دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۶

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

٧- اﯾﺠﺎد ﺗﻴﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ایجاد داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رهبرﯼ(یانا و گا،[۱۷] ۲۰۰۲: ۴۶۰)۲-۲-۴-۲- انگیزه برای تلاش های دانش محوربسیاری از مطالعات و بررسی ها نشان […]

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان آمل- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

رفتار مطلوب : یعنی اینکه کارکنان بتوانند در حد انتظارات سازمان ایفای نقش کنند.۹فصل دوم:ادبیات تحقیقمقدمهگسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی […]