علمی

دانلود مقاله با موضوع سوررئالیسم، خودشیفتگی، آشکارسازی، فرمانبرداری

هابرماس‌ فیلسوف‌ بلندآوازه‌ی‌ آلمانی‌ مبنی‌ بر «مدرنیته‌ به‌ مثابه‌ی‌ پروژه‌یی‌ ناتمام» را تشکیل‌ می‌دهد. (کرایب، ۱۳۷۸ ۲۲-۳۲: ) هنگامی‌ که‌ هابرماس‌ سخن‌ از کنش‌... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع نظریه پردازی، آداب و رسوم، یونان باستان، اندیشه پیشرفت

بر روی استدلال تکیه کند، در صورتیکه الهیات از طریق اعتقاد قابل شناخت است، و به این صورت بیکن از رودررویی با کلیسا اجتناب کرده بود. در مقایسه، دکارت، از سوی دیگر، هدف خود را دقیقاً بر... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع انسانگرایی، کتاب مقدس، قرون وسطی، فلسفه اولی

تقریباً تمام دست‌نوشته‌هایی را که امروز موجود است، یافتند. مطالعه این آثار، دانش نو نام گرفت. در آن زمان ضمن احیای علاقه به نوشته‌های کلاسیک، به ارزش‌های فردی نیز توجه شد. این... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع قرون وسطی، نویسندگان، نهضت ترجمه، یونان باستان

اروپا را درنوردید. دل مشغولی نسبت به احساسات انسانی از نارضایتی گسترده از کسانی که از قدرت عقل طرفداری می کردند نیز ناشی می شد.احساسات گرایان نیز جهان طبیعی را می ستودند ، این علاقه... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع نویسندگان، تاریخ فلسفه، از خود بیگانگی، کتاب مقدس

مطرح می کردند آیا حضرت موسی به راستی دریای سرخ را شکافت؟ درست است که مسیح پس از مرگ برخواست ؟ این شک گرایی با شناخت تازه از نظام های دینی و اخلاقی خارجی به غیر از مسیحیت همراه شد.(... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع مدینه فاضله، انقلاب علمی، قدرت سیاسی، تکنولوژی

ا به وسیله یونانی ها و رومی ها به وجود آمده بود، با انحطاط شرایط زندگی به فراموشی سپرده شد. مردم از زندگی های راحت و آسوده با مشاغل و آموزش خوب به زندگی هایی با شرایط بسیار فقیرانه... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع عقل شهودی، جامعه آماری، پدیده های اجتماعی، یونان باستان

تاریخی و نیز پیونده این تحولات با جنبشهای اجتماعی و نقش متفکران در این جنبشها ، نظری به تحولات تاریخی در سده های گذشته و اخیر غرب نیز افکنده شده است . علاوه بر وضعیت که استفاده از... ادامه

By admin2, ago
علمی

دانلود مقاله با موضوع عقلانیت ارتباط، عقلانیت ارتباطی، حوزه عمومی، کنش ارتباطی

س لهستانی ۳۰ انقلاب فکری گالیله ۳۱ انقلاب فکری دکارت ۳۲ فصل سوم: مدرنیته و عقلانیت ۳۵ مدرنیته ۳۶ گونه‌شناسی منتقدان عقلانیت مدرن ۳۸ بررسی‌ مفهوم‌ مدرنیته‌ از دیدگاه‌... ادامه

By admin2, ago