علمی

ختم مذاکره:

2-2-4- ختم مذاکره: لحظه های آخر مذاکره، به ویژه درمذاکره‌های مهم، که در آن منافع حیاتی برای طرفین درمیان است، نقش تعیین کننده ای در نتیجه مذاکرات دارد واشتباه از سوی هریک از طرفین می... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

مهارت های انسانی

مهارت های انسانی مهارتهای انسانی شامل توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار بوسیله دیگران و فعالیت موثر به عنوان عضو گروه ، درک انگیزه های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

اهمیت هوش عاطفی

اهمیت هوش عاطفی هوش عاطفی و بهره هوش ضد یکدیگر نیستند بلکه با هم تفاوت دارند. فردی که فقط از نظر بهره هوش (IQ) در سطح بالا ولی فاقد هوشیاری عاطفی است. تقریباً کاریکاتوری از یک آدم خردمند... ادامه

By مدیر سایت, ago