفت: ای شاهپروانه و صاحب سریر پادشاهی.19ـ إنَّ مِـنَ الغُــرورِ مَلامَـهَ المَغــرورِ ترجمه ـ […]

وفاداری

آوریل 21, 2019 edame 0

22ـ و أقْبَلَتْ لِصاحِبِ التَّدبیرِ ساعیَهً بالتَّاجِ و السَّریرِترجمه ـ و[گروه خرگوشها] با کوشش برای تاج و تخت پادشاهی به سوی آن[خرگوش]خردمند روی آوردند.23ـ فقال: […]

همبستگی

آوریل 21, 2019 edame 0

9ـ بَلْ نَظَروا إلی کمالِ العقلِ و اعتَبَروا فی ذاک سِنِّ الفَضلِترجمه ـ بلکه به کمال عقل [فرد] نگریستند و در این [گزینش] سنّ عقل […]

آرامش خاطر

آوریل 21, 2019 edame 0

4ـ تَفْدِی الرؤوسُ رأسَکَ العظیما فَقِفْ أُشاهِد حُسنَکَ الوَسیماترجمه ـ همۀ سرها فدای سر بزرگ تو باد. بایست تا خوبرویی و زیباییات را بنگرم.5ـ للهِ […]

جایگاه

آوریل 21, 2019 edame 0

اس4ـ فدَعَا بالسَّعدِ و العُمر الطویل و مَضَی فی الحالِ للأَمرِ الجَلیلترجمه ـ و روباه برای نیکبختی و طول عمر [شیر] دعا کرد و بیدرنگ […]

شادی

آوریل 21, 2019 edame 0

ترجمه ـ از هر آنچه که در خانهها از عسل و پنیر و روغن ببینم، برایتان میآورم.11- فَعَطَفَتْ علی الصَّغیرِ أمُّهْ و أقْبَلَتْ مِنْ وَجْـدِها […]

وفاداری

آوریل 21, 2019 edame 0

5ـ فَحَسِبَتها و الحِسابُ یُجدِی ساحرهٌ مِن ساحراتِ الهِندِ ترجمه ـ مار، عقرب را ساحرهای از ساحران هندی به حساب آورد؛ و فقط گاهی حساب […]

عدالت

آوریل 21, 2019 edame 0

2- أعطَی بلابلَهُ یوماً – یُؤدِّبُها لِحـرمهٍ عنده – للبومِ یرعاها ترجمه ـ روزی بلبلانش را به خاطر ارزشی که برایش داشتند به جغد سپرد […]

رفتار

آوریل 21, 2019 edame 0

ترجمه ـ [گنجشک] گفت: میبینم که استخوانهایت نحیف گشته! [جوان] گفت: روزهگرفتن بسیار آنها را چنین لاغر کرده است. 11ـ قالت: فما یَکونُ هذا الصُّوفُ؟ […]

نهاد خانواده

آوریل 21, 2019 edame 0

ت.12ـ کَرَّتْ و لکن کالجَبـا نِ قاعــداً و فَـرَّتِ ترجمه ـ به من یورش آورد؛ اما همچون بزدلی که گاهی درنگ کند و گاهی پا […]