پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه اجتماعی

اجتماعی در درجه اول از این نظر که می تواند به سرمایه فرهنگی و اقتصادی تبدیل و موجب حفظ مزیت کلاس در شبکه های نسبتا با دوام شود مورد توجه بود Darcy ; Maxwell; Edwards ; Onyx ; Sherker ; 2014 : 2) ). وی سرمایه اجتماعی را به عنوان تجمع واقعی یا بالقوه منابع تعریف شده و جدایی ناپذیر با در اختیار داشتن یک شبکه پایدار خاص، است که به خوبی شناخته شده ، به خوبی تثبیت شده و دارای یک نوع شبکه ی ارتباطی نهادینه شده مرتبط است تعریف می کند ( Zhengdong ; 2011 : 230 ). از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه ی با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است . بوردیو سرمایه اجتماعی را دارای دو مولفه می داند : نخست به عنوان یک منبع که با عضویت گروهی و شبکه های اجتماعی مرتبط است و دوم میزان سرمایه اجتماعی یک کارگزار خاص به حجم شبکه ی ارتباطی او وابسته است. برای بوردیو سرمایه اجتماعی یک پدیده جمعی است ، حتی اگر از چشم انداز کنشگر به ان نگاه شود ( جهانگیری و شکری زاده؛ 1389 : 109 ).
هاینفان مفهوم سرمایه اجتماعی (1916) را ”حسن نیت“، ”رفاقت و دوستی“”همدردی متقابل“ و ”معاشرت و تبادلات اجتماعی“ در میان گروهی از افراد توصیف کرده است که یک نظام اجتماعی را پدید می آورد ( خورشید ؛ 1391 : 121 ) .
کاواچی و همکارانش (1997) سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرده اند : ترکیبی از سازمان ها اجتماعی مانند مشارکت مدنی ، هنجارهای ارتباطات متقابل و اعتماد به دیگران که همکاری جهت دستیابی به مزایای دو جانبه را تسهیل می کند (سلطانی ؛ 1383 : 14 ).
بانک جهانی (1998) نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های مختلف دارد (صیدایی ؛ احمدی شاپور آبادی ؛ معین آبادی ؛ 1388 : 196 ) .
سرمایه اجتماعی یک دارایی است که فر صتی را برای کارکنان و گروه ها برای دسترسی به اطلاعات ، دانش و منابع موجود در شبکه های اجتماعی شان فراهم می کند(Maurer & Ebers; 2006 : 264 ).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از مهم ترین تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه اجتماعی تعریفی است که پونتام ارائه کرده است ، پونتام (2000) برای سرمایه اجتماعی از دو مفهوم پل و اتصال ( پیوند ) استفاده می کند، سرمایه اجتماعی در معنای اتصال ( پیوند ) به دنبال تجسم روابط نزدیک در داخل تیم ، یکپارچگی هنجارها و هویت گروهی از طریق گروه های اجتماعی قوی است ، این نوع سرمایه اجتماعی ممکن است عملکرد را تحت تاثیر قرار داده و موجب اشتراک دانش و ارتباط ، رضایت ، کاهش فرصت طلبی و افزایش همکاری در بین کارکنان شود ، هم چنین سرمایه اجتماعی در معنای پل زدن بیان کننده روابط بین کارکنان در تیم های مختلف و امکان نقض مرزهای گروه ها می باشد ، این نیز می تواند بر عملکرد از طریق ایجاد دانش در کل سازمان ، نوآوری و جریات اطلاعات تأثیر بگذارد(Gonczaryk ; 2011: 63) و درجایی دیگر سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند : »سرمایه اجتماعی ، ویژگی هایی از زندگی اجتماعی شامل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثربخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند« ( افجه ؛ محمود زاده ؛ 1390 : 4 ). هم چنین او استدلال می کند که سرمایه اجتماعی از حس ” فضیلت مدنی ” جاسازی شده در یک شبکه روابط متقابل نگه می دارد ، در حالی که یک جامعه با وجود فضیلت مدنی اما افراد جدا شده ، لزوما غنی از سرمایه اجتماعی نمی باشد(Prasad adhikari & Goldey ; 2010 : 185).
از دیدگاه سازمانی ، گوشال وناهاپیت ) 1998 ) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل وبالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق ، وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند . از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارائی های مهم سازمانی است که می تواندبه سازمان ها در خلق وتسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر»مزیت سازمانی پایدار « ایجاد کند ( قلیچ لی و مشبکی ؛ 1385 : 130 ) .
سرمایه اجتماعی سازمانی توصیف کننده روابط عاطفی در میان کارکنان و شامل سطح بالایی از اعتماد ، هنجارهای مشترک ، تعهدات درک شده و حس شناسایی متقابل است(Bolino ; Turnley; Blood good 2002 : 507). سرمایه اجتماعی در سازمان ها در واقع توصیف کننده ساختار و محتوای روابط در میان افرادی است که ، اجرای تقش می کنند و موجب ایجاد انسجام داخلی و چشم انداز های مشترک در میان کارکنان و به دنبال ایجاد یک هویت قوی با شرکت ، ماموریت و اهداف آشکار جمعی است; 2013 : 679) Hsun Chuang ; jer Chen ; Wen Chuang ) . لینا و بِرن (1999) سرمایه اجتماعی سازمانی را به عنوان منبعی که ناشی از ویژگی روابط اجتماعی درون سازمانی که این منبع از طریق سطو ح جهت گیری هدف جمعی و اعتماد مشترک، قابل تشخیص است؛ تعریف کرده اند (امین بیدختی ؛ نظری؛ 1388: 58 ). سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی به دنبال ایجاد محیطی است که ، در آن روابط مفید متقابل بین کارکنان و سازمان را پرورش دهد : 573) 2011 ; .et al Ellinger) و در آخر سرمایه اجتماعی سازمانی عبارت است از تاسیس شبکه های مبتنی بر اعتماد درون سازمان ها که با بهره گرفتن از آن سازمان ها می توانند به اهداف خود نائل شوند . این تعریف در حالت کلی هم شامل افراد شده و هم سازمان ها را در بر دارد و بدان معناست که سازمان ها و افراد به صورت توأمان قادر به کسب و پرورش سرمایه اجتماعی هستند (Schneider ; 2009 : 644). در قسمت زیر خلاصه ای از مهم ترین تعاریف سرمایه اجتماعی به عنوان جمع بندی از این قسمت بیان می گردد.
جدول 2-1 ) خلاصه تعاریف سرمایه اجتماعی
صاحب نظران
سال
تعاریف
منبع
هانیفان
(1916)
معاشرت و تبادلات اجتماعی در میان گروهی از افراد است
( خورشید ؛ 1391 : 121 )
پیر بوردیو

