Search Results for: بهره هوشی

پایان نامه زن در گذرگاه تاریخ

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

   در طول تاریخ نگرش ها و برخوردهای متفاوتی درباره زن بوده است . بررسی نگرش و برخورد مکتب ها و قوم های گذشته با موجودیت زن ، تا حدودی موقعیت و جایگاه تاریخ زن را برای ما تبیین می کند . در دوره ای منزلت و ارزش زن در ردیف حیوانات اهلی ، ابزار کار تولید بوده ، زمانی نیز برای ارضای شهوات از او استفاده می شده و…

اهمیت هوش عاطفی

Posted on: نوامبر 2, 2018 Posted by: ادمین Comments: 0

اهمیت هوش عاطفی هوش عاطفی و بهره هوش ضد یکدیگر نیستند بلکه با هم تفاوت دارند. فردی که فقط از نظر بهره هوش (IQ) در سطح بالا ولی فاقد هوشیاری عاطفی است. تقریباً کاریکاتوری از یک آدم خردمند است، در قلمرو ذهن چیره دست است، ولی در دنیای شخصی خویش ضعیف است افرادی که از هوش عاطفی قوی برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده‌اند و هیچ گرایشی به…

پایان نامه مدیریت : بورس اوراق بهادار

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: ادمین Comments: 0

بورس اوراق بهادار واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس» اخذ شده است که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ[۱] در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار می‌پرداختد. بورس در اغلب کشورهای پیشرفته جهان جزو ارکان اقتصادی است که برای تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه و امکانات موجود…

دیوان میرشمس‌الدین فقیر دهلوی

Posted on: مارس 27, 2020 Posted by: ادمین Comments: 0

چون نى اگر یار ما را نوازد         بى‌برگى ما یابد نوایى ویرانه عشق دارد اثرها         با جغد اینجاست فر[749]  همایى   جان مى‌فزاید از نغمه وى[750]          خوشتر از این نیست آب و هوایى   سوى فقیرش هرگز نظر نیست         با شه فتاده است کار گدایى   اگر از پرده برنمى‌آیى         مى‌کشد کار ما به رسوایى یار در خانه جا گرفت و مرا         کرد چون گردباد صحرایى هر کجا مى‌روى رود…

اختلالات روانشناختی

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

ب) اختلالات روانی برگشت ناپذیر : این تغییرات روانی با مجموعه علایمی که به نشانگان عمومی مغز معروف است و بلوبر از آن به عنوان نشانگان روانی – عضوی نام برده است، معادل است، که علت آنها را تغییرات ساختمانی و بافتی مغزی دانسته اند. بطور کلی بر حسب تعداد حملات صرعی و بخصوص حالات مداوم صرع بزرگ، تغییرات واضحی در توانایی های ذهنی و شعوری بیمار ایجاد می شود.…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31 گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33 1- نظریه شیخ انصاری 34 2- نظریه محقق خراسانی 34 3- نظریه مرحوم نراقی 34 4-…

پایان نامه ارشد درباره هوش بازاریابی

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

پژوهش یاری نمودند ، به خاطر همکاری‌ها و محبت‌های بی‌شائبه‌ی ایشان تشکر و تقدیر به عمل میآورم. تقدیم به :  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت امام زمان(عج)او که هر جمعه به انتظارش ،اشک در دیدگان پاکان حلقه میزند.پدر فداکارم که کان کوشش و ادب است و آموخت به من تا چگونه انسان باشم و حرمت پیران چگونه نگه دارم.مادر مهربانماو که سرچشمه بیپایان محبت است و…

منابع و ماخذ تحقیق فرهنگ سازمانی

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

• سیستم پاداش٨ -از نظر کارکنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مرکز بر اساس شاخصهای عملکرد آنان می باشد نه سابقه  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت خدمت )ارشدیت ( و تبعیض؟• سازش با پدیدهء تعارض٩ -از نظر کارکنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند؟ • الگوی ارتباط١٠ -از نظر کارکنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در…

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره ساختار سازمانی

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

1-6-13 عدم آگاهی از نقش ، وظیفه ، مسئولیت 161-6-14 سازمان بنادر و کشتیرانی 161-6-15 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 161-6-16 کشتیهای تحت پرچم 161-6-17 کشتیهای اقیانوس پیما 171-6-18 مخاطرات زیست محیطی 171-6-19 نارسائی (خطای) فعال 171-6-20 شرایط ناایمن (خطرناک) نهفته 181-7 روش تحقیق 19  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 1-8 قلمرو تحقیق 19قلمرو موضوعی 191-8-2 قلمرو مکانی 191-8-3 قلمرو زمانی 191-9 جامعه آماری و حجم…

منابع تحقیق با موضوع پرسشنامه سلامت عمومی

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  است. در این هنجاریابی، پایایی مقیاس از طریق بازآزمایی در یک فاصلهی زمانی 4 تا 6 هفته محاسبه شده که ضرایب باز آزمایی برای خرده آزمونها و ترکیبها از 28 /0تا 98/0 گسترده شده است که در حد مطلوب و رضایت بخش میباشد. همچنین با توجه به خطای معیار محاسبه شده پایاترین شاخص، شاخص توجه/ تمرکز و سپس…

منابع تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

دلیل نقص شنوایی بیشتر بر مهارتهای بینایی خود متکی هستند و آنها در تکالیف حافظهی بینایی عملکرد بیشتری نشان میدهند.سهرابی، عشایری و همکاران ( 1377) در پژوهشی با عنوان « بازیابی از حافظهی بینایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، آسیبدیدگان نیمکرهی راست مغز و افراد بهنجار» نشان دادند که یادآوری مواد کلامی و دیداری در این گروه ها مختل بوده است.قلی زاده، خیرالدین و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان…

فایل پایان نامه پیشرفت تحصیلی

Posted on: فوریه 6, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته های تحصیلی متفاوت بدست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتیکه هر یک از دانش اموزان می توانند سطوح متفاوتی از پیشزفت را در هر موضوع داشته باشند(پالسون، 1994، ).به نظر میرسدکه پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت به جای مقیاس یک بعدی از پیشرفت…