تأثیر میزان و نوع مصرف رسانه­­ای بر هویت جنسیتی دختران

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

……………………………………………………………………………………………. 113 5-2) نتایج…………………………………………………………………………………………….. 102 5-3)جمع بندی………………………………………………………………………………………… 112 5-4)  محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………….. 113 5-5 )  پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 113 منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 116 منابع لاتین…………………………………………………………………………………………….. 120   فهرست […]

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

 تمایلات رفتاری مثبتتغییر درخودکارآمدیبهبود توانایی‌های روانی اجتماعیبهبود فضای کلاسبهبود رفتارهای دانشگاهبهبود روابط بین دانشجویان و بهبود روابط دانشجویان واساتید آثار میان مدت – بهبود حضور […]