Search Results for: قوانین مدنی

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی     این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده…

قوانین موضوعه

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

در فراگیری این حقوق برای جنین ناشی از تلقیح مصنوعی از زمان انعقادش در رحم و نیز جنین ناشی از لقاح آزمایشگاهی از زمان انتقالش به رحم، تردیدی نیست، زیرا عنوان حمل که در روایات و فقه و نیز قوانین، موضوع دارا شدن حقوقی قرار گرفته، برآن صادق است.آن چه دارای ابهام و بحث برانگیز است، این است که آیا او در فاصله بین انعقاد نطفه و انتقال آن به…

پایان نامه حقوق با موضوع : قوانین موضوعه

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که شارع آن را بدواً و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف یا تاسیس کردن باب جدید در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احکامى است…

منابع و ماخذ مقاله قوانین حمایتی

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

‌ط-ساماندهی تحقیق 17 بخش اول: کلیات و مفاهیم 18 فصل اول- تعاریف و مفاهیم 18   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  مبحث اول- تعاریف 18 گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت 19 بند اول- انواع معلولیت‌ها: 22 ‌أ-معلولیت‌های جسمی 23 ‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23 ‌ج-معلولیت اجتماعی 24 بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت 26 ‌أ-توان‌بخشی…… 26 ‌ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27 ‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه 27 ‌د-خشونت 27…

خرید پایان نامه رشته حقوق : مبانی مسئولیت مدنی

Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

اثباتشود.مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنیدر خصوص اینکه در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول برای جبران خسارت هستند، حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان نمودهاند؛ هرچند در بعضی موارد مثل منابع و مبانی مسئولیت مدنی اختلاف نظر وجود دارد، برای آشنایی با مبانی مسئولیت مدنی ضرورتدارد با مراجعه به کتب و نظرات اندیشمندان حقوقی، گذری بر پیشینه آن در فقه و نظریه‌های تقصیر و خطر در کشورهای غربی به…

راهنمای پایان نامه درباره : دلیل و اقسام آن

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد…

تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر   قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت فراوان این مقررات در رژیم حقوقی هر کشور به جهت اهمیت استقرار قانونی کامل و جامع که در برگیرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط میان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از یکطرف و اهمیت هر جامعه ای به جهت وابسطه بودن به…

تغییر کاربری اراضی

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.لازم به ذکر است که در نظام کنونی حقوق ایران همانند سایر نظامهای حقوقی تغییرکاربری احتیاج به مجوزات قانونی دارد.و قانونگذار هم به همین مناسبت مقرراتی وضع نموده تا براساس آنها تغییر کاربری اراضی صورت گیرد. از طرفی هرکس به طور…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

ضمائم 93پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 94پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386 111پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 120پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 131پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 139پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 147پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی…

فناوری اطلاعات و ارتباطات

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده و توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31 گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33 1- نظریه شیخ انصاری 34 2- نظریه محقق خراسانی 34 3- نظریه مرحوم نراقی 34 4-…

منبع تحقیق حقوق درباره خشونت علیه زنان

Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

است، لیکن این مسئله در مورد خشونت‌های خانوادگی دارای دو اثر منفی مهم است: نخست این‌که اعضای خانواده در باب امکان استمداد از خارج از خانواده به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، چرا که دست زدن به چنین کاری به این معنی خواهد بود که خود خانواده به عدم تأمین آرامش و پرورش ایده‌آل معترف بوده است و این امر با توجه به فشار اجتماعی برای محق نگاه داشتن مشکلات…