نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۲۴

(صدای زنگ در، گلرخ و سنا به در و نهضت به آنها نگاه می کند.)
( صحنه تاریک می شود.)

 

منابع:

 

، فصلنامه هنر، شماره هشتم، تهیه شده در فرهنگسرای نیاوران ، بهار- تابستان ۱۳۶۴
آریانپور، امیرحسین، ایبسن آشوبگرای، بی جا ،۱۳۴۸
استراتون، پل، آشنایی باکی‌یر کی‌گارد، علی جوادزاده، چاپ اول، تهران، نشر مرکز ، ۱۳۷۸
اسلامیه، مصطفی، ایبسن و استریندبرگ، ۱۳۸۹، چاپ اول، انتشارات کتاب سرای نیک
اولیایی نیا، هلن، هنریک ایبسن: منادی حقیقت و آزادی در نمایشنامه ی نوین، اصفهان، نشر فردا ، ۱۳۸۰
ایبسن، هنریک، بانوی دریایی، ترجمه ناتالی چوبینه، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۰
ایبسن، هنریک، عروسکخانه، ترجمهٔ منوچهر انور، تهران، نشر کارنامه ، ۱۳۸۵
ایبسن، هنریک، مرغابی وحشی، ترجمه بهزاد قادری- یداله آقا عباسی، چاپ اول، انتشارات نمایش ، ۱۳۷۳
ایبسن، هنریک، نمایشنامه روسمرسهلم، ترجمه طلایه رویایی، تهران، نشر قطره ، ۱۳۸۶
ایبسن، هنریک، نمایشنامه هداگابلر، مینو مشیری، چاپ اول، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، ۱۳۵۱

 

 

 1. بوتبی، ریچارد، فروید درمقام فیلسوف(فراروانشناسی پس از لاکان) ، ترجمه سهیا سُقی، تهران، ققنوس ، ۱۳۸۴

 

خانف، پله، هنریک ایبسن، ترجمه:م-ه، چاپ اول، انتشارات معین ، ۱۳۴۸
رویایی، طلایه، نمایشنامه ارکان جامعه و نگاهی نو به ایبسن، پایان نامه، دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳
ساچکوف، بوریس ،تاریخ رئالیسم، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نشر تندر
قادری، بهزاد، ایبسن: آرمانشهروآشوب، آبادان، نشر پرسش ، ۱۳۸۶
قادری، بهزاد، کنفرانس دانشگاه تورین ایتالیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 1. کدیور، میترا، مکتب لکان(روانکاوی در قرن بیست و یکم، چاپ دوم، تهران، اطلاعات ، ۱۳۸۸

 

کوشان، منصور، فراسوی متن- فراسوی شگرد(بررسی زندگی و آثار هنریک ایبسن)، چاپ اول، نوروز هنر ،۱۳۸۶
مارگریت، نوریس، با هنریک ایبسن از اسطوره‌ تا واقع نگاری، جلال سخنور، ادبستان، شماره ۴۴٫

 

 

 1. مجموعه دروس رشته روانشناسی ، اعضای هیئت علمی سنجش تکمیلی ، تهران، سنجش، ۱۳۸۶

 

موللی، کرامت، مبانی روانکاوی فروید-لکان ، چاپ ششم، نشرنی ، ۱۳۹۰
منابع انگلیسی:

 

 

  1. Freud،Sigmund،“Heredity and the Aetiology of the Neuroses,” Standard Edition pf the complete Psychological Works of Sigmund Freud،trans،and ed. James Strachey et al. (London: Hogarth Press and the Institute for Psycjo-analysis,1955)،vol3.

 

  1. Freud،”One of the Difficulties of Psycho-Analysis” in Sigmund Freud: Collected Papers،Vol. 4،tran. Johan Riviere ,New York: Basic Books،Inc،۱۹۱۷٫

 

  1. Freud،Sigmund،Correspondances،۱۸۷۳-۱۹۲۶،Paris،Gallimard،۱۹۶۶٫

 

  1. T.Byrnes،Edward،Stanley Brodwin,The plays of Ibsen notes,1965.

 

  1. Deleuze،Negotiation ,New York: Columbia University Press،۱۹۹۵٫

 

 1. M. Meyer. Ibsen,England: Penguin Books ,1967.

 

Ibsen،Henrik،Hedda Gabler and other plays Translated by Una Ellis Fermor،Penguin Books،۱۹۷۴٫
. Lacornerie،Jean،Rosmersholm mise en scene de Jacques Lassalle،Jornal de Repitition،Mars 1987.،Theatre en Europe،No. 15،Octobre،۱۹۸۷٫

 

 

  1. Nygaard،Jon،”Ibsen and the Drama of Modernity”،Nordic Theatre Studies Vol. 10،۱۹۹۷٫

 

  1. http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/cs6/ibsen.html

 

 1. http://plato.stanford.edu/entries/lacan(stanford Encyclopedia of Philosophy).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*