پایان نامه مدیریت با موضوع : مزیت رقابتی پایدار

 
 
2-3-10) مزیت رقابتی پایدار
مفهوم مزیت رقابتی پایدار در سال 1984 و هنگامی مطرح شد که دی استراتژی های حفظ مزیت رقابتی را مطرح کرد . اصطلاح SCA به شکل جدی در سال 1985 از سوی پورتر و در چهار چوب انواع استراتژی های بازاریابی ( رهبری هزینه ، تمایز ، تمرکز ) برای رسیدن به مزیت رقابتی بلند مدت مطرح شد . علیرغم این موضوع پورتر تعریف رسمی درباره مزیت رقابتی پایدار را ارائه نکرد . بارنی نزدیکترین تعریف SCA را به این صورت مطرح کرد که مزیت رقابتی پایدار عبارتست از تداوم فواید اعمال استراتژی های خلق ارزش منحصر به فرد و به شکل غیر هم زمان با رقبای بالقوه و موجود که قادر به نسخه برداری از این فواید نیستند .
مزیت رقابتی پایدار به تلاش بنگاه در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای دوره زمانی بلند مدت مربوط می شود و بر اساس مطالعات پنکیج مزیت رقابتی پایدار متاثر از سه عامل اندازه بازار هدف ، دستیابی بیشتر به منابع و مشتریان و محدودیت در اختیارات رقبا است . به طور کلی بنگاه می تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند که مدیران آن استراتژی های خود را بر اسا
س ویژگی هایی اعمال کنند که به راحتی قابل کپی شدن نیستند . کوینبیان می کند که برای مزیت رقابتی پایدار ، مشتریان باید تفاوت هایی را میان محصول بنگاه مورد نظر و رقبا
یش تشخیص دهند . این تفاوت ها باید به دلیل منابعی باشد که بنگاه دارد ولی رقبا ندارند . سایر محققان با دقت بیشتری منابع و مهارت های خاص که در ایجاد SCA سهیم هستند را تبیین کردند . برای نمونه بارنی بیان می کند که تمامی منابع بنگاه موجد SCA نیستند در این زمینه منابع SCA باید دارای چهار ویژگی باشد . کمیابی ، ارزش ، عدم توانایی در تقلید و عدم توانایی در جانشین سازی . بر اساس مطالعات هانت و مورگان ، منابع بالقوه به منابع مالی ، فیزیکی ، قانونی ، انسانی ، سازمانی ، اطلاعاتی و عقلایی تقسیم می شوند . به عقیده آنان مزیت رقابتی در منابع می تواند به مزیت رقابتی در بازار تبدیل شود . پراهالد و هامل عنوان می کنند که بنگاهها منابع و مهارت ها را با صلاحیت های مرکزی ترکیب می کنند و در این صورت می توانند در ایجاد SCA در یک مسیر با ثبات و منحصر به فرد موفق عمل کنند . پیتراف نیز چهار عامل را برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ضروری می داند منابع ( ناهمگنی در صنعت ) ، محدودیت های آنی رقابت ، تحرک ناقص منابع و محدودیت های موجود برای رقابت ( سعید راسخی ،1387،ص 36-38 ).
مزیت رقابتی از هر نوع که باشد می تواند از حیث عملکرد رقابتی به صورت پایدار یا موقتی باشد . مزیت رقابتی پایدار از نظر زمانی طولانی مدت بوده و زودگذر نیست و ثانیاً به راحتی توسط رقبا قابل دسترس نمی باشد . فرسایش و تحلیل رقابتی با پایداری آن در تعارض است . یک مزیت رقابتی به طرق مختلف از جمله تهدیدات رقابتی ، غفلت ، یا عملکرد غلط شرکت ، جایگزینی ، تغییرات پیش بینی نشده محیطی ، قوانین و مقررات دولتی و … از بین می رود . بنابراین تنها معدودی از مزیت های رقابتی پایدار باقی می مانند و بیشتر آنها به دلایل فوق و دلایل دیگر دچار فرسایش شده و از بین می روند . لذا با توجه به این حقیقت لازم است شرکت ها ضمن تلاش برای حفظ صیانت از مزیت پایدار و بهره برداری مناسب از آن جهت تحکیم و توسعه موقعیت رقابتی همواره به صورت نظام یافته سعی کنند ، پتانسیل مناسبی از مزایا بالقوه را ایجاد کرده و برای عملکرد عالی طولانی مدت آمادگی کسب کند . و این همان چیزی است که شرکت نایک در طول سه دهه توانسته است در سطح بالای صنعت مزیت رقابتی پایدار خود را نسبت به رقبا حفظ کند ( Grant.1991.pp34-114 ) .