دانلود پایان نامه

است به خصوص بزه دیدگان خاص مانند زنان و کودکان. ….
بزه دیدگان جرائم ناشی از کار، بزه دیدگانی هستند که بر اثر اتفاقاتی که برایشان می افتد دچار خسارت می شوند و این بزه دیدگی باعث می شود شرایط کار برایشان عوض شود ، در این شرایط است که وظیفه حمایت از این بزه دیدگان به عهده کارفرما و هم چنین دولت است. جرائم و مجازات های مربوط به کار تابع قواعد عمومی هستند و در مراجع عمومی نیز مورد رسیدگی قرار می گیرند، تعدد و تکرار جرم دو عامل تشدید مجازات کارفرما در حمایت از بزه دیدگان ناشی از جرائم مربوط به کار می باشند. در قانون تصریحی وجود ندارد که جرائم مربوط به کار باید در زمان خاصی صورت گیرد ؛ اما طبیعت برخی جرائم به گونه ای است که حمایت خاصی از بزه دیده را می طلبد .گرچه بزه دیدگان جرائم در اکثرموارد کارگران هستند و این قوانین است که حمایت اصلی از آنان را انجام می دهد؛ اما سیاست جنایی دولت نیز ازعوامل مهم حمایت از بزه دیدگان جرائم ناشی از کار می باشد.
1-3- اهداف تحقیق
الف- هدف اصلی:
حمایت از بزه دیدگان در چه سطحی امکان پذیر است و چه نوع حمایتهایی را می توان از بزه دیدگان جرائم ناشی از کار انجام داد.
ب- اهداف فرعی :
1- بررسی و شناخت بزه و بزه دیده در راستای شناسایی عوامل پیدایش جرم و تشریح ابعاد دیدگاههای بزه دیده شناسی در حوزه حقوق کار.
2- ارزیابی عملکرد جنسیت و سن قربانی در ظهور بزه دیدگی ناشی از جرائم کار.
3- بیان انواع حمایت های عام و خاص جوامع از بزه دیدگان حوزه حقوق کار.
4- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای حمایت از بزه دیده گان در نهاد های عمومی و خصوصی حقوق ایران با قوانین و حقوقی که در سایر کشور های پیشرو در قواعد جزایی حقوق کار وجود دارد .
1-4- سوالهای پژوهش
سوال اصلی :
بزه دیده گان جرائم ناشی از کار چه حقوقی دارند و چگونه مورد حمایت قرار می گیرند؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوالهای فرعی :
جایگاه حقوق بزه دیدگان جرائم ناشی از حقوق کار در قوانین جزایی و شیوه های عملی حمایت از حقوق آنها کدام است؟
سیاست جنایی تقنینی و سیاست قضایی چه تمهیداتی در جهت بزه دیدگان جرائم ناشی از کار و حمایت قانونی از آنان را عملی می کند؟
آیا عامل جنسیت و سن قربانی بزه، رابطه مستقیمی در پیدایش بزه دیده گی جرائم ناشی از کار دارند؟
نهاد های عمومی از قبیل دولت و سازمان های وابسته خصوصی داخلی و بین المللی چه حمایت ها و راهکارهایی را در جهت کاهش جرم و حمایت از بزه دیده می توانند انجام دهند؟
1-5- فرضیه های تحقیق . این پژوهش در صدد آن است تا به تبیین فرضیه های زیر پرداخته و به ویژه میزان تاثیر ناپذیری نظام عدالت کیفری ایران از آنها را ارزیابی نماید:
به نظر می رسد بین شناسایی و بررسی دقیق عوامل جرم زا در حقوق کار و کاهش جرائم در راستای حمایت از آنان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد قانون گذار با تکیه بر مبانی ارزشی خود در برخی از موارد گامهای مهمی در راستای احقاق حقوق قربانیان و بزه دیدگان جرایم برداشته است.
به نظر می رسد میان عامل جنسیت و سن بزه دیده در ایجاد بزه دیدگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد میان حمایت نهاد های عمومی و وابسته داخلی حقوق کار از کارگر و کاهش جرائم ناشی از آن ارتباط وجود دارد.
1-6- پیشینه تحقیق
در حقوق ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم تا کنون به صورت خاص به این مقوله کم تر پرداخته شده است و مطالب و منابع موجود به صورت عام، حول محور بزه دیده شناسی و قواعد آن می باشد . با این حال کتاب حقوق کیفری کار تالیف دکتر عباس زراعت (تاریخ اثر، ‏۱۳۹۰)از جمله موارد تخصصی این مبحث می باشد و مقالات اندکی نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد که برخی از آنها همانطور که در لیست منابع این پژوهش آمده از منابع خارجی و آن هم به صورت عام و پیرامون قواعد بزه دیده شناسی و بررسی بزه هستند که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، به عنوان تنها نمونه نزدیک به موضوع تحقیق حاضر می توان به پایان نامه ای با عنوان «بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن – 1380 دانشگاه تهران» اثر آقای کیومرث سپهری نام برد . این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم شده است فصل اول به مبانی مسولیت کیفری می‌پردازد. در فصل دوم جرائم قانون کار بحث و بررسی می‌شود. در فصل سوم به حوادث ناشی از کار اختصاص دارد. در فصل چهارم از سیاست جنایی حاکم بر قانون کار بحث شده است که به حمایت مطلق از کارگر بدون در نظرگرفتن سایر اجزاء کارگاه و تعیین کیفر برای بسیاری از مسائل کارگران و کارفرمایان که می‌توانست از طرق دیگر حل شود، می پردازد ، هم چنین مجله حقوقی دادگستری در شماره (68) به سال(1388) مقاله ای به نام آقای عبد الله خدابخشی تحت عنوان «پیشگیری ازحوادث ناشی ازکار» منتشر کرد و به مباحثی در این باره اشاره نمود ، که نتایج حاصله از موارد مذکور به طور عمده در بردارنده بحث در سیاست جنایی حاکم بر قانون کار است که به حمایت مطلق از کارگر و در نظرگرفتن سایر اجزاء کارگاه و تعیین کیفر برای بسیاری از مسائل کارگران و کارفرمایان که می‌توانست از طرق دیگری حل شوند ، می پردازد که روزنه های جدیدی را در مبحث سیاست جنایی حقوق کار و دکترین حقوقی و رویه قضایی حاکم گشوده اند.
