Search Results for: خشونت روانی

پایان نامه خشونت علیه زنان در افغانستان

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

خشونت علیه زنان در افغانستان   در طی ده سال اخیر کشور افغانستان درگیر مناقشات مسلحانه بوده است هر چند به نظر می رسد این جنگ ها تمام شده ولی آسیب ها و خشونت های ناشی از جنگ همچنان باقی است و زندگی مردم عادی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل تسلط حاکمیت طالبان بر روی مردم این کشور و سوء استفاده های آنان از…

پایان نامه حقوق در مورد : خشونت علیه زنان

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان خشونت عبارتست از رساندن صدمه یا آسیب به فرد دیگر به صورت عمدی که هم می تواند لفظی باشد هم فیزیکی . خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد و در همه جای دنیا ، زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی ، جنسی و کلامی واقع می شوند . خشونت علیه زنان تقریبا در تمامی طبقات اجتماعی ، اقتصادی ، نژادی ، سنی…

منبع تحقیق حقوق درباره خشونت علیه زنان

Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          و در سطح خانواده و جامعه بروز نماید: 2-5-1- خشونت روانی: هر نوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید و مصادیق آن عبارتند از: انتقاد ناروا،‌ اهانت و تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالکیت، قهر، سوء ظن و بدبینی ، حسادت…

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-سبک های مقابله ای

Posted on: می 29, 2020 Posted by: 99 Comments: 0

الف)  لازاروس، فولکمن [۱](۱۹۸۴) مهارت مقابله ای به تلاش های شناختی و رفتاری گفته می شه که به خاطر کسب کارآیی، کاهش یا تحمل مسائل داخلی یا خارجی به وجود اومده توسط فشار به وجود اومده ان. ب) مهارت های مقابله ای شامل مجموعه ای از فعالیت های ذهنی یا شناختی و رفتاریه که شخص به خاطر امتحان محرک های فشار زا یا کاهش عوامل فشار زا و تغییر تحریک…

دانلود پایان نامه حقوق : تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی 

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

۲ ) تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  واضح است که ادامه حیات بشر در گرو رعایت قوانین فردی نظر قوانین بهداشتی در رعایت قوانین اجتماعی است ، به طور طبیعی این قوانین برای انسان محدودیت هایی را ایجاد می کند . چون مطابق این قوانین انسان نمی تواند هر چه را که می خواهد در هر شرایطی و به هر صورتی بخواهد یا هر مسیری را که می…

اختلالات روانشناختی

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

رابطه جنسی هدیه ای ارزشمند از سوی خداوند است که زن و شوهر را به یک اتحاد عمیق جسمی و روحی می رساند؛ زیرا در کنار یک رابطه صحیح و لذت بخش، دلخوری ها و نارضایتی ها کمرنگ می شود، هیجانات منفی متوقف می شود، دو جنس بهم پیوند می خورند و مسئولیت پذیرتر می شوند (بانکی پور فرد،1392؛ حیدری، 1392) کیفیت رابطه میان زوجین خاستگاه بسیاری از مشکلات جنسی…

اختلالات روانشناختی

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

ب) اختلالات روانی برگشت ناپذیر : این تغییرات روانی با مجموعه علایمی که به نشانگان عمومی مغز معروف است و بلوبر از آن به عنوان نشانگان روانی – عضوی نام برده است، معادل است، که علت آنها را تغییرات ساختمانی و بافتی مغزی دانسته اند. بطور کلی بر حسب تعداد حملات صرعی و بخصوص حالات مداوم صرع بزرگ، تغییرات واضحی در توانایی های ذهنی و شعوری بیمار ایجاد می شود.…

تعاملات خانوادگی

Posted on: آوریل 21, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

“خیلی حساس شده بودم، ماهها احساس اضافه بودن میکردم، مدام با خودم میگفتم من یهبار از این خونه دل کندم، نمیتونستم قبول کنم اینجا خونه منه، با اتاقم غریبی میکردم، با خانوادم چند بار دکور اتاق عوض کردیم که شاید روحیهام بهتر بشه…اما فقط میخواستم چشم باز کنم ببینم همه اینا خوابه؛ چون من خیلی دلبسته زندگیم بودم… اولش فکر کردم شاید با ازدواج درست بشه اوضاعم، اما گیر چند…

اعتبار و اعتماد

Posted on: آوریل 21, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

مفاهیم حساس نظریما در این بخش به تأسی از بلومر، برخی از مفاهیم حساسی را که در ابتدا و یا در جریان پژوهش راهنمای درک پدیده مورد بررسیمان بوده است، ارائه نمودهایم. پیش از معرفی این مفاهیم حساس، ابتدا به شرح جایگاهِ «مفاهیم حساس» از نگاه بلومر و سایر محققان اجتماعی در روش شناسی کیفی میپردازیم.بلومر(1954) ایدهی «مفاهیم حساس» را در مخالفت با ایدهی «مفاهیم قطعی» در جامعه شناسی اثباتی…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31 گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33 1- نظریه شیخ انصاری 34 2- نظریه محقق خراسانی 34 3- نظریه مرحوم نراقی 34 4-…

منابع و ماخذ مقاله قوانین حمایتی

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

‌ط-ساماندهی تحقیق 17 بخش اول: کلیات و مفاهیم 18 فصل اول- تعاریف و مفاهیم 18   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  مبحث اول- تعاریف 18 گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت 19 بند اول- انواع معلولیت‌ها: 22 ‌أ-معلولیت‌های جسمی 23 ‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23 ‌ج-معلولیت اجتماعی 24 بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت 26 ‌أ-توان‌بخشی…… 26 ‌ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27 ‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه 27 ‌د-خشونت 27…

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

اعاده دادرسیمسئولیت کیفریجرایم اقتصادیدلالت شناسیمناطق آزاد تجاریتقیّهامر به معروف و نهی از منکرقاعده لاضرراسناد بین‌المللفورس ماژورثبت اسناداقتصاد متعارفحق تصرفعملکرد سازمانمعافیت مالیاتیروش ­های بودجه ­ریزیمدیریت بدنعاطفه مثبتصدق و کذبزبان اخلاقجهان خارجنسبیت خاصدینامیکیبهزیستی روانشناختیزیست محیطیمنابع طبیعیمدل سازیتفکر نقادانهارائه صورت‌های مالیمعماری شهریسود حسابداری تعهدیعقل مستفادعالم مجرداتعقول مفارقوحدت وجودتحلیل گفتمانلاکلا و موفساختگراییسنت و مدرنیتهمدیریت سودعدم تقارنعدم تقارن اطلاعاتورشکستگیضمان معاوضیدادگاه هم عرضاصل برائتحقوق و دستمزدتوسعه اقتصادینرخ بهرهدرمان راه حل محوررویکرد راه حل محورخودآسیب‌رسانیخودکشیوفاداری مشتریخوشه بندیرفتار…