(1986- 1985)
تجمع واقعی یا بالقوه منابع تعریف شده و جدایی ناپذیر با در اختیار داشتن یک شبکه پایدار خاص
(Zhengdong ; 2011 : 230)
ادامه جدول 2-1 ) خلاصه تعاریف سرمایه اجتماعی
کلمن
( 1990 )
ماهیتی زاینده و مولد دارد که ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم
(الوانی و شیروانی ؛ 1383 : 17 ).
فوکویاما

(1995)
توانایی افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک
Fu; 2004 : 19) )
بللیویو ، اورلی و
وید
(1996)
توصیف کننده ساختار و محتوای روابط در میان افرادی که اجرای تقش می کنند
Hsun Chuang )
et al. ; 2013 : 679)
کاواچی و همکارانش
(1997)

هنجارهای ارتباطات متقابل و اعتماد به دیگران که همکاری جهت دستیابی به مزایای دو جانبه را تسهیل می کند
(سلطانی ؛ 1383 : 14 ).
ناهاپیت و گوشال
(1998)
جمع منابع بالفعل وبالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق ، وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی
( قلیچ لی و مشبکی ؛ 1385 : 130 )
بانک جهانی
(1998)
محصول تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی
(صیدایی و همکاران ؛ 1388 : 196 ) .
لینا و برن
(1999)
منبعی ناشی از ویژگی روابط اجتماعی درون سازمانی
(امین بیدختی و نظری؛ 1388: 58 )
پونتام
(2000)
تجسم روابط نزدیک در داخل تیم ، یکپارچگی هنجارها و هویت گروهی بیان کننده روابط بین کارکنان در تیم های مختلف و امکان نقض مرزهای گروه ها
(Gonczaryk ; 2011 : 63)
کوهن و پروساک
(2001)
پرورش دهنده روابط مفید متقابل بین کارکنان و سازمان
: 573) ; 2011 al.et Ellinger)
بولینو و همکاران
(2002)
توصیف کننده روابط عاطفی در میان کارکنان

 
 
