Search Results for: اسناد و املاک

ادارات ثبت اسناد و املاک

Posted on: Posted by: Comments: 0

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی‌‌ماده 1- به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها ازتاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. تبصره 1– تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس…

ادارات ثبت اسناد و املاک

Posted on: Posted by: Comments: 0

نظر به اینکه در تبصره 2 مأمورین جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا مکلف هستند ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند، وجود کلمه راساً ناظر بر این است که باید به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری از ادامه آن جلو گیری و مستحدثات ایجاد شده نیز قلع و قمع گردد، و پیش بینی مجازات قلع و قمع بنا در مادۀ 3 ناظر…

ادارات ثبت اسناد و املاک

Posted on: Posted by: Comments: 0

الف- مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.ب- احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده را قادر سازد تا موارد زیر را از گواهی…

سردفتر اسناد رسمی

Posted on: Posted by: Comments: 0

2-2-2-1 سند رسمی الکترونیکی2-2-2-1-1 سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایرانهمانطور که در ادامه خواهیم گفت، برخلاف قانونگذار فرانسه قانونگذار ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی ارائه ننموده است، به ناچار به قوانین موجود در باب اسناد رسمی مراجعه می نماییم. مطابق ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر…

پایان نامه حقوق درباره : اسناد بین الملل

Posted on: Posted by: Comments: 0

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61 گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68الف – کنوانسیون ژنو 68ب –…

پایان نامه حقوق درباره عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی

Posted on: Posted by: Comments: 0

هریک از اصحاب دعوا می‌تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سند استناد نماید، «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م). انکار، اعلام رد تعلق خط، مهر، امضا و یا اثر انگشت سند به منتسب‌الیه توسط خود منتسب‌الیه می‌باشد[۱]…

دانلود پایان نامه حقوق : انواع سند

Posted on: Posted by: Comments: 0

انواع سند از دیدگاه‌های مختلف می‌توان اقسامی را برای سند برشمرد، به عنوان مثال از دیدگاه ماهیتِ رویدادی که در سند درج شده است، می‌توان سند را به سند اعمال حقوقی و سند وقایع حقوقی تقسیم کرد، از نظر مرجع تنظیم سند، می‌توان سند اداری یا سند قضایی را نام برد و یا می‌توان به نوع سند تجاری و سند غیرتجاری اشاره کرد؛ اما در این تحقیق ما به تقسیم…

مقاله حقوق : توقیف مصادیق مالکیت‌های تجاری و صنعتی

Posted on: Posted by: Comments: 0

مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت‌های تجاری و صنعتی مالکیت صنعتی مجموع حقوق و سلطه و اختیاری است که بر مصادیق مختلف مالکیت صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق‌شده‌ای که خصوصیات صنعتی یا تجاری داشته باشد، بار می‌شود و به مالک آن حق می‌دهد تا به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره‌برداری کند.[۱] حقوق مالکیت صنعتی را علاوه بر حق کسب و پیشه و سرقفلی، می‌توان به شش دسته…

کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری

Posted on: Posted by: Comments: 0

چکیده در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در…

زیرساخت کلید عمومی

Posted on: Posted by: Comments: 0

ماده2ـ به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رییس).ب ـ معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری.پ ـ معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات.ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی.ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت…

فناوری اطلاعات و ارتباطات

Posted on: Posted by: Comments: 0

فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده و توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل…

منابع و ماخذ تحقیق اموال غیر منقول

Posted on: Posted by: Comments: 0

منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده 786 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :”ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه است، منافع مال، چه متصل باشد و چه منفصل، متعلق به راهن می باشد.در حالی…