بررسی نگرش به دین در میان دانشجویان

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

2.2.2     معنای دوم سکولار شدن فردی: قرائت خصوصی از دین  29 2.2.3   معنای سوم سکولار شدن فردی: قرائت این جهانی گرا (دنیاگرایانه) از دین…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

توانایی در جمع‌آوری درآمدها و اعمال نرخ‌گذاری و اختیارات مرتبط با نرخ‌ها و تعرفه‌هابرنامه‌های کمک‌های مالی ۳-۲-۲) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: یکی از عوامل موثر درافزایش […]

مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

حداکثر۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد) مشمول تسهیلات فاینانس […]