پژوهش – بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۸

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید نسبت‌های مالی معمولاً بر ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:الف) نسبت‌های نقدینگیب) نسبت‌های اهرمی (بدهی)ج) نسبت‌های فعالیت (کارآیی)د) نسبت‌های سود‌آوریالف -نسبت‌های […]