شهرداری الکترونیک

7. مدیریت املاک.
8. مدیریت بحران.
9. مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات.
10. مدیریت حمل ونقل و بار.
11. مدیریت حقوقی.
12. مدیریت شهرداری الکترونیک.
13. مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل.
14. مدیریت زیباسازی و تأسیسات.
ه. شهرداری‌های مناطق
شهرداری شیراز دارای نه منطقه می‌باشد.
در شهرداری شیراز از نظر ساختار سازمانی، با توجه به وسعت و جمعیت شهر برای بهبود ارائه خدمات شهری، شهر به چند منطقه تقسیم شده و در هر منطقه،‌ شهرداری آن منطقه با زیر مجموعه‌هایی که دارد، مسئول ارائه خدمات شهری می‌باشد. به همین دلیل بخشی از اختیارات شهردار شهر به شهرداران مناطق، تفویض می‌شود. بدین ترتیب، سیستم شهرداری به چند سیستم فرعی و تا حدودی مستقل تقسیم می‌شود. اهم وظایف شهرداری‌های هر منطقه عبارت است از:
– انجام امور عمرانی با توجه به اولویت‌ها در سطح منطقه.
– صدور پروانه‌های ساختمانی و انجام امور مربوط.
– نگهداری پارک‌ها، سطوح سبز خیابان‌ها و ایجاد پارک و فضای سبز در سطح منطقه.
– جمع‌آوری و حمل زباله از محل تولید زباله تا ایستگاه‌های انتقال مرکزی زباله.
– ارائه و اجرای پروژه‌های خاص منطقه، از جمله پروژه‌های شهرسازی، عمرانی، ساختمان‌سازی و مانند آن.
علاوه بر این، به استناد ماده 84 قانون شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل اتوبوسرانی می‌توانند به صورت بازرگانی (در قالب شرکت یا سازمان) اداره شوند. بر این مبنا در شهرداری‌های بزرگ اغلب واحدهایی که زیر نظر معاونت‌های شهرداری فعالیت می‌کنند به شکل سازمان اداره می‌شوند. این سازمان‌ها بعضاً با استفاده از منابعی (مالی، فیزیکی، انسانی و …) که شهرداری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، وظایف تخصصی خود را که بخشی از وظایف شهرداری است، به انجام می‌رسانند. شایان ذکر است که استقلال سازمان‌ها به استناد اساسنامه آن‌ها یک استقلال قانونی و حقوقی است، لیکن استقلال مناطق شهرداری یک استقلال عرفی است چرا که دارای بودجه و اختیارات کافی هستند که از سوی شهردار شهر به آن‌ها تفویض می‌شود. به هر شکل، این دو نوع استقلال، یک استقلال نسبی است، چون سازمان برای ادامه حیات خود به منابع شهرداری‌های مناطق، و شهرداری‌های مناطق نیز به شهرداری مرکزی وابسته‌اند.
با وجود استقلال نسبی هر یک از سیستم‌های نامبرده، میان معاونت‌های شهرداری مرکزی، سازمان‌های وابسته و شهرداری‌های مناطق رابطه‌های گوناگونی شکل می‌گیرد که صرفاً یک وابستگی ساده نیست، بلکه سازنده یک ابرسیستم است. این روابط در صدد پر کردن یک خلاء یا به دنبال دست‌یابی به منابع، یا در جستجوی فرصت‌هایی برای همکاری در یک فعالیت و ارائه خدمات جدید به شهر و شهروندان است. در هر صورت، برای تجزیه و تحلیل این ابرسیستم باید تفکیک قائل شد زیرا هم سازمان، هم شهرداری مرکزی و هم شهرداری‌های مناطق را می‌توان سیستم محسوب نمود.
**در ذیل نمودار سازمانی شهرداری مناطق(منطقه6) شهر شیراز می‌باشد:
مجموعه آنچه در مورد شهرداری شیراز و ساختار و روابط بین اجزاء آن مطرح شد، نشانگر روابط و تعاملات پیچیده ایست که ضعیف می‌باشد و غالباً با ناهماهنگی و تعارض همراه است. مثال‌های بسیاری از این ناسازگاری بین دستورالعمل‌ها و نسخه‌های تجویزی سازمان‌ها و معاونت‌ها که برای اجرا به مناطق ابلاغ می‌شود وجود دارد که در اینجا تنها به یک مورد  از آن‌ها اشاره می‌شود.
سازمان‌های مختلف شهرداری با استناد به نیازهای شهر از جمله آنچه در طرح جامع و تفصیلی وجود دارد، برنامه خود را برای توسعه شهر تنظیم می‌کنند. بر اساس این برنامه، پروژه‌هایی توسط هر سازمان، اولویت بندی شده برای اجرا به مناطق ابلاغ می‌شود. ولی از آنجا که هر یک از این سازمانها بر اساس مأموریت خود به اولویت بندی پروژه‌ها پرداخته است، شهرداری منطقه با مجموعه‌ای از پروژه‌ها مواجه می‌شود که باید مجدداً اولویت‌بندی شوند و غالباً این کار بدون استفاده از روش‌های علمی و استفاده از نظر صاحب نظران و بر اساس نظر شهرداری منطقه انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر تمام آنچه در خلال یک فرآیند برنامه‌ریزی از طرح جامع به سازمان‌های شهرداری شیراز منتقل شده و آن‌ها هم بر اساس برنامه راهبردی خود، خروجی این طرح را به صورت ورودی برای تعریف پروژه‌های اولویت بندی شده  برای مناطق استفاده می‌کنند، با نظر غالباً غیر علمی و بیشتر تجربی شهرداری منطقه، اجرا می‌شود و عموماً نتایج نامناسبی به بار می‌آورد.
گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص‌های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز
الف. توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک‌های آماری در جامعه آماری
برای انجام تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهر در یک جمعیت آماری، از آنجا که امکان مطالعه کل جمعیت به دلیل برخی محدودیت‌ها وجود ندارد، یک نمونه آماری انتخاب شده و تحلیل تأثیرات این شاخص‌ها از منظر آن‌ها بر روی مدیریت شهری سنجیده می‌شود. چنانچه تعداد اعضای نمونه مناسب باشد، نتیجه حاصل، قابل تعمیم به کل جامعه آماری است. در این پایان‌نامه، جمعیت آماری مورد مطالعه برای تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری، 9منطقه شهری شهرداری شیراز بود. اما از آنجا که نیاز بود نظرات شهرداران مناطق، اعضای
شورای شهر و شهروندان ساکن در این مناطق نیز برداشت شود، در این راستا پرسشنامه‌هایی خاص هر یک از گروه‌های نامبرده تهیه شد. نحوه نمونه‌گیری از این جمعیت‌های آماری، ذیلاً توضیح داده شده است.