Search Results for: اثبات دعوی

منابع و ماخذ مقاله ادله اثبات دعوی

Posted on: Posted by: Comments: 0

………………………………………………………. 73د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 744-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 765-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید………………………………………………………….. 76بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول…………………………………… 78گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید………………………………………………………………. 78تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت…

منابع پایان نامه حقوق و مقاله در مورد ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامی

Posted on: Posted by: Comments: 0

گفتار اول- اقرار اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی از ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخصی برای اقرار وجود نداشته و بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم…

امضای الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.‌ د – به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.‌ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌است.‌فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

این کارت یک جایگاه امن برای کلید امضای خصوصی پرداخت‌کننده است. یک امضای چک الکترونیکی ممکن است به شکل رمز‌نویسی شده، یک کپی از صورت‌حساب چک الکترونیکی را پیوست داشته باشد، بنابراین یک مزاحم نمی‌تواند صورت‌حسابی دیگر را به صورت‌ تقلبی ثبت و ارسال نماید. قالب‌بندی صورت‌حساب‌ها ثابت نیست ولی می‌تواند از لحاظ طولی، شکل و داده‌های موجود در آن قابل تغییر باشد. بنابراین یک پرداخت‌کننده می‌تواند متن رسیده از…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

سند تجاری در معنای عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و اوراق بهادار است، ولی در معنای اخص خود تنها شامل برات، سفته و چک است. در تعریف اسناد تجاری، برخی از حقوقدانان بیان می دارند: « اسناد تجارتی دارای مفهوم دوگانه ای است؛ به معنی اعم کلمه، اسنادی است که در امر تجارت بین بازرگان و غیربازرگان به کار رفته، هریک…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

مقام صادر کننده، مجا به اقدام در مکان و زمان صدور سند باشد.کلیه قوانین و مقررات مربوط به صدور سند به درستی اجرا شده باشد.صدور سند در حدود صلاحیت آن مقام صالح عمومی باشد.از این به بعد ماموریت سردفتر آغاز می گردد. خدماتی که او ارائه می دهد از سه بعد زیر تشکیل شده است:راستی و درستی در تنظیم سند (بی طرفی و قابل اعتماد بودن)رعایت مقررات قانونی در تنظیم…

کنوانسیون های بین المللی

Posted on: Posted by: Comments: 0

2-2-1-3 – بررسی وجود ارکان سند کاغذی در سند الکترونیکیالف- شرط کتبی بودن در اسناد الکترونیکی:همانطور که پیش تر توضیح داده شد، سه رکن اصلی یک سند، نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و داشتن امضاء می باشد. حال در این قسمت به دنبال بررسی چگونگی رکن نوشته بودن اسناد در اسناد الکترونیکی می باشیم. اسناد اعم از رسمی و عادی، با توجه به تحولات چشم گیر…

قانون تجارت الکترونیکی

Posted on: Posted by: Comments: 0

ضمائم 93پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 94پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386 111پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 120پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 131پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 139پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 147پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی…

فناوری اطلاعات و ارتباطات

Posted on: Posted by: Comments: 0

فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده و توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل…

پایان نامه حقوق درباره عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی

Posted on: Posted by: Comments: 0

هریک از اصحاب دعوا می‌تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سند استناد نماید، «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند»(ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م). انکار، اعلام رد تعلق خط، مهر، امضا و یا اثر انگشت سند به منتسب‌الیه توسط خود منتسب‌الیه می‌باشد[۱]…

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : حل و فصل اختلافات بین المللی

Posted on: Posted by: Comments: 0

  خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در…

مقاله (پایان نامه حقوق) حل و فصل اختلافات بین المللی

Posted on: Posted by: Comments: 0

حل و فصل اختلافات بین المللی   ۲-۱ مقدمه فصل هفتم منشور به شورای امنیت حق داده تا به منظور استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به استفاده جمعی از زور متوسل شود. احیای سیستم امنیت جمعی نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرد و سبب طرح واکنشهای مختلفی در میان دولتها و ادبیات حقوقی شد. از سویی مداخلات سازمان ملل به ویژه در مخاصمات داخلی به نحو فزاینده مورد انتقاد…