Search Results for: فقه امامیه

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

Posted on: Posted by: Comments: 0

چکیده ۱فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف ۲۱-۱-کلیات پژوهش ۳۱-۱-۱-مقدمه ۳۱-۱-۲-بیان مسئله ۵۱-۱-۳-پیشینه تحقیق ۱۱۱-۱-۴-سوالات ۱۵۱-۱-۴-۱-سوال اصلی ۱۵۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی ۱۵۱-۱-۵-فرضیات ۱۵۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۵۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۱۵۱-۱-۶-اهداف تحقیق ۱۶۱-۱-۷-جنبه نوآوری تحقیق ۱۶۱-۱-۸-روش تحقیق ۱۶۱-۱-۹-سازماندهی تحقیق ۱۷۱-۲-مفاهیم ۱۸۱-۲-۱-تعریف عقد ۱۸۱-۲-۱-۱-تعریف لغوی عقد ۱۸۱-۲-۱-۲-تعریف فقهی عقد ۱۹۱-۲-۱-۳-تعریف حقوقی عقد ۲۰۱-۲-۲-اقسام عقد ۲۱۱-۲-۲-۱-عقود لازم و جایز ۲۱۱-۲-۲-۲-عقد جایز ۲۳۱-۲-۲-۳-عقود منجز و معلق ۲۴۱-۲-۳-ارکان تعهد ۲۵۱-۲-۳-۱-طرفین تعهد ۲۵۱-۲-۳-۲-موضوع تعهد ۲۷۱-۲-۳-۳-رابطه حقوقی ۲۷۱-۲-۴-مفهوم نکاح ۲۷۱-۲-۴-۱-نکاح در فقه…

رشته حقوق جزا و جرم شناسی- بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

Posted on: Posted by: Comments: 0

  ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و…

فقهی و حقوقی

Posted on: Posted by: Comments: 0

در سال 1379 طرحی با عنوان « نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در پنج ماده تنظیم شد که بعد از امضای 111 نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 18 مهر 1380 کلیات آن تصویب شد و در شهریور 1381 جزئیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدولی شورای نگهبان ان را به دلیل مغایرت با شرع رد نمود. طرح مزبور در مرداد سال 1382 پس از چندین بار…

فقهی و حقوقی

Posted on: Posted by: Comments: 0

لقاح مصنوعی در صورتی که منجر به خلط نسب گردد، جایز نیست.به شرط رعایت اصول چهارگانه اخلاق زیست‌پزشکی، لقاح مصنوعی اشکال ندارد.بین دیدگاه فقهی و اخلاق پزشکی در شروط جواز لقاح مصنوعی اختلاف‌نظر وجود دارد.1-4- اهداف تحقیقبررسی لقاح مصنوعی ازدیدگاه فقه امامیهبررسی جایگاه لقاح مصنوعی از منظر اخلاق پزشکیبیان تفاوت‌ها و شباهت‌های لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه و اخلاق پزشکی1-5- سوابق تحقیقتلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده‌ای نسبتا جدید و…

بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری

Posted on: Posted by: Comments: 0

گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری مؤلف، مخترع و هنرمند دارای برخی حقوق و امتیازات غیرمالی است که مربوط به شخصیت او و برای حمایت از آن است. انواع حقوق معنوی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: ۱- حق تصمیم‌گیری در مورد انتشار اثر؛ ۲- حق حرمت نام و عنوان مؤلف؛ ۳- حق حرمت اثر؛ ۴- حق پاداش و جایزه؛ ۵- حق عدول یا استرداد اثر. به…

پایان نامه :  ضوابط موت غایب و آثار آن

Posted on: Posted by: Comments: 0

ضوابط موت غایب و آثار آن     ضوابط موجود در حقوق موضوعه صدور حکم به موجب ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی :«حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است ،مدتی گذشته باشد عادتاًچنین شخصی زنده نمی ماند ». این ضابطه از فقه اسلامی گرفته شده است . علاوه براین فقهای اسلام مدت های را که غایب پس از…

دانلود مقاله و پایان نامه حقوق : کیفیت طلاق زوجه غایب

Posted on: Posted by: Comments: 0

کیفیت طلاق زوجه غایب چنانچه گفتیم طلاق در اختیار مرد است . پس این سوال به میان می آید که در زمان غیبت او ،آیا طلاق امکان پذیر است و همسر غایب مفقود الاثر به طور معمول از دو طریق به این خواسته نایل می شود :طریق اول ـ استفاده از نمایندگی ـ هر گاه زن در ضمن عقد نکاح وکیل یا وکیل در توکیل زوج باشد می تواند با…

پایان نامه علل غیبت و حکم غایب

Posted on: Posted by: Comments: 0

انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت خواسته یا نا خواسته از اقامتگاه خود دور می شود و دیگر خبری از او بدست نمی آید . بنظر می رسد که حتی پیشرفتهای نسبی علوم بشری و توسعه تکنیک و صبایع جدید و تسهیل وسایل ارتباطی نه تنها توانسته از آمار غایب ها و مفقودان بکاهد بلکه به علت سوء استفاده از این وسایل و افزایش جمعیت ،روز به…

تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر

Posted on: Posted by: Comments: 0

۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر   قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت فراوان این مقررات در رژیم حقوقی هر کشور به جهت اهمیت استقرار قانونی کامل و جامع که در برگیرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط میان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از یکطرف و اهمیت هر جامعه ای به جهت وابسطه بودن به…

وجود رابطه زوجیت

Posted on: Posted by: Comments: 0

مقدمههمگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه‌حل‌های مناسب خویش را می‌طلبند فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائه بهترین راه‌حل‌ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که…

Posted on: Posted by: Comments: 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31 گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33 1- نظریه شیخ انصاری 34 2- نظریه محقق خراسانی 34 3- نظریه مرحوم نراقی 34 4-…

خرید پایان نامه : قوانین موضوعه

Posted on: Posted by: Comments: 0

هـ – دفاع از دیگری 25گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع 27الف – تعریف تجاوز فعلی 27ب – تعریف خطر قریب الوقوع 27ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور 28د – خوف معقول یا قرائن عقلایی 28گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع 29الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب 29ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت…