Comments: 0 Posted by: Posted on:

گرچه ارتباط بین کمال­گرایی و سلامت روانی، در حال روشن­شدن است، ارتباط بین کمال­گرایی و سلامت جسمی، کمتر مورد توجه قرار گرفته­است. پچ (۱۹۸۴) در مرور خود دریافت که کمال­گرایی به طور معناداری با بیماری­های متنوع، مانند سندرم روده تحریک­پذیر[۱]، اختلال در نعوظ[۲]، درد شکمی[۳] در کودکان، زخم ورم مخاط روده بزرگ[۴]، رابطه دارد. علاوه بر این، کمال­گرایی با یک سری از مشکلات بدنی، مانند سردردهای میگرنی[۵] (کوال[۶] و پریتچارد[۷]، ۱۹۹۰)، درد مزمن[۸] (ون هادنهو[۹]، ۱۹۸۶)، سردردها (استوت[۱۰]، ۱۹۸۴)، و آسم[۱۱] (موریس[۱۲]، ۱۹۶۱) رابطه دارد. با این حال، این مطالعات کمال­گرایی را به عنوان سازه­ای تک­بعدی مطالعه کرده­اند، که این امکان را به آنان نداده­است، که بررسی کنند که ابعاد مختلف کمال­گرایی چگونه با سلامتی مرتبط هستند. یک استثناء در پژوهش­ها، کار وایت و اسکوایتزر (۲۰۰۰) بود که رابطه بین کمال­گرایی با سندرم خستگی مزمن را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که ابعاد خاصی از کمال­گرایی، با سندرم خستگی مزمن رابطه دارند که بیشترین تفاوت بین گروه مبتلا به سندرم خستگی مزمن و گروه گواه، در بعد نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اعمال بود.

 

اکثر مطالعات اخیر، چندین متغیر شخصیتی دیگر را که با فرسودگی ورزشی مرتبطند، مورد مطالعه قرار داده­اند. در تحقیقات متعددی که توسط افرادی همچون چن[۱۳]، کی[۱۴]و تسای[۱۵] (۲۰۰۸)، گولد و همکاران (۱۹۹۶)، هیل و همکاران (۲۰۰۸) انجام شده ­اند، کمال­گرایی به فرسودگی ورزشی ربط داده­شده­است. در مطالعه­ای روی ۳۲۰ ورزشکار دانشگاهی، چن و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که کمال­گرایی ناسازگارانه با فرسودگی مرتبط بود، در حالی که کمال­گرایی سازگارانه با فرسودگی مرتبط نبود. این با تحقیقات قبلی گولد و همکاران (۱۹۹۶) همخوان بود. این داده­ ها همچنین به دلیل استانداردهای بالایی که توسط کمال­گرایان سازگار رعایت می­شوند، نیاز زیاد آنها برای سازماندهی­کردن، و نگرانی کم آنها برای اشتباهات و ارزیابی­های دیگر، احساسی شهودی[۱۶] به وجود می­آورند. در مقابل، کمال­گرایان ناسازگار در کنار استانداردهای بالایشان و نیاز زیادشان به سازماندهی، نگرانی زیادی برای اشتباهات و ارزیابی­های دیگر دارند. این بدان معناست که افراد کمال­گرای ناسازگار استانداردهای بالایی دارند که همیشه در مورد رسیدن به آنها نگرانند و نگرانی طاقت­فرسایی در مورد عقاید دیگران دارند. روی­هم­رفته، این حالتی مخرب است (گولد و آویتلی، ۲۰۰۹).

 

 

فیگلی[۱۷] (۱۹۸۴) کمال­گرایی، آرمان­خواهی و احساس نیاز به مورد پذیرش و احترام­بودن را به عنوان متغیرهای اثرگذار در فرسودگی دانسته­است. کاکلی[۱۸] (۱۹۹۲) گفت، فرسودگی بیشتر در ورزشکاران رشته­های انفرادی بروز می­ کند تا تیمی، و این پدیده بین ورزشکاران با طبقه اجتماعی-اقتصادی متوسط و بالاتر بیشتر وجود دارد.

 

این پژوهش مؤید این بحث است که احساس مشروط ارزش خود، درکمال­گرایی خودمحور و جامعه­محور مرکزی دیده ­می­شود (فلت، بسر، دیویس[۱۹]، و هویت، ۲۰۰۳)، و این که این ارتباط می ­تواند تلاش برای کمال­گرایی ناسازگارانه را تأیید کند و آسیب­پذیری نسبت به فرسودگی ورزشی را افزایش دهد (پی­هیل[۲۰]، کی هال[۲۱]، آراپلتون[۲۲]، آکزوب[۲۳]، ۲۰۰۸). تحقیقات تجربی بسیاری پیشایندهای فرسودگی را مانند کمال­گرایی،  فشار والدین، استرس ادراک­ شده، تعهد و انگیزش مورد بررسی قرار داده­اند (هاج و همکاران، ۲۰۰۸).

 

[۱]. irritable bowel syndrome

 

[۲]. erectile dysfunction

 

[۳]. abdominal pain

 

[۴]. ulcerative colitis

 

[۵]. migraine headaches

 

[۶]. Kowal, A.

 

[۷]. Pritchard, D.

 

[۸]. chronic pain

 

[۹]. Van Houdenhove, B.

 

[۱۰]. Stout, M.A.

 

[۱۱]. asthma

 

[۱۲]. Morris, R.P.

 

[۱۳]. Chen, L.H.

 

[۱۴]. Kee, Y.H.

 

[۱۵]. Tsai, Y.

 

[۱۶]. intuitive

 

[۱۷]. Fiegley, D. S.

 

[۱۸]. Coakley, J.

 

[۱۹] . Davis, R. A.

 

[۲۰] .  P. Hill, A.

 

[۲۱] . K. Hall, H.

 

[۲۲] . R. Appleton, P.

 

[۲۳] . A. Kozub, S.