مزیت رقابتی پایدار، فرایندی است که نیازهای رقابتی امروز سازمان را به موازات تواناسازی آن برای تأمین نیازهای رقابتی آینده تأمین، می کند. برای پایدارسازی مزیت رقابتی ایجاد ترکیب منحصر به فردی از منابع و قابلیتها، اتکا به منابع نامشهود و روش های نامتجانس نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند، زیرا مزیت رقابتی پایدار مستلزم ابهام علّی و پیچیدگی های مدیریتی و اجتماعی است. در این صورت است که تقلیدپذیری از مزیت رقابتی سازمان توسط رقبا مشکل میشود و در نتیجه، مزیت سازمان پایدار و طولانی مدت باقی می ماند و از موقعیت رقابتی سازمان صیانت می شود.
چنین فرایندی دارای ماهیت پویاست و اصول اساسی زیر را شامل میشود:
با پذیرش این واقعیت که منابع و قابلیتهای هیچ سازمانی نامحدود نیست، مزیت رقابتی پایدار دارای ماهیت حفاظت گرا و نگه دارنده محور است؛ به نحوی که در این راستا، یکی از الزامات اساسی و تعیین کننده، مدیریت دقیق و خردمندانه منابع بالقوه و بالفعل سازمان است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مزیت رقابتی پایدار مستلزم سازگاری با الزامات رقابتی بازار است و می باید بر اساس این نیازها طراحی و اجرا شود.
مزیت رقابتی پایدار می باید مبتنی بر نگاه راهبردی و آینده گرا باشد. به نحوی که با فراتر رفتن از مدیریت جاری، منابع و قابلیتها، برای توسعه بلندمدت منابع و قابلیتها و رسیدن به مزیت راهبردی تمرکز داشته باشد(حمیدی زاده و حسین زاده ، 1387،ص 13 ).
مزیت رقابتی پایدار در واقع استاندارد مهندسی مجدد بنگاههای اقتصادی و سازمانهاست که تا حدود زیادی به شناخت ، توسعه و بهره برداری به موقع و مناسب از منابع استراتژیک با بهره گرفتن از روش های نوین رقابت اتکاء دارد .
مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیت های رقابتی اطلاق می شود که به واسطه بهره گیری از شاسیتگی های سازمان، برای مشتریان ارزشمند بوده ، توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابت پذیری را به ارمغان آورد.
به طور کلی ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی ، مستلزم شایستگی هائی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان ، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند ، رفتارهائی که در سرتاسر زمان وجود دارد و در افراد ، سیستم ها ، فرایندها و ساختارها منعکس می شود و شرکت آنها را طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید .
به بیانی دیگر ، مهارت هائی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستانده ها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای به دست آوردن اهداف مورد نظر مانند خدمت به مشتری ، توانمندی های توسعه محصولات برتر ، نوآور بودن کالاها و خدمات استفاده نماید(مهری و حسینی ، 1384، ص 9) .

منابع شرکت همه دارایی ها، قابلیتها، فرایندهای سازمانی، ویژگی های شرکت، اطلاعات و دانشی است که توسط شرکت کنترل می شوند و به طراحی و اجرای راهبردها می انجامند. این منابع فیزیکی، انسانی و سازمانی هستند.
مزیت رقابتی، توانایی شرکت در ایجاد ارزشی است که در حال حاضر به وسیله دیگر رقبا انجام نشده باشد و یک مزیت رقابتی پایدار هنگامی است که شرکت ها نتوانند از مزایای راهبردهای شرکت های دیگر کپی برداری کنند(حمیدی زاده و حسین زاده ، 1387،ص 13 ).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*