(Bolino et al.; 2002 : 507).
شندر
(2009)
تاسیس شبکه های مبتنی بر اعتماد درون سازمان
(Schneider ; 2009 : 644)
2-1-2 اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی
شاید در زمان های گذشته سرمایه ی اجتماعی به عنوان شایستگی ضروری برای سازمان ها محسوب نمی شود ، اما امروزه ، تغییرات فراگیر نیازهای رو به رشد برای اطلاعات و آموزش ، نیازهای ضروری برای نوآوری و خلاقیت ، پیشرفت مداوم ، تغییر به سوی طراحی سازمانی مسطح و منعطف و ارتباط تنگاتنگ بین سازمان و شبکه های مشتریان یا ارباب رجوعان ، تامین کنندگان و رقبا ایجاب می کند که رهبران سازمان سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص تلقی کنند ( فقیهی و فیضی ؛1384 : 14 ). بسیاری از اندیشمندان اجتماعی در تبیین سرمایه اجتماعی با بر شمردن عناصر تشکیل دهنده آن ، آن را به عنوان موتور حرکت جامعه برای طی مراحل رشد و تعالی دانسته و معتقدند جامعه ای توان گام نهادن در پویش توسعه را دارد که بتواند بر میزان این انباشت سرمایه اثر گذاشته و موجودی سرمایه اجتماعی را تقویت کند (جهانگیری و شکری زاده ؛ 1389 : 108 ). اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در سایه سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت کنند. وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی می شود ، به طوری که در مواقع بحرانی می توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیند های موجود سود برد ( امامقلی ؛ 1390 : 60 – 59 ). سرمایه اجتماعی در سازمان ها به مفهوم ارتباط و پیوند میان اعضای یک شبکه اشاره دارد و به عنوان یک منبع با ارزش که با ایجاد هنجارها و اعتماد متقابل به اهداف اعضا منجر می شود. سرمایه اجتماعی می تواند راه را برای رسیدن به موفقیت هموار می سازد و با ایجاد و ترویج آن دستیابی به پیشرفت حرفه ای و موفقیت سازمانی تسهیل می گردد ( ; 2013 : 431 Nopasand Asil ; Azadehdel ; Rastgar ; Kiadei) . بانک جهانی نیز نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (هاشمی و نوروزی ؛ 1388: 422 ). بـه کمـک سرمایه های اجتماعی، هنجارها سنجش می شـوند، ناهنجاری ها شناخته می شوند و سیاستها برای استفـاده از هنجـارهـا و دوری از ناهنجاری هـا تبیین می شوند و در نهایت مسیر توسعه هموار می شود. بنابر این آنچه مسلم است دستیابی به توسعه بدون در اختیار داشتن سرمایه اجتناب ناپذیر است و امروزه بر خلاف گذشته، سرمایه محدود به سرمایه مادی نیست . بلکه امروزه سرمایه جنبه های مختلفی دارد و کشورها برای توسعه نیازمند تمام جنبه های سرمایه هستند. در گذشته نه چندان دور ، باور عمومی و اعتقاد عمومی بر این بوده است که بـا بهره گیری از سرمایه های انسانی، مادی و اقتصادی، راه توسعه و پیشرفت هموار و میسر می شوند . اما امروزه در کنار سرمایه های فوق به سرمایه اجتماعی که نقش مهم و فراتر از سرمایه های انسانی، مادی و اقتصادی دارد، توجه زیادی می شود. چرا که سرمایه اجتماعی عامل ایجاد انسجام، تعادل و تعامل در استفاده از سایر سرمایه ها می شود. به همین جهت اعتقاد بر این است که سرمایه اجتماعی، منبع کنش های جمعی است و عامل پیوند دهنده و موجب استفاده بهینه و حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد و تعالی جوامع خواهد شد (رضوانی ؛ 1388: 595) و در آخر باید گفت توجه به سرمایه اجتماعی برای اینکه افراد بتوانند به درک مشخصی از یکدیگر و اعتماد برسند تا بتوانند موثرتر و کارآمد تر در کنار یکدیگر کار کنند مهم بوده ( ; 2012 : 227 Wahyu Ariani ) و سازمان ها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند ، باید اصل بهبود توسعه را سر لوحه فعالیت خود قرار دهند . این اصل حاصل نمی شود ، مگر این که زمینه دستیابی به ارتقاء سرمایه اجتماعی امکان پذیر است (احمدی و فیض آبادی ؛ 1390 : 37 ).
2-1-3 مدل های سرمایه اجتماعی
به دلیل وجود رویکردهای مختلف در تحقیقات سرمایه اجتماعی و همچنین ماهیت چند بعدی این مفهوم ، در ادبیات سرمایه اجتماعی مدلهای مختلفی از سرمایه اجتماعی به چشم می خورد ، در این قسمت برخی از مدل های سرمایه اجتماعی ارائه می شود.
