Search Results for: ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

Posted on: Posted by: Comments: 0

مهناز، 31 ساله که به سرکوب غریزه جنسی خود پرداخته است، اینگونه میگوید:“الان با انواع داروهای گیاهی و هورمونی نیازم رو کنترل میکنم. پیشنهاد ازدواج موقت، مردا بهم میدن ولی من اصلاً ناراحت نمیشم، چون حقشونه، اونا هم حتماً امکان ازدواج دایم رو ندارن؛ من الان شرایطش رو ندارم وگرنه اگه زن مستقلی بودم حتماً اینکارو(ازدواج موقت) میکردم. ازدواج موقت حداقل نیاز جنسیام رو از راه حلال برطرف میکنه، ولی…

طول دوره ازدواج

Posted on: Posted by: Comments: 0

نسترن، 32 ساله میگوید: “تا به حال با کسی نبودم … چون مردا برای سوء استفاده میان جلو و بعد ولت میکنن میرن.” مسأله مهم دیگری که در اینجا قابل ذکر است این نکته است که میزان احساس تنهایی و نیاز عاطفی افراد، ‌خصوصاً در سالهای اولیه پس از طلاق، بستگی به تجارب دوران ازدواج آنها دارد؛ یعنی کنشگرانی که در طول ازدواج، نیازهای عاطفیشان بطور مناسبتری ارضاء گردیده است،…

پایان نامه :  ضوابط موت غایب و آثار آن

Posted on: Posted by: Comments: 0

ضوابط موت غایب و آثار آن     ضوابط موجود در حقوق موضوعه صدور حکم به موجب ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی :«حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است ،مدتی گذشته باشد عادتاًچنین شخصی زنده نمی ماند ». این ضابطه از فقه اسلامی گرفته شده است . علاوه براین فقهای اسلام مدت های را که غایب پس از…

دانلود مقاله و پایان نامه حقوق : کیفیت طلاق زوجه غایب

Posted on: Posted by: Comments: 0

کیفیت طلاق زوجه غایب چنانچه گفتیم طلاق در اختیار مرد است . پس این سوال به میان می آید که در زمان غیبت او ،آیا طلاق امکان پذیر است و همسر غایب مفقود الاثر به طور معمول از دو طریق به این خواسته نایل می شود :طریق اول ـ استفاده از نمایندگی ـ هر گاه زن در ضمن عقد نکاح وکیل یا وکیل در توکیل زوج باشد می تواند با…

استفاده از فناوری

Posted on: Posted by: Comments: 0

-کسانی که معتقدند فرزند مزبور، نامشروع و در حکم زنا است، او را از حقوق شرعی و مدنی محروم می‌دانند، جز این که عده‌ای با استناد به خبر استحاق بن عمار از علی (ع) (حر عاملی، 1408ق، ج7، ابواب میراث ولد الملاعنه وما أشبهه، باب 8، ص 569، ح9) و از ابن قدامه از اهل سنّت معتقد به توارث بین زنازاده و مادرش هستند (مغنیه، بی‌تا، ص 375و 530 به…

حضانت فرزندان

Posted on: Posted by: Comments: 0

4-3-4-3-3-6. محدودیت در زمینه ازدواجزنان مطلقه نسبت به مردانی که متارکه نمودهاند، از محدودیتهای بیشتری در ازدواج مجدد برخوردارند. یافتههای تحقیق نیز نشان میدهد که از میان شش پاسخگویی که ازدواج مجدد نمودهاند تنها یک نفر آنها زن و باقی آنان از میان مردان بوده است. فرهنگ جنسیتی در کنار گفتمان هژمون در جامعه که افراد مطلقه را سوژههایی شکستخورده و ناتوان در ایفای نقشهای همسری قلمداد میکند، منجر به…

از دست دادن فرصت

Posted on: Posted by: Comments: 0

عباس، 57 ساله نیز میگوید: “حضانت بچهها با منه؛ اما من به خاطر سفرهای کاریای که داشتم این اواخر نمیتونستم زیاد به بچهها برسم، واسه همین یه خونه بزرگ گرفتم و عمه شون رو آوردم بغل دستشون.”اما برای برخی از کنشگران دیگر نیز که به علت فقدان سرمایههای اقتصادی، علیرغم میل خود مجبور به زندگی با والدینشان در فضایی محدود هستند، این مسئله میتواند چالشآفرین باشد.سمانه، 28 ساله میگوید:“گاهی حضور…

مشکلات اقتصادی

Posted on: Posted by: Comments: 0

شیما، 40 ساله در حالی که حضور فرزند را مانعی در ازدواج مجدد خود میداند اما به نقش مثبت آن در زندگیاش نیز اینگونه اشاره میکند:“میدونی بچه داشتن یه جور خوشبختیایه، وقتی که بچه داری انقدر با بچهاتی، انقدر وقتت رو با اون پر میکنی که زود از این قضیه(فشار نیاز عاطفی و جنسی) میتونی فرار کنی. الان تمام زندگی من تو خوشبختی بچهام خلاصه میشه، تمام دلخوشی من اونه.…

فروپاشی خانواده

Posted on: Posted by: Comments: 0

تفاوتهایی که زنان و مردان در این زمینه تجربه میکنند به عادتوارهها و نقشهای جنسیتیِ از پیش تعریف شدهی آنان مربوط است. زنان به این دلیل که رسیدگی به امور خانه را از مسئولیتهای اصلی خود در زمان تأهل میدانند، با طلاق چالشی در این زمینه احساس نمیکنند. آنها حتی به دلیل نبودِ همسر، فشار و الزام کمتری را در پرداخت به امور خانه مشاهده میکنند. از سویی آنها با…

کارکردهای خانواده

Posted on: Posted by: Comments: 0

نباید فراموش کرد که از آنجا که یکی از کارکردهای خانواده، ارضاء تمایلات جنسی است، با فروپاشی خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه میشود و چنانچه فرصت ازدواج و تمتع جنسی از طریق مشروع برای وی میسر نشود و فرد چنین نیازی را به دلیل تجربه جنسی قبلی شدیدتر از گذشته احساس نماید، به سوی روابط آزاد جنسی کشیده میشود.سامان، 41 ساله نیز که دوستیها و روابط آزاد جنسی…

شبکههای اجتماعی

Posted on: Posted by: Comments: 0

مدیریت فرزند6مدیریت خانهحال در زیر، به توضیح مقولات فرعی مرتبط با مقوله بالا پرداخته میشود: 4-3-4-2-1. مدیریت نیازهای عاطفیاحساس تنهایی و افزایش نیازهای عاطفیِ بعد از طلاق، صرفاً به این خاطر نیست که افراد همسران خود را از دست دادهاند، بلکه به این دلیل است که آنان پس از طلاق علاوه بر همسر، خانواده او، دوستان مشترک و حتی برخی از دوستان شخصی خودشان را نیز از دست دادهاند. علاوه…

جامعهپذیری جنسیتی

Posted on: Posted by: Comments: 0

یکی از چالشهای مضاعف افراد این است که نقش جدیدِ مرد یا زن مطلقه، عموماً در جامعه تعریف نشده است و با عدم پذیرش نقشی همراه است. این عدم پذیرش، منجر به ایجاد نوعی ابهام نقشی گردیده است و چالشی بزرگ را برای افراد مطلقه ایجاد میکند، این در حالی است که این افراد، بدون هیچ راهنمای اجتماعی برای اینکه بدانند چگونه باید در مورد خود اندیشه کنند در جامعه…