1-7- تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه های کلیدی
در این پژوهش تعاریف و متغییرهای زیادی مورد تشریح و تبیین قرار گرفته است که برخی از مهمترین آنها را به صورت فهرست ذکر می نماییم که سعی شده در متن به صورت مبسوط به آنها پرداخته شود.
کلید واژه ها : بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، حمایت کیفری از بزه دیدگان، انواع بزه دیدگان،تعاریف کارگر و کارفرما در حقوق کیفری کار،عناصر مادی و معنوی جرائم کار و ….
1-8- روش تحقیق و پژوهش
در مطالعه حاضر به شیوه پژوهش اسنادی – کتابخانه ای عمل شده است که با مراجعه به کتابخانه های معتبر علمی و تخصصی در این زمینه سعی در پیشبرد تحقیق شده و بر اساس گرد آوری داده ها از اطلاعات طبقه بندی شده با توجه به منابع محدود بیشتر بر روایی بودن پژوهش با استناد به نقل قولها و منابع مستند تکیه شده است که در پاره ای موارد به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته می شود.همچنین برای هماهنگی با مطالب روز،از اینترنت نیز به عنوان ابزاری کار آمد در جمع آوری داده ها استفاده شده است. ابزار مورد نیاز در این تحقیق از نوع فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها و کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی می باشد.
در این راستا به نتایج جالبی رسیدیم که برخی از آنها را در زیر می آوریم.
«بزه دیده»یا«مجنی علیه»از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متأسفانه تاکنون، موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهشهای جرم شناسی نیافته است.صاحب نظران مسائل حقوق و جزا و جرم شناسی، بیشترین تلاش خود را معطوف عناصری چون جرم، مجرم و مجازات کرده‌اند و در نتیجه قربانی جرم که اغلب در وقوع جرم نقش مؤثری ایفا می‌کند، از نظر دور مانده است. با ظهور بزه دیده شناسی در دهه‌های اخیر، گامهای بلندی در مطالعه علمی بزه دیدگان و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است.گذشته از وجود مشکلاتی نظیر فقدان منابع، جوان بودن تئوریها و وجود ابهام در حدود و ثغور موضوع، که پژوهش درباره هر دانش نوپایی را با دشواری مواجه می‌سازد، تحقیقات و مطالعات بزه دیده شناسی، دارای تنگناها و مشکلات ویژه‌ای است که بدون غلبه بر آنها، ارزش و اعتبار تئوریهای این شاخه نوین جرم شناسی، خدشه دار می‌شود.در این راستا ،یکی از مشکلاتی که فرا روی بزه‌دیده شناسان قرار دارد، بررسی شده است. ضمن بررسی درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده در کشورهای مختلف جهان، همین موضوع را در ایران در مورد یک جامعه آمار 1000 نفری، مطالعه و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته که متأسفانه در ایران نیز بیش از 60 درصد قربانیان جرائم، هرگز مراتب بزه دیدگی خود را گزارش نکرده‌اند.در بررسی علل عدم گزارش بزه‌دیدگیها، موضوعاتی از قبیل فقدان مدارک، بی‌اعتمادی به پلیس، حفظ آبرو و شخصیت خود و وجود رابطه خانوادگی با مجرم، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.در پایان چنین نتیجه گیری می کنیم که برنامه‌ها و تدابیر مسئولان سیاست جنایی در امر مبارزه با بزهکاری، تا زمانی که بر آمار واقعی بزه دیدگان مبتنی نباشند، کارایی و ارزش واقعی خود را نخواهد یافت.لذا ضروری است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه دیدگان و فرا آوردن تسهیلاتی در تشریفات دادرسی، درصد بزه‌دیدگیهای گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصی یا انزوای بزه دیده و به عبارت دیگر به بزهکاری یا بزه‌دیدگی جدیدی منجر می‌شود، تقلیل دهند.
جمع بندی فصل 1
در فصل اول:به مبانی پایان نامه پرداخته شد و موضوع بیان و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بحث قرار گرفت و ابعاد مسئله تشریح و فرضیه و سئوالاتی مطرح و به انها پاسخ داده شد.هم چنین پیشینه تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطلب مرتبط :   نظام اقتصادی سرمایه داری

