مقاله دانشگاهی – تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

کارکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای شرکتها داشته باشند حفظ منفعت شرکتها در زمان ارایه خدمات پیوستسابقه اولیه گمرک همچنان در ابهام قرار […]