Search Results for: قانون آنسیترال

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

سند تجاری در معنای عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و اوراق بهادار است، ولی در معنای اخص خود تنها شامل برات، سفته و چک است. در تعریف اسناد تجاری، برخی از حقوقدانان بیان می دارند: « اسناد تجارتی دارای مفهوم دوگانه ای است؛ به معنی اعم کلمه، اسنادی است که در امر تجارت بین بازرگان و غیربازرگان به کار رفته، هریک…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

انتخاب و تعیین سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است؛برای انتصاب سردفتر نظر مشورتی مساعد کانون سردفتران اخذ می گردد؛حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری ابلاغ می شود (در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود).در مورد وظایف دفاتر اسناد رسمی نیز ماده 49 قانون ثبت مقرر میدارد: « وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است: ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. ۲- دادن سواد…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

ضمائم 93پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 94پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386 111پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 120پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 131پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 139پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 147پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی…

پایان نامه ارکان سند الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

در حقوق ما برای مستندسازی اطلاعات الکترونیکی، تاکنون قانون‌گذار دست به اصلاح سیستم حقوقی ادله اثبات دعوا نزده است، یعنی دلیل دیگری تحت عنوان دلیل الکترونیکی به دلایل ذکر شده در قانون مدنی اضافه نشده و یا در ذیل کتاب اسناد، سند الکترونیکی شناسایی و ارزش‌گذاری نشده، بلکه مقنن در پیروی از ق.ن.ت.ا.آ ترجیح داده است که با توسعه مفاهیمی همچون نوشته یا مکتوب بودن، ممضی بودن و اصیل بودن،…

مقاله حقوقی درباره چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب درنوردیده شدن مرزها و شکل‌گیری جامعه‌ای مجازی شد که علی‌رغم مجازی بودن نتایجی ملموس و تأثیرگذار در زندگی انسان‌ها داشت. بهره‌مندی از دستاوردهای این فناوری تنها در زمینه استفاده‌های علمی و اداری باقی نماند و به سرعت جای خود را در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پیدا کرد. استفاده از فناوری مزبور و ایجاد شکل جدیدی از…

راهنمای پایان نامه درباره : دلیل و اقسام آن

Posted on: Posted by: Comments: 0

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد…

موقعیت جغرافیایی

Posted on: Posted by: Comments: 0

ماده10 – قابل اعتماد بودندر راستای هدف های بخش (هـ) از بند (1) ماده 9 برای تعیین این که سامانه، تشریفات و منابع انسانی به کار رفته به وسیله ی ارائه دهنده ی خدمات صدور گواهی قابل اعتماد هستند یا نه یا این که به چه میزان قابل اعتمادند، باید عوامل زیر را مدنظر قرار داد:الف – منابع مالی و انسانی، از جمله وجود دارایی ها؛ب – کیفیت سامانه های…

امضای الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

(ii) ارائه ی دستورالعمل های لازم به حامل.ج)(i) اعلام تحویل کالا. (ii) ارائه ی مجوز ترخیص کالا.(iii) اعلام ضرر و زیان و یا آسیب وارده به کالا.د) ارائه ی هرگونه بیانیه و یا اطلاعیه ی مرتبط با اجرای قرارداد.ح)به عهده گرفتن مسئولیت تحویل کالا به شخص نامبرده و یا مجاز برای اعلام تحویل کالاها.و) اعطا، اکتساب، رد، واگذاری، انتقال و یا مذاکره در مورد حقوق مربوط به کالاها.ز)کسب و یا…

سازمان های بین المللی

Posted on: Posted by: Comments: 0

و با توجه به اینکه تعداد در حال افزایشی از معاملات در تجارت بین الملل با وسایل ارتباطی انجام می پذیرد که عموما با نام تجارت الکترونیکی از آنها یاد می شود و برای جایگزین شدن به جای روش های ارتباط و شیوه های ذخیره سازی و تایید اطلاعات مبتنی بر کاغذ به کار می رود.و با یادآوری توصیه نامه ای که در رابطه با ارزش حقوقی سوابق رایانه ای…

تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.ماده14ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.ماده15ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی…

سازمان های بین المللی

Posted on: Posted by: Comments: 0

51/162 قانون مدل درباره تجارت الکترونیکی توسط کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.مجمع عمومی ، با یادآوری قطعنامه 2205(XXI) در 17 دسامبر 1966 ، که توسط آن ، کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تأسیس گردید ، همراه با الزاماتی برای هماهنگ سازی و متحدسازی بیشتر قانون تجارت بین الملل و با در نظر گرفتن منافع تمام افراد ، مخصوصاً کشورهای در حال…

فناوری اطلاعات و ارتباطات

Posted on: Posted by: Comments: 0

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، آغاز شده و شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید. به‌همین جهت هرچند که معرفی پول الکترونیک در ابتدا به‌وسیله شرکت‌های فناوری انجام شد، اما پس از مدتی با توجه به گستره آن، بانکداری توجه ویژه ای به نقش و جایگاه آن در سیاست های پولی مبذول داشت. به‌رغم…