عوامل موثر بر بیمه های اشخاص

عوامل موثر بر بیمه های اشخاص:

هدف اولیه بیمه اشخاص حمایت خانواده در برابر پیامدهای مالی  حاصل از مرگ سرپرست خانواده بر اثر حادثه، بیماری و از کار افتادگی است.

شرکت های بازرگانی نیز ممکن است به دلیل فقدان نیروی انسانی کارآمد، برای توسعه و پیشرفت و حفظ نیروهای متخصص و تأمین آرامش خاطر کارکنان به پوشش های بیمه ای نیازمند باشند.

بطور کلی در بیمه های اشخاص، فرد با خرید بیمه نامه ، تأمین آتی دریافت می کند که این تأمین به علت عدم اطمینان فرد به آینده است (از کار افتادگی،حادثه و عمر) و فرد با تحصیل این بیمه ریسک پیرامون  خود را حداقل می کند. این اضطراب از دست دادن کار و یا بروز حادثه ضمن کار است که فرد را متقاضی دریافت بیمه می کند.در اینجا به عواملی که می تواند برروی بیمه های اشخاص تاثیر داشته باشند اشاره می کنیم:

1- جمعیت: یکی از عوامل موثر بر بیمه های اشخاص است. توانایی مالی که ناشی از داشتن سطح درآمدی مناسب است خود منوط به اشتغال برای کسب درآمد است. پس اشتغال عامل ابتدایی برای ارتقای توان مالی

 

فرد به حساب می آید. اشتغال یا نقطه مقابل آن بیکاری می تواند عوامل موثر بر تقاضای بیمه های اشخاص معرفی شوند. علاوه بر آن بسیاری از انواع پوشش های بیمه های اشخاص به عنوان مکمل بیمه های اجتماعی ویژه شاغلان است و افراد حتی در صورت شاغل بودن در یک فعالیت کاری می توانند از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند.

2- درآمد: درآمد نیز یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار می باشد. چرا که فرد در صورت احراز توانایی مالی عملاً در سطوح درآمدی بالاتری قرار می گیرد و برای افزایش تأمین خود بیش از پیش دقت می کند. می توان بالا بودن سهم حق بیمه های اشخاص در کشورهای پر درآمد را ناشی از همین علت دانست.

3- تورم: تورم نیز عامل تأثیر گذار دیگری بر بیمه های اشخاص است که گاه اثر خود را بطور مستقیم و گاه معکوس نشان می دهد. محصولات بازار بیمه به هر منظور و با استفاده از مکانیسم در کشورهای بسیاری با مشکل طراحی در دوران تورمی روبرو هستند. شرایط تورمی، دشمن بیمه های زندگی است و تمام نتایج آن را خنثی می کند.

4- فرهنگ: فرهنگ نیز یکی دیگر از عوامل موثر بروی بیمه های اشخاص است.تلقی مردم نسبت به بیمه و ورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

5- تبلیغات: اثرات ترویج و تبلیغ در فروش کالاها و از جمله بیمه انکارناپذیر است با توجه به بررسی های صورت گرفته، بیمه های اشخاص و فروش آن رابطه مستقیمی با تبلیغ دارد و بنابراین بدون داشتن یک برنامه ترویج و تبلیغ مناسب از طرف صنعت بیمه، انتظار توسعه بیمه های  نامحتمل بنظر می رسد.