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

2-1- تعریف و مفهوم بزه دیده و انواع بزه دیده
2-1-1- تعریف بزه دیده از دیدگاه های مختلف
در جرم شناسی سه پدیده ی بزه ، بزهکار ، بزهکاری، وجود دارد که ارکان جرم شناسی دانسته شده است . هوشون (houchon) ضمن بحث از این سه رکن ، می نویسد :آمیختگی این پدیده ها گاه مفاهیم اصلی یک تحقیق را به کلی از بین برده و مسائلی را جایگزین ساخته است که با حقیقت فاصله فراوان دارد . زیرا هر یک از این سه موضوع ،که خود رکن بزرگی از دانش جرم شناسی عمومی را تشکیل می دهد ، از مباحث مختلف بسیاری ساخته شده است که در خور بررسی دقیق است . به همین جهت هر یک از این سه پدیده دارای یک تاریخچه و مقدمه ای می باشد که نحوه شکل گیری و رشد و گسترش را به خوبی بیان می کند .
لازم به ذکر است که امروزه در جرم شناسی جدید علاوه بر این سه رکن ، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است . در حقیقت برآیند این نظریات جرم شناسی در حقوق جزا ، باعث پیشنهاد سه نظام کیفری شده است : الف- عدالت کیفری سزا دهنده یا جرم گرا ب- عدالت کیفری اصلاح گرا و مجرم مدار ج- عدالت کیفری ترمیمی یا بزه دیده مدار

در این جا به ارکان چهارگانه جرم شناسی می پردازیم.
الف- بزه : در لغت به معنای گناه و خطا است.
و در اصطلاح بر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم اطلاق می‌شود.
در بررسی بزه باید تاریخچه ، نوع و خصائص مجازات ها در دوره های مختلف ، مکاتب موافق و مخالف مجازاتی که به وجود آمده است و طبقه بندی هایی که اصولا از جرم و مجازات صورت گرفته، مورد بررسی قرار گیرد .

