مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

حداکثر۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد) مشمول تسهیلات فاینانس […]