اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۵

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

۲-۹٫ درمان فراشناختی اختلال وسواسی- اجباریرویکردهای فراشناختی اختلال وسواسی- اجباری، در حالی که فقط یک الگوی مقدماتی محسوب میشود، پیشنهاد میکند که درمان بایستی دربرگیرندهی […]