سامانه پژوهشی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳۰

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

موقعیت استراتژیک و تأمین مالی سازمانهای غیر انتفاعی جمع آوری کمک های مالی،سرمایه گذاری تجاری،مشارکت،کسر مالیات از درآمد،قراردادهای دولتی،مدیریت کارآمد ورکر ۲۰۰۷ آغاز فعالیت سازمان […]

علمی : شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۷

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

خصوصیات فردی:سخاوت مندی،کمال گرا، شهرت طلب شخصیت شاد و اجتماعیبیمارستان های خیریهنهاد های مذهبیپایگاه اقتصادی و اجتماعی: درآمد، سطح تحصیلات ودانشگاهی وحوزوی، پایگاه شغلیکتابخانهیتم خانهکارآفرینی […]