دانلود پایان نامه

گرایش اکثر موزه های عمومی نیز درجهت ایجاد دایمی (حتی کوچک) برای نمایش اشیاء ویژه است، ضمن آنکه موزه های تخصصی نیز در بسیاری از مواقع با توجه به ضرورت تحکیم ارتباط بازدیدکنندگان و معرفی موضوعی موزه اقدام به برگزاری نمایشی موقت نیز می کنندموزه ها به طور کلی جهت جذب علاقمندان بیشتر دارای وظایف مشترکی نیز هستند که بر سازمان و تشکیلات اداری آنهاتاثیرات مشابهی را می گذارد. از این رو اینگونه خصوصیات موزه ها با توجه به تفاوت های کلی و همچنین وجه مشترک بین موزه های عمومی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و در این جهت بررسی ساختار اداری آنها در وحله اول بمنظور برنامه ریزی فیزیکی موزه ها بر حسب اندازه و حوزه عملکردی آنها می باشد، طبیعی است که تدوین ساختار اداری موزه هادر ایران مستلزم مطالعات و بررسی های جداگانه ای است که بر مبنای طرح جامع موزه ها و مبتنی بر اطلاعات عمومی ومحلی گسترده و جداگانه ای است.
سازماندهی عمومی موزه ها
سازمان اداری هر موزه با توجه به وظایف و اهداف کلی موزه ها و بنحوی که زمینه انجام انواع فعالیت های عمومی و تخصصی را در بر گیرد از بخش های متنوعی تشکیل می شود که بشرح زیر می باشد :
الف.بخش مدیریت موزه
ب.بخش فنی و پژوهشی
ج.بخش روابط عمومی
د.بخش امور اداری، مالی و خدماتی
بخش های فوق در موزه ای که از مقیاس عملکردی متعارفی برخوردار است قابل تفکیک و بررسی می باشند. با کوچک شدن موزه و یا با گسترش وظایف و مقیاس عملکردی آن بخش های فوق یا با یکدیگر تلفیق می شوند و یا با امکان گسترش آنها بخش های جدیدتر در یک ارتباط سازمانی تعریف شده ایجاد می شوند.
الف.مدیریت موزه
موزه از فضاهای فرهنگی است که به دلیل وظایف و اهداف فرهنگی و اجتماعی آن به هر شکل یک نهاد تخصصی
بشمار می رود، از این رو قدرت معنوی و عملکردی آن به سرپرست و مدیریت آن بستگی دارد. از این گذشته موزه ها و کارکنان آنها با گذشت زمان تغییر می کنند و هر موزه ای در هر زمان با انعکاس علایق کارکنان خود به شیوهای متفاوتی شکوفا می شود. بنابراین لازم است تا استاندارد فعالیت هر موزه در شرایط مختلف حفظ شود. به همین دلیل عامل استعداد حرفه ای و داشتن تخصص لازمه در اداره هر موزه کوچک و یا بزرگ برای سرپرست آن اهمیت بسیار دارد. مدیر یا سرپرست موزه در بالاترین سطح مشغول حرکت روان تمامی ماشینی است که تحت مسئولیت او قراردارد. اتخاذ سیاست های عمومی موزه، فراهم کردن اشیا ترتیب دادن نمایشگاه ها برنامه ریزی فعالیت های تفریحی و آموزشی از جمله اموری هستند که مدیر موزه مسئولیت انجام و یا نظارت بر آنها را دارد در موزه های کوچک مدیر باید بتواند مستقیماً در امور مداخله کند ولی در موزه های بزرگ وی ملزم به ایجاد یک سیستم نظارت و کنترل مناسب است تا دستور العمل های جزیی را نیز بتواند به تک تک افراد برساند.در چنین موزه ای، سرپرست موزه جهت انجام امور جاری نیازمند کمک یک منشی می باشد که در عین حال مسئولیت هماهنگی ارتباط وی با سرپرستان بخش های مختلف را نیز به عهده دارد. در صورت افزایش حجم فعالیت های موزه و بخصوص امور تخصصی آن وجود یک مشاور فنی نیز در بخش مدیریت موزه ضروری است علاوه بر امکانات فضایی مناسب و تجهیزات مورد نیاز در بخش سرپرستی موزه، لازم است تا فضایی در جهت برگزاری جلسات گروهی متناسب، حجم و فعالیت بخش سرپرستی و همچنین یک کتابخانه تخصصی نیز پیش بینی شود.
ب.بخش فنی و پژوهشی موزه
بعنوان مهم ترین بخش در سازمان هر موزه ای، وظایف متعددی بر عهده بخش فنی و پژوهشی موزه قرار دارد که شامل گرد آوری (تصرف و امانت داری) تشخیص هویت و فهرست بندی و ثبت حفاظت و نمایش اشیا و مجموعه های موزه می شود. با توجه به اهمیت روند انجام فعالیت های فنی و پژوهشی هر کدام از مراحل فوق باید توسط نیروهای انسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از امکانات و تجهیزات متناسب انجام پذیرد.
موزه هایی که از مقیاس عملکردی کوچک برخوردارند و عرصه تخصصی آنها نیز محدودتر می باشد مراحل ششگانه فوق را برحسب اهمیت هرکدام با توجه به اهمیت امکانات خود به صورت فشرده و یا تلفیق برخی مراحل انجام می دهند. طبیعی است که در صورت افزایش مسئولیت و عرصه تخصصی موزه، مراحل فوق را می توان گسترش نیز داد. موزه هایی که فقط به امر امانت گرفتن اشیاء و نمایش آنها نیز می پردازند نیز، به طورکلی به انجام سایر مراحل مربوط به نگهداری دائم و مالکیت اشیاء و مجموعه را ندارد. سرپرست این بخش به عنوان معاونت فنی و پژوهشی موزه ضمن نظارت بر مراحل ششگانه فعالیت های این بخش وظیفه هماهنگی با مدیریت موزه و همچنین با دیگر بخش های موزه را به عهده دارد. و از این رو با توجه به وسعت وظایف این بخش، حداقل نیازمند یک منشی جهت انجام امور اداری می باشد و در صورت افزایش حجم فعالیت های سرپرستان این بخش لزوم استفاده از کارکنان دیگری به عنوان معاون و
دستیار فنی نیز ضروری است بطور کلی نحوه انجام امور اداری مربوط به وظایف بخش فنی و پژوهشی موزه و نیازهای
کلی هر مرحله از فعالیت های آن به شرح زیر است:
جمع آوری و پذیرش اشیاء و مجموعه ها
در این مرحله اشیاء و مجموعه های موزه معمولاً از یکی از شکل های زیر وارد موزه می شوند :
الف- برای مقاصد علمی، تحقیقی، آزمایشات تکنیکی و آنالیز به موزه ارایه می شوند .
ب – برای نمایش موقت به موزه امانت داده می شوند.
ج – خریداری یا تعویض می شوند. و یا به صورت هدیه و ارثیه تصرف می شوند اتخاذ تصمیماتی در این مرحله در هر سطحی که باشد اداره یا سازماندهی شایسته آن با توجه به حساسیت امر، می بایست در پی پیشنهادات متخصصین صالح و در جهت حفظ ارزش فرهنگی مجموعه های موزه و در تایید پیش بینی های ضروری آن باشد.
امر بازکردن و بستن بسته ها و جعبه های حاوی اشیاء می بایست توسط کارکنان مجربی انجام شود که مهارت آنها

مطلب مرتبط :   جامعه اسلامی
دسته بندی : علمی