Search Results for: اموال منقول

اموال غیر منقول

Posted on: Posted by: Comments: 0

عدم ایجاد تشکیلات اجرایی طرح در سازمان های ذی ربط شهرو) نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی: مقررات مال الاجاره و وجود حق سرقفلی(حق محل کسب) و نامشخص بودن میزان آنها، در این خصوص شهرداری هم باید رضایت مالک را کسب نماید و هم رضایت مستأجر را و این مستلزم پرداخت غرامت زیادی است.فقدان هرگونه قانون مشخص درخصوص کیفیت و طرز اجرای طرح های جامعمالکیت خصوصی گسترده در اراضی…

پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

Posted on: Posted by: Comments: 0

……………………………………………… 76 بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76 بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77 بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. 77 گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. 78 بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……….. 78 الف) تعریف اموال غیر منقول …………………………………………………………………………………. 78 ب)…

منابع و ماخذ تحقیق اموال غیر منقول

Posted on: Posted by: Comments: 0

منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده 786 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :”ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه است، منافع مال، چه متصل باشد و چه منفصل، متعلق به راهن می باشد.در حالی…

پایان نامه حقوق درباره عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی

Posted on: Posted by: Comments: 0

هریک از اصحاب دعوا می‌تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سند استناد نماید، «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م). انکار، اعلام رد تعلق خط، مهر، امضا و یا اثر انگشت سند به منتسب‌الیه توسط خود منتسب‌الیه می‌باشد[۱]…

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع انتقال اجباری یا قهری

Posted on: Posted by: Comments: 0

انتقال حقوق مادی ممکن است بدون اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری صورت پذیرد. در این نوع انتقال، اراده پدیدآورنده دخیل نمی باشد مانند ارث که قانون حقوق مادی او را که داخل در اموال و دارایی‌های متوفی می‌باشد، به وراث منتقل می‌کند. همچنین، انتقال اجباری ممکن است در نتیجه توقیف یا تأمین حقوق مادی اثر به حکم دادگاه، ادغام شرکتها و ورشکستگی پدیدآورنده نیز باشد. امکان انتقال…

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

Posted on: Posted by: Comments: 0

بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی     این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده…

فایل پایان نامه حقوق اقسام توقیف برحسب هدف

Posted on: Posted by: Comments: 0

بند اول: اقسام توقیف برحسب هدف توقیف برحسب هدف بر دو نوع است: توقیف تأمینی و توقیف اجرایی. در واقع باید دید که منظور از توقیف، جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا این‌که منظور و هدف از توقیف، استیفای محکوم‌به است.   الف- توقیف تأمینی توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری، برای حفظ…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعریف مال و اقسام آن

Posted on: Posted by: Comments: 0

در گذشته، واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. امروزه، به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود. در این قسمت، به بررسی تعریف و انواع مال در فقه و دکترین می‌پردازیم. گفتار اول:تعریف و…

دستورالعمل‌ها

Posted on: Posted by: Comments: 0

7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست‌های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.8. نظارت بر فعالیت‌های شهرداری از جمله به وسیله حسابرس‌های شورای اسلامی شهر. 9. تصویب طرح‌های جامع، طرح‌های عمرانی و ساختمان سازی عمده که متعاقباً ممکن است لازم باشد به وسیله استانداری، یا مراجعه دولتی نیز به تصویب برسد.شرح وظایف بیست و نه‌گانه شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تعیین شده است.…

حفظ محیط زیست شهری

Posted on: Posted by: Comments: 0

1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. در این خصوص می‌توان به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان در سطح شهرداری‌ها مسئول اجرای آن می‌باشند. 2. وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین خاصبه هر حال وظایف و اختیارات خاص شهرداری…

نهادهای اجتماعی

Posted on: Posted by: Comments: 0

بند26ماده71: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.بند27ماده71: تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.بند28ماده71: وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.بند29ماده71: وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های…

محرومیت از حقوق اجتماعی

Posted on: Posted by: Comments: 0

در سالهای اولیه حکومت، ماههای قمری و ماههای شمسی در کنار هم آموخته می شود. به طور مثال در کتاب لآلی الادب سال 1304 در صفحه 88 کتاب این دو مورد به طور مساوی آموزش داده شده است. بنابراین ماههای قمری نیز جزو مطالب کتاب های درسی است.از دیگر اصول دینی مطرح شده در اسلام بحث عدالت و مساوات است که در قالب موضوعات اجتماعی بیان شده است ولی اشاره…