مقاله علمی با منبع : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

منظر فرآیندهای داخلیمنظر رشد و یادگیریمنبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)۲-۲-۲ مناظر یا دیدگاههای مدل کارت امتیازی متوازن۲-۲-۲-۱ دیدگاه مالیسنجههای مالی از […]