جستجوی مقالات فارسی – تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

.www.irica.gov.ir 48. نمودار سازمانی مصوب ۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۹۱). ونوس، واحد؛ صفائیان، میترا، (۱۳۸۳). بازاریابی خدمات بانکی، تهران: نشر نگاه دانش، صفحه۵۸٫ منابع […]