کهگیلویه و بویراحمد

گرفت. خلاصه آنکه تشکیلات سیاسی عشایر کهگیلویه و بویراحمد از سال 1330هجری شمسی به بعد، به تدریج دچار دگرگونی گردید. این روند از سال 1341 که اصلاحات اراضی اجرا شد، شتاب بیشتری گرفت و تا قبل از آن همه ایلات مذکور به صورت مال، اولاد، طایفه و ایل سازمان یافته بودند (استانداری کهگیلویه و بویراحمد، 1390).
3-1-2- جغرافیای طبیعی
3-1-2-1-موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد
استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی بالغ بر 16264 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران، واقع در دامنه‌های سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است. این استان بین دو مدار 29 درجه و52 دقیقه و31 درجه و 26 دقیقه‌ی شمالی و نصف النهارهای 49 درجه و 55 دقیقه و51 درجه و53 دقیقه‌ی شرقی قرار گرفته است (استانداری کهگیلویه و بویراحمد، 1390). این استان از لحاظ مرزهای جغرافیایی محدود به استان‌های چهارمحال و بختیاری در شمال، فارس و اصفهان در شرق، فارس و بوشهر در جنوب و استان خوزستان در غرب است (شکل 3-1). سرزمینی کوهستانی و تقریباً مرتفع می‌باشد که کوه‌های زاگرس با رشته‌های موازی، سراسر شمال و شرق و کوه‌های سیاه و سفید، خومی، خائیز و نیر، جنوب شرقی آن را دربرگرفته‌اند. بلندترین نقطه استان، قله‌ی دنا با ارتفاع 4409 متر و پست‌ترین ناحیه‌ی آن، لیشتر به ارتفاع حدود 500 متر از سطح دریا می‌باشد. در حال حاضر، این استان دارای 7 شهرستان، بویراحمد، کهگیلویه، دنا، گچساران، باشت، چرام و بهمئی می‌باشد. برپایه‌ی آخرین سرشماری در سال 1391، این استان دارای 125779 خانوار با جمعیت 658629 نفر بوده است. شکل 3-1 موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می‌دهد.
شکل 3-1- موقعیت استان کهکیلویه و بویراحمد
3-1-2-2-شهرستان بویراحمد
این شهرستان در شمال شرقی استان واقع و مرکز آن شهر یاسوج است، که در مختصات جغرافیایی 51 درجه و 36 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع 1870 متری از سطح دریا قرار دارد (استانداری کهگیلویه و بویراحمد، 1390). جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 243771 نفر بوده است که حدود 122480 هزار نفر در مناطق شهری ساکن هستند و بقیه را جمعیت روستایی و عشایری تشکیل می‌دهند. این شهرستان دارای پنج بخش (مرکزی، سپیدار، کبگیان، لوداب و مارگون) و 11 دهستان (دشتروم، سررود جنوبی، سررود شمالی و کاکان (بخش مرکزی) سپیدار مرکزی (سپیدار) و چیتاپ و دمچنار (کبگیان)، چین و لوداب (لوداب)، مارگون و زیلایی (مارگون) می‌باشد (استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد،1390).
شکل 3-2- موقعیت منطقهی مورد پژوهش(شهرستان بویراحمد)
شکل 3-2- موقعیت منطقهی مورد پژوهش(شهرستان بویراحمد)

