پایان نامه رایگان درمورد تجارت جهانی، شخص ثالث، سازمان تجارت جهانی، حقوق ایران

اختراع مربوط به تشخیص یا در مورد اختراع مربوط به ابزار تحقیقاتی بیوتکنولوژی. برای مثال، در فرانسه و مراکش به موجب مقررات لیسانس اجباری در شرایط خاص مربوط به وضعیت سلامت، مثلا زمانی که یک محصول و یا یک روش توسط صاحب آن به میزان ناکافی و یا با کیفیت نامطلوب ارائه می شود و […]

پایان نامه : معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن

۱- معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن         در مقررات مربوطه جهانی، قانون‌گذاران برای اینکه امضای الکترونیکی مطمئن محسوب شود، با بیان معیارها، وجود شرایطی را الزامی دانسته‌اند: ق.ن.ا.ا.آ در پارگراف یک از ماده شش اشعار داشته: «هرگاه قانون امضای شخصی را لازم بداند، آن الزام در ارتباط با داده پیام محقق است اگر با […]

پایان نامه حقوق درباره عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی

هریک از اصحاب دعوا می‌تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سند استناد نماید، «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م). انکار، اعلام رد […]

مقاله (پایان نامه) : شیوه‌های توقیف مال فکری

تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام تصریح می‌کند که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد. البته […]

فروش پایان نامه : ویژگی‌های مال فکری

ویژگی‌های مال فکری سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد این است که آیا مالکیت فکری اوصاف و ویژگی‌های حقوق اموال یا سایر حقوق را داراست یا اوصاف خاصی دارد؟ برای شناسایی این امر باید میان دو دسته از حقوق مادی یا اقتصادی و حقوق معنوی یا اخلاقی تفکیک شود. حقوق مادی هم در مالکیت […]

تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله :

۱- در میانجیگری رضایت طرفین اختلاف لازم است، ولی در مساعی جمیله جلب رضایت طرفین اختلاف برای اقدام طرف ثالث لازم نیست . ۲- میانجی نقش فعال و دخالت وسیعی در موضوع اختلاف دارد، در حالی که در مساعی جمیله نقش طرف ثالث چیزی جز ایجاد زمینه و ارتباط بین طرفین اختلاف نیست . ۳-در […]

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : حل و فصل اختلافات بین المللی

  خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به […]

تجارت الکترونیکی

ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.ماده14ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.ماده15ـ دفاتر ثبت نام موظفند […]

ارتباط از راه دور

ب – «‌داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «‌داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.ج – «‌داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.‌د – شخص موضوع «‌داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «‌داده پیام»‌های‌شخصی […]

مجازات مقرر در ماده

‌ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌به مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌محکوم خواهد شد.‌تبصره – تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.‌ماده 70 – تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، […]

منابع و ماخذ مقاله ادله اثبات دعوی

………………………………………………………. 73د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 744-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 765-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید………………………………………………………….. 76بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول…………………………………… 78گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید………………………………………………………………. 78تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78نقش سند عادی […]

پایان نامه رشته حقوق در مورد : مشارکت در سود

اضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت 83 بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت 83 بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت 84 بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره […]