پژوهش – بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۸

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید نسبت‌های مالی معمولاً بر ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:الف) نسبت‌های نقدینگیب) نسبت‌های اهرمی (بدهی)ج) نسبت‌های فعالیت (کارآیی)د) نسبت‌های سود‌آوریالف -نسبت‌های […]

بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۶

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

بانک رفاه کارگرانبانک صادرات ایرانبانک ملتبانک حکمت ایرانیانبانک گردشگریبانک ایران زمینبانک قوامینبانک خاورمیانهبانک قرض‌الحسنه مهر ایرانبانک قرض‌الحسنه رسالتموسسه اعتباری توسعه ۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل […]