اموال غیر منقول

عدم ایجاد تشکیلات اجرایی طرح در سازمان های ذی ربط شهرو) نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی: مقررات مال الاجاره و وجود حق سرقفلی(حق محل کسب) و نامشخص بودن میزان آنها، در این خصوص شهرداری هم باید رضایت مالک را کسب نماید و هم رضایت مستأجر را و این مستلزم پرداخت غرامت زیادی است.فقدان […]

پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

……………………………………………… 76 بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76 بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77 بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. 77 گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. 78 بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی […]

منابع و ماخذ تحقیق اموال غیر منقول

منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده 786 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :”ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه […]

پایان نامه حقوق درباره عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی

هریک از اصحاب دعوا می‌تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سند استناد نماید، «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م). انکار، اعلام رد […]

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع انتقال اجباری یا قهری

انتقال حقوق مادی ممکن است بدون اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری صورت پذیرد. در این نوع انتقال، اراده پدیدآورنده دخیل نمی باشد مانند ارث که قانون حقوق مادی او را که داخل در اموال و دارایی‌های متوفی می‌باشد، به وراث منتقل می‌کند. همچنین، انتقال اجباری ممکن است در نتیجه توقیف یا تأمین […]

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی     این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و […]

فایل پایان نامه حقوق اقسام توقیف برحسب هدف

بند اول: اقسام توقیف برحسب هدف توقیف برحسب هدف بر دو نوع است: توقیف تأمینی و توقیف اجرایی. در واقع باید دید که منظور از توقیف، جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا این‌که منظور و هدف از توقیف، استیفای محکوم‌به است.   الف- توقیف تأمینی توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعریف مال و اقسام آن

در گذشته، واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. امروزه، به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود. در این […]

دستورالعمل‌ها

7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست‌های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.8. نظارت بر فعالیت‌های شهرداری از جمله به وسیله حسابرس‌های شورای اسلامی شهر. 9. تصویب طرح‌های جامع، طرح‌های عمرانی و ساختمان سازی عمده که متعاقباً ممکن است لازم باشد به وسیله استانداری، یا مراجعه دولتی نیز به تصویب […]

حفظ محیط زیست شهری

1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. در این خصوص می‌توان به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان در سطح شهرداری‌ها مسئول اجرای آن می‌باشند. 2. وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع […]

نهادهای اجتماعی

بند26ماده71: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.بند27ماده71: تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.بند28ماده71: وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.بند29ماده71: وضع مقررات […]

محرومیت از حقوق اجتماعی

در سالهای اولیه حکومت، ماههای قمری و ماههای شمسی در کنار هم آموخته می شود. به طور مثال در کتاب لآلی الادب سال 1304 در صفحه 88 کتاب این دو مورد به طور مساوی آموزش داده شده است. بنابراین ماههای قمری نیز جزو مطالب کتاب های درسی است.از دیگر اصول دینی مطرح شده در اسلام […]