اعتقادات مذهبی

اعتقادات مذهبی
عادتوارههای فرهنگی- عقیدتی
2
نگاه سنتی یا مدرن به زندگی اجتماعی
3
سرمایه فرهنگی
حال در ادامه، به توضیح مقولات فرعی مرتبط با این مقوله پرداخته میشود:
4-3-3-1-1. اعتقادات مذهبی
از آنجایی که جامعه ما، جامعهای با پیشزمینههای مذهبی است و افراد از نگرشهای مذهبی خود در فهم جهان و مواجهه با آن استفاده مینمایند، بنابراین طبیعی است که جهتگیریهای مذهبی کنشگران در نحوه مواجهه آنها با طلاق و زندگی پس از آن نیز نقش مهمی ایفا نماید. یافتههای تحقیق حاکی از آنست که نه تنها طلاق و پیامدهای آن بر باورهای مذهبی افراد تأثیرگذار است بلکه باورهای مذهبی افراد نیز بر تفاسیر طلاق و نحوه بازسازی آنان اثرگذار است. با رخداد طلاق عدهای از کنشگران ممکن است بدلیل فشارها و پیامدهای حاصل از آن، دچار نوعی تزلزل در باورهای دینیشان شوند و برعکس عدهای دیگر نیز در فشارهای ناشی از طلاق به معنویات تمسک جسته و باورهای مذهبی خود را تقویت نمایند.
امین، 35 ساله، تغییرات در باورهای مذهبی پس از طلاقش را اینگونه روایت میکند:
“من ذاتاً و شدیداً آدم مذهبیای هستم؛ اما بعد از طلاق یه دورهای کمونیست شدم، از خدا بریده بودم…میگفتم خدایا این عدالته که منی که پاک بودم باید یه همچین زن ناپاکی نصیبم میشد؟ بعد از طلاق هیچوقت از لحاظ روحی حس نکردم آروم شدم یا حالم خیلی خوب شده، ولی آرامشم رو وقتی پیدا کردم که ارتباطم رو با خدا قویتر کردم. فقط اونجاهایی که خدا رو در کنارم احساس کردم، اوج آرامش رو حس کردم.”
در نقطهای مقابل، مهشید، 35 ساله اینگونه میگوید:
“بعد از طلاق افسردگی پیدا کرده بودم، فشار خیلی زیادی رو تحمل میکردم، دیگه پناه بردم به سمت قرآن، به سمت نماز؛ ابداً من اینجوری نبودم؛ قبلاً نه نماز میخوندم و نه روزه میگرفتم اما الان خودم به خدا رسیدم- خدایی که مال خودمه- این خدا رو هیچ وقت نمیشناختم. این خدایی که مال خودمه رو من بعد از طلاقم پیدا کردم. من توی بدترین شرایط خدا رو پیدا کردم، توی بدترین شرایط دستم روگرفت… الان دیگه میدونم هست، عاشقشام. یه جور کمال و پختگی، یه جور شعور بهم اضافه شده.”
علاوه بر امکان ایجاد تغییرات مذهبی پس از طلاق، برای بسیاری از افراد دیگر نیز، گرایشات مذهبی چونان یار و همراه همیشگی آنان، منجر به مواجهه آسانتر با طلاق و تسهیل بازسازی زندگی پس از طلاقشان میگردد.
آزاده، 46 ساله میگوید:
“تا حالا فقط با یاد خدا و توکل بر خدا جلو رفتم. تمام جدایی من هم خواست خدا بود وگرنه پدرم نمیذاشت جدا بشم. همین که میشینم سر سجاده نماز میخونم خیلی آروم میشم.”
زیبا، 25 ساله نیز میگوید:
“شاید ریا باشه ولی باور کن من هر وقت جلوی خدا واسه نماز وایسادم از اون حالت افسردگی در اومدم. من خیلی اعتقاد دارم به دعا، خدا و ائمه.”
اعتقادات مذهبی همچنین میتواند از طریق باور به عدل الهی، منجر به کاهش احساسات منفی نسبت به همسر سابق و در نتیجه افزایش آرامش روحی و روانی کنشگران گردد.
امیر، 28 ساله در این زمینه میگوید:
“نه احساس کینه ندارم. هر کدوم از ما که این وسط مقصر باشیم، یه روز تاوان اشتباهمون رو پس میدیم. واگذارش کردم به خدا … بعد طلاق فهمیدم که هرچی دارم از خدا دارم. ماه‌ها بود که میخواستم از اون زندگی خلاص شم ولی قدرتش رو نداشتم. اما خدا کمکم کرد و از اون زندگی اومدم بیرون.”