3-1-2-3- منطقه مارگون
منطقه مارگون از توابع شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد به فاصله 75 کیلومتری از شهر یاسوج (مرکز استان) به عنوان مرکز بخش مارگون واقع شده است. این بخش از شرق به بخش پاتاوه و شهرستان دنا و یاسوج و از طرف شمال به منطقه شبلیز و استان چهارمحال و بختیاری، از جنوب به بخش و شهر لوداب و از غرب به منطقه دیشموک شهرستان کهگیلویه منتهی میشود. ارتفاع شهر مارگون از سطح دریا 2248 متر است و این ارتفاع زیاد سبب وجود آب و هوای سرد در این شهر شده است که در فصل زمستان معمولاً پوشیده از برف است و میانگین بارش سالیانه آن 841 میلیمتر است. مردم این شهر مسلمان و دارای مذهب شیعه بوده که با گویش لری تکلم میکنند و آنها معمولاً کسبه یا کشاورز و دارای مشاغل فرعی مانند رانندگی، کارگر ساختمانی و… میباشند. این منطقه از لحاظ طبیعی دارای چشماندازهای زیبای جنگلی و چشمهساران فراوان میباشد که میتوان از آبشارهایی نظیر آبشار تنگریس در 18 کیلومتری آن، آبشار بهرامبیگی در دو کیلومتری و آبشار زیبای شهنیز نام برد. البته وجود دریاچه زیبای مورزرد زیلایی بر فراز ارتفاعات این بخش از شاهکارهایی است که دستان زیبای آفرین آن را حسن ختامی بر این تابلوی نفیس مینیاتوری قرار داده و موقعیتی خاص و بینظیر به این منطقه ییلاقی بخشیده است.
از لحاظ صنعتی احداث کارخانه سیمان مارگون نشان از وجود معادن مختلف در این بخش را نوید میدهد که معادن سیلیس، آهک، سنگ گچ، سنگهای معدنی و معادن نفت و گاز در این منطقه وجود دارد که نیاز به سرمایهگذاری بخش خصوصی و همت مسئولین دارد تا موجبات شکوفایی مقوله صنعت در این بخش فراهم گردد.
شکل 3-3- موقعیت منطقهی مورد پژوهش بخش مارگون
شکل 3-3- موقعیت منطقهی مورد پژوهش بخش مارگون

3-2- روش تحقیق
از آنجا که پژوهش حاضر در دو مرحله 1- تعیین و تفکیک روستاهای توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی و 2- بررسی علل توسعهنیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون) انجام گرفته است، برای رسیدن به اهداف مورد نظر از روشهای مختلفی استفاده شده است که شرح آن در زیر آمده است.
3-2-1- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعیین و تفکیک روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)
3-2-1-1- روششناسی
در مطالعات منطقهای و ناحیهای، الگوها و مدل‌های متفاوتی برای سطحبندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توان روشهای شاخص ناموزن موریس، تحلیل عاملی، تحلیل خوشهای، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، ضریب تغییرپذیری، ضریب مرکزیت، ضریب محرومیت، منطق فازی، تاکسونومی عددی، مکگراهان و اسکالوگرام گاتمن را نام برد. در این تحقیق با توجه به ساختار متغیرها و اهداف این مرحله از پژوهش از روش اسکالوگرام گاتمن استفاده میشود.
د
ر این روش علاوه بر سطحبندی، به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه پرداخته میشود. از امتیازهای آنی این روش سادگی و پویایی آن است، ضمن آنکه در برنامهریزی آینده میتوان آن را لحاظ کرد (تقوایی، 1383). تجزیه تحلیل دادهها در روش در چند مرحله به شرح زیر انجام میشود.
برای سطحبندی سکونتگاههای روستایی یا حوزه نفوذ خدمات مراکز روستایی میتوان از روش اسکالوگرام گاتمن استفاده کرد. این روش بر اساس حضور یا عدم حضور مؤسسات یا نهادهایی که خدمت اقتصادی، اجتماعی، یا رفاهی را تأمین میکنند، به عنوان ضابطهای برای تشکیل سلسله مراتب تعریف میشود (جمعهپور به نقل از مسیرا، 1386). طبق این روش هر چه سکونتگاهای روستایی تعداد مؤسسات و نهادهای خدماتی بیشتری داشته باشد، رتبه و وضعیت بهتری دارد. روش اجرای مدل گاتمن به شرح زیر است (جمعهپور، 1386):
تشکیل ماتریس مؤسسات و نهادهای خدماتی موجود. در این ماتریس در سطر مناطق یا نقاط و در ستون نهادهای خدماتی مؤسسات و نهادهای خدماتی در هر مکان را نشان میدهد.
جمع انواع مؤسسات و خدمات به عنوان یک ستون به ماتریس اضافه میشود. مقادیر این ستون تعداد مؤسسات در هر مکان را نشان میدهد.
جمع مؤسسه در پایین هر ستون اضافه میشود.
مجموع واحدهای هر مؤسسه در پایین هر ستون محاسبه و به ماتریس اضافه میشود.
سکونتگاهها بر اساس تعداد واحد مؤسسات و خدمات از بزرگ به کوچک مرتب میشوند.
خدمات بر اساس تعداد واحد از بزرگ به کوچک مرتب میشوند.
بر اساس دامنه تغییرات، تعداد واحدهای خدماتی در سکونتگاهها با توجه به تشابهها و تفاوت سکونتگاهها در چند دسته مرتب میشود.
3-2-1-2 جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعهی آماری انجام میشود. جامعهی آماری را میتوان اینگونه تعریف کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظنیا، 1389). جامعه آماری این مرحله از پژوهش روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد می‌باشد، که مناطق روستایی بالای 20 خانوار این منطقه که شامل 47 روستا بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جدول 3-1 روستاهای بالای بیست خانوار بخش مارگون را نشان میدهد.
جدول 3-1- تعداد روستاهای بالای بیست خانوار بخش مارگون
دهستان زیلایی
دهستان مارگون
روستا
خانوار
روستا
خانوار
دره صحه
42
سرچال
20
خرمراه
64
تاکسیسه سفلی
24
بیدک
44
دلیگردو سفلی
22
تلخدان
43
شهنیز
158
قلعهبنی
52
جوبریز
107
باغچه
45
آبسردان سفلی
36
رتین
36
بیلوخر
107
لعل مینا
63
چشمهدره
26
مورغم سفلی
25
دلیتنگو
29
نسه مورغم
33
دلیریچ سفلی
51
یورک سفلی
79
دوبند شهنیز
23
یورک علیا
43
تمداری
20
درهبید
32
ده قمصور دلیریچ
37
رنگ مورزرد
20
سرکورکی دلیریچ
31
برج
28
هفتچشمه
45
داربری
21
بیبیخاتونین
63
پوله
151
قلعه سقاوه
20
چاهن
229
تلخدان جوکار
28
بردپهن
184
چهارمورون
51
زیرنا
80
جوکار
73
شاهغالب
36