حقوق کیفری تا کنون مکاتب به نامی را در مورد بزه و کیفر معرفی کرده است . مکاتبی چون عدالت مطلقه ، عدالت معتدل ، کلاسیک ، نئوکلاسیک ، تحققی ، دفاع اجتماعی ، دفاع اجتماعی نو ین . جرم شناسی نگرش کاملا متفاوتی به بزه ارائه داد . جرم شناسی بر خلاف حقوق کیفری ، گام در مسیر علت یابی وقوع بزه گذاشت و نگرش متفاوتی نسبت به آن را ارائه داد. وجوه افتراق آشکار جرم شناسی و حقوق کیفری نسبت به جرم ، در روش بررسی ، دایره شمول و طرق پیشگیری آن ها ست.
ب- بزهکار
تحقیقات جرم شناسی پس از دوره بزه مداری ، به مرحله بررسی بزهکار رسید . زیرا محققان به این واقعیت دست یافتند که هر معلولی دارای علتی است و هیچ جرمی بدون عوامل سازنده آن محقق نمی شود. از این رو ست که عوامل جرم زا بر فرد اثر گذارده و او را ناسازگار می کند. از نظر دانشمندان جرم شناسی تمرکز بر مجازات و سرکوبی آن عملی نادرست است و به دلایل آماری ، حتی سنگین ترین مجازات ها ، طریقه صحیح و مدبرانه ای که بتواند جرم را نابود سازد ،نبوده است . در حقیقت جرم شناسان معتقد شدند که هر فردی که دست به ارتکاب ناهنجاری های اجتماعی می زند، زیر فشار های گوناگون از مرز سلامت گذشته و بزهکار می شود.
ج- بزهکاری
شناخت عوامل سازنده جرم، خارج از حوزه فردی، مرحله دیگر بررسی های جرم شناسی بود. زیرا در اثر برخورد هایی که بین مکاتب مختلف صورت گرفت، نظر ها از فرد به اجتماع و محیط پیرامون فردی برگشت. اولین کسی که در اطراف اثر عوامل طبیعی و اجتماعی بر جرم به مطالعه پرداخت و از وسیله آمار گیری بهره جست ، کتله بلژیکی بود.
ژامبومرلن می نویسد : بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار ، می توان بررسی کرد و تراکم جرم ، اهمیت تیپ های مختلف جرایم ، تغییرات احتمالی جرایم از نظر مکان ، زمان ، نژاد ، مذهب و … را به دقت تحقیق نمود. برای مطالعه بزهکاری باید به روش مقایسه ای دست زد . این گونه تحقیق بر مبنای تاریخچه ، مردم شناسی ، و آمار صورت می گیرد . بدین جهت تتبع کلیه آمار مربوط به جمعیت ، به دو بخش جمعیت زندانی و جمعیت کل یک جامعه تقسیم می شود. آن گاه بر مبنای این دو مقایسه ای به عمل می آید که میزان بزهکاری و روند افزایشی آن بررسی می گردد. مطالعه پدیده بزهکاری ، بررسی رابطه بین عمل و شخصیت را بیان می دارد.
بررسی عوامل بزهکاری در بستر محیط اجتماعی به پیدایش علم جامعه شناسی کیفری انجامید . مکتب تبادل روانی گابریل تارد ، مکتب جامعه شناسی دورکایم ، مکتب محیط اجتماعی لاکاساین و مکتب جامعه شناسی جنائی آنریکو فری هر یک به طرح نظریه ای در مورد بزهکاری پرداختند.

د- بزه دیده
در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است.آقای دکتر رایجیان اصلی بزه دیده را اینگونه تعریف کرده اند «بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد» و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است”کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به این مساله اذعان دارند” و آقای بنیامین مندلسون وکیل متخصص در حقوق کیفری بزه دیده را چنین تعریف کرده است”شخصی مستقل یا متعلق به یک مجموعه که محتمل آثار دردناک برخی عوامل شده که این عوامل دارای ریشه های مختلف فیزیکی،روانی،اقتصادی،و سیاسی و اجتماعی و همچنین طبیعی(حوادث طبیعی می باشند)”
جرم‌شناسان بتدریج دریافتند ، برای ارائه یک مطالعه کامل و همه جانبه از جرم، باید همزمان به بررسی مجرم و نیز بزه دیده و نیز وضعیت قبل از ارتکاب جرم، بپردازند، لذا مطالعات جرم‌شناسی به سمت بزه‌دیده و شخصیت او روی آورد. اولین بار جرم‌شناسی مشهور آلمانی – آمریکایی، فون هانتیک، کتابی تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» در سال 1948 به رشته تحریر درآورد و در بخش چهارم آن، به بررسی روابط میان بزهکار و بزه‌دیده و جوانب مختلف آن پرداخت. وی معتقد بود که برای شناخت عمیق و همه جانبه از جرم و حفاظت مؤثر از جامعه در برابر آن، باید کلیه عوامل مؤثر در ایجاد پدیده مجرمانه مورد بررسی قرار گیرند. چرا که جرم و عوامل ایجاد آن همانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصلند، زنجیری که جرم آخرین حلقه آنرا تشکیل می‌دهد و نباید جدا از سایر حلقه‌ها، در نظر گرفته شود. بزه‌دیده نیز یکی از این حلقه‌هاست، لذا وقتی رفتار مجرمانه را ، فرآیند یک سلسله عوامل فردی و اجتماعی معرفی می‌کنیم، باید نقش بزه‌دیده را، نیز، بعنوان عامل خارجی (اجتماعی) در ایجاد وضعیت مجرمانه، مورد بررسی قرار دهیم. اینکه آیا شغل، رفتار مقطعی یا گفتار تحریک‌آمیز او در ایجاد این وضعیت نقشی داشته است یا خیر؟

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید