بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی۹۴- …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است […]

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳــﻞ (١٩٩٩)، ﻟﻮﻟﻴــﻮ (٢٠٠۴)، ﻭﻳﻨــﺪﺭﺍﻡ (١٩٩٩)، ﭼﺎﻧــﮓ (٢٠٠۴)، ﭘﻴﻨﻠــﻲ(١٩٩٨)، ﺗــﺪﺭ (٢٠٠٢) ، ﻫــﺎﻟﺲﺍﭘــﻞ (٢٠٠١)، ﮔﺎﻧﺎﺳــﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﺯﺍﻧــﺎﮐﻴﺲ ﻭﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ (٢٠٠۵) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧــﮓ ﻭ […]