کلوار
37


بالرود
101


موشمی علیا
27


موشمی سفلی
153

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گهور مرده سیلاب
27


له فراخ موشمی
69
منبع: (مرکز آمار ایران، 1391).
3-2-1-3- روش گردآوری دادهها در مرحله اول پژوهش
برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از آمار و اطلاعات موجود در سرشماریها و سازمانهای ذیربط و مطالعات میدانی از روش دسترسی سریع به اطلاعات که در مدت زمان کوتاهی میزان اطلاعات زیادی جمعآوری نمود، استفاده شده است.
3-2-2- روشهای مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسی علل توسعهنیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)
در این مرحله از پژوهش از دو روش تحقیق کمّی و کیفی استفاده شده است که در بخش کمّی تحلیل عاملی، مقایسه میانگینها و تابع تشخیص و در بخش کیفی روش تئوری بنیانی بکار گرفته شده است، که در ادامه هر یک از روشهای ذکر شده به تفصیل شرح داده شده است.
3-2-2-1- روش کمّی تحلیل عاملی
پژوهشگران معمولاً در انجام تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبهرو هستند. برای تحلیل دقیقتر دادهها و رسیدن به نتایج علمیتر و در عین حال عملیاتی، محققان به دنبال کاهش حجم متغیرها و یا تشکیل ساختار جدیدی برای آنها میباشند، به این منظور یکی از راههای کاهش حجم متغیرها، استفاده و بهرهگیری از روش تحلیل عاملی میباشد (ابراهیم زاده و همکاران، 1389).
تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته آماری چند متغیری است. از این روش آماری به منظور تأمین اهداف پژوهشی مانند اعتبارسازی مقیاسها، تشخیص خرده مقیاسها، فرضیهسازی و مدلسازی استفاده میشود، همچنین امکان اجرای سایر روشهای پیشرفته آماری مانند رگرسیون چند متغیره و معادلات ساختاری را فراهم میکند (پیراسته و حیدرنیا، 1387).
در این تحقیق به منظور تحلیل عوامل توسعه نیافتگی مناطق روستایی بخش مارگون در شهرستان بویراحمد، تحلیل عاملی به کار رفته است. برای تحلیل عاملی مراحل زیر طی شده است (کلانتری، 1382):
1- تشخیص مناسب بودن داده‏ها برای تحلیل عاملی و به منظور اندازه‏گیری انسجام درونی داده‏ها با استفاده از آماره KMO و آزمون بارتلت‏، در صورتی که مقدار KMO کمتر از 50% باشد، داده‏ها برای تحلیل عاملی مناسب نیستند. اگر مقدار آن بین 50 % تا 69% باشد داده‏ها برای تحلیل عاملی مناسب و می‏توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. و اگر بزرگتر از 70% باشد، متغیرها بسیار مناسب خواهد بود (کلانتری، 1382).
2- تعیین تعداد عوامل: در این تحقیق برای تعیین تعداد عوامل، از معیار مقدار ویژه استفاده شده است. به طوری که عواملی انتخاب خواهند شد که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک باشد.
3-چرخش عامل‌ها: منظور از چرخش عامل‌ها در تحلیل عاملی، چرخاندن محورهای عامل حول مرکز مختصات است. چرخش را موقعی انجام می‌دهند که تفسیر عامل‌ها به سادگی امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، به منظور ساده کردن ساختار عامل‌ها و تفسیرکردن آن‏ها از چرخش عاملی استفاده می‌شود (منصورفر، 1385). روش‌های متعددی برای چرخاندن عامل‌ها وجود دارد که در این تحقیق از روش واریماکس استفاده شده است. متغیرهایی که بار عاملی آن‏ها بزرگ‌تر از 50/0 بوده به عنوان بارهای عاملی معنی‌دار استخراج گردید.
3-2-2-1-1-جامعه و نمونه
همانطور که در مرحله اول پژوهش گفته شد، برای رسیدن به اهداف اصلی پژوهش باید وضعیت توسعه‌ای روستاهای منطقه مورد مطالعه مشخص شود که برای انجام این کار از روش اسکالوگرام برای روستاهای بالای بیست خانوار استفاده شد. پس از انجام عمل فوق، روستاهای در بدترین وضعیت توسعهای و روستاهای در بهترین وضعیت توسعهای به عنوان جامعه آماری این بخش از پژوهش انتخاب شدند. پس از انجام این مراحل، سی درصد از سرپرستان خانوار این روستاها به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به این ترتیب 225 سرپرست خانوار در جامعه مذکور به عنوان پاسخ دهنده گزینش شدند که فهرست روستاهای انتخاب شده و حجم نمونه در 3-2 آورده شده است.
جدول3-2- جامعه آماری و حجم نمونه
توسعهیافته
توسعهنیافته
ردیف
روستا
خانوار
نمونه
ردیف
روستا
خانوار
نمونه
1
شهنیز
158
47
1
یورک
122