سرمایه اجتماعی مدل گروه مطالعاتی کندی در دانشگاه هاروارد ، این گروه مطالعاتی ابعاد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می گیرند: اعتماد، مشارکت سیاسی، مشارکت و رهبری مدنی، پیوندهای اجتماعی غیررسمی ، بخشش و روحیه داوطلبی ، مشارکت مذهبی ، عدالت در مشارکت مدنی.
سرمایه اجتماعی سازمانی مدل ویلانووا و جوسا : ویلانووا و جوسا ( 2003 ) سرمایه اجتماعی را پدیده ای مدیریتی در نظر گرفته که شامل هفت مولفه: اعتماد (هنجار ها) ارزشهای مشترک ، روابط، همکاری ، تعهد متقابل ، فهم متقابل و شبکه ها می باشد (میرکمالی و جعفری ؛ 1391: 26 ) .
مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال : ناهاپیت و گوشال ( 1998) با رویکرد سازمانی سه بعد را برای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در نظر می گیرند که عبارتند از: بعد ساختاری، بعد
رابطه ای و بعد شناختی .
الف) بعد ساختاری : این اصطلاح توصیف کننده پیکربندی یا وضعیت غیر شخصی اتصالات و پیوندها بین افراد یا واحد هاست . از مهم ترین جنبه های این بع
د می توان به حضور یا عدم حضور پیوند های شبکه ای بین اعضاء پیکربندی شبکه ای و یا ریخت شناسی اشاره کرد : 250 ) ;1998 Ghoshal & Nahapiet (.
ب) بعد رابطه ای : عنصر رابطه‌ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات‌شان برقرار می‌کنند. این مفهوم بر روابط ویژه‌ای، مثل احترام و دوستی که افراد دارند و بر رفتارشان تاثیر می‌گذارد، تمرکز می‌کند. از شاخص‌های این بعد می‌توان اعتماد و صداقت، هنجارها، تعهدات و انتظارات و احساس هویت را نام برد ( حسین پور ؛ آذر ؛ 1390 : 25 ) . برخلاف بعد ساختاری که بر کمیت روابط تاکید می کند ، این بعد بر ماهیت و کیفیت روابط (همانند اعتماد، صمیمیت و غیره) در سازمان تمرکز دارد 506) Bolino et al. ; 2002 : ).
ج) بعد شناختی : عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم‌کننده‌ی مظاهر، تعبیرها و سیستم‌های معانی مشترک در میان گروه‌ها است. ( حسین پور و آذر؛1390 : 25 ). به عبارت دیگر ، بعد شناختی به عنوان منابع فراهم کننده آرمان مشترک( Watson & Papamarcos ; 2002 : 543) . با حدی که کارمندان در درون یک شبکه اجتماعی چشم انداز و فهم مشترک را تسهیم می کنند، سرو کاردارد. بنابراین، همانند بعد رابطه ای، بعد شناختی سرمایه اجتماعی نیز با ماهیت ارتباطات بین افراد در سازمان سروکار دارد. اما برخلاف بعد رابطه ای این بعد بر این موضوع تمرکز دارد که آیا این کمیت و کیفیت روابط دارای مؤلفه شناختی برای اعضا است یا خیر 506) et al. ; 2002 : Bolino ). به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اگر چه برای تحلیل سرمایه اجتماعی این سه بعد را از هم تفکیک می کنیم، اما بسیاری از این ویژگی ها به هم وابسته اند. مثلاً، بعد شناختی سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد رابطه ای و ساختاری تقویت شده و آنها را نیز تقویت می نماید (Leana & Pil ; 2006 : 355) .
مدل اسکات (: ( SCAT در خصوص سرمایه اجتماعی درسطح سازمان : این نظریه برای اولین بار در سال 1998 توسط بین و یکس ارائه و سپس توسط محققان دیگر ، از جمله کریشنا و شرادر در سال 1998 توسعه داده شده است. این نظریه سعی در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. در این مدل ، سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان وخرد تقسیم شده است ، سطح کلان اشاره به محیطی داردکه سازمان در آن فعالیت دارد که شامل قوانین، چارچوب حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی ، میزان عدم تمرکز ومیزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی های کلان است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی وساختاری تقسیم شده است. بعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه ای اجتماعی مانند ارزشها، عقاید، نگرشها ، رفتار و هنجارهای اجتماعی می پردازد. این ارزشها شرایطی را در سازمان به وجود می

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*