پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

فوریه 8, 2019 edame 0

……………………………………………… 76 بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76 بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77 بند سوم: استثنا […]

دستورالعمل‌ها

آوریل 21, 2019 edame 0

7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست‌های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.8. نظارت بر فعالیت‌های شهرداری از جمله به […]

حفظ محیط زیست شهری

آوریل 21, 2019 edame 0

1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. در این خصوص می‌توان به مصوبه شورای […]

نهادهای اجتماعی

آوریل 21, 2019 edame 0

بند26ماده71: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.بند27ماده71: […]

محرومیت از حقوق اجتماعی

آوریل 21, 2019 edame 0

در سالهای اولیه حکومت، ماههای قمری و ماههای شمسی در کنار هم آموخته می شود. به طور مثال در کتاب لآلی الادب سال 1304 در […]

فوریه 8, 2019 edame 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از […]