38
2
موشمی سفلی
153
46
2
تلخدان
43
14
3
جوبریز
107
32

3
باغچه
230
72
جمع کل
418
225
جمع کل
385
225
3-2-2-1-2- ابزار گردآوری دادها
روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه از ابزارهای جمعآوری دادههای تحقیق هستند (سرمد و همکاران، 1390). برای جمعآوری بخشی از دادهها از روستائیان پرسشنامهای طراحی گردید، برای این منظور ابتدا اسناد، مدارک و مقالات مربوطه مطالعه شد و به این ترتیب پرسشنامه طراحی شد و برای جمعآوری دادههای مورد نیاز بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت.
3-2-2-1-3- پایایی و روایی پرسشنامه
3-2-2-1-3- 1- اعتبار (روایی)
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده، اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، آزمونی دارای روایی است که برای اندازهگیری آنچه مورد نظر است، مناسب باشد (دیکبرام، 1370). برای به دست آوردن اعتبار یک پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از روش اعتبار محتوا، اعتبار صوری استفاده شده است. در این روش از نظر صاحبنظران و اساتید مجرب و بهرهگیری از تحقیقات گذشته استفاده شد، روایی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری اعتبار به‌دست آمد و مشخص شد که پرسشنامه از اعتبار محتوایی قابل قبولی برخوردار است.
3-2-2-1-3- 2- اعتماد (پایایی)
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از مهمترین ویژگی‌ها برای ابزار سنجش است که جهت اندازه‌گیری متغیر‌ها یا سازه‌های پنهان طراحی شده ‌است. بدون داشتن یک ابزار پایا نمی‌توان به نتایج پژوهش اعتماد کافی داشت و در صورت تکرار پژوهش، نتایج می‌تواند دارای تفاوت معناداری با مرحله اول باشد (قاسمی، 1384). به عبارتی، پایایی تحقیق به دقت اندازهگیری و ثبات آن مربوط است، پس دو معنای متفاوت دارد: یکی به معنای ثبات و پایایی نمرههای آزمون در طول زمان است. بدین معنا که

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *