علمی : شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳۱

چهار اثر مهم جمعیت شناسی که اثرات اعانه را مهم می کند عبارتند از درآمد، ثروت، مشارمت مذهبی و ساختار خانواده ها. در مطالعه ای از ۵۰۰ شرکت جمع آوری پول در آمریکا، سارجت و کیهلر(۱۹۹۹) فهمیدن که موسسات به طور گسترده ای از فعالیتهای جمع آوری پول استفاده می کنند: حدود دو سوم از پست الکترونیکی، ۲۵ درصد تلفنی، ۳۰ درصد مجموعه درب به درب، ۳۵ درصد تبلیغات مستقیم، ۸۶ درصد با نزدیک شدن به شرکتها استفاده می کنند: دو سوم موسسات خیریه و اعتماد شرکتها؛ و ۵۷ دصد درگیر جمع آوری هدیه های بزرگ هستند. یکی از روش های متعدد تلاش برای رسیدن به مخاطبان عمومی است، به عنوان مثال از طریق تلفن و درخواست ایمیل مستقیم و جمعیت خاص که خویشاوندان خاص و تعهدی برای دلیل سازمان دارند. در مورد هدف دوم جمع آوری کمک های مالی رویکرد و توسعه روابط با اهدا کنندگان در طول زمان است. سایر ابزار جمع اوری پول بوسیله موسسات استفاده می شود شامل اشتراک خبرنامه، شامهای جمع آوری پول (با و یا بدون افراد برجسته)، فروش یا اجاره لیست های پستی، مزایده، مناقصه و رویدادهای اجتماعی(آنهیر،۲۰۰۵).
وقف
وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از زمان های قدیم بین ملل مختلف معمول بوده است، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است. اگر چه در ادیان باستانی و بین ملل به نحوی حبس مال معمول گردیده است، ولی وقف در اسلام ویژگی خاصی دارد و تأکید بر امر خیر در تعالیم مذهبی برای جلب رضای خداوند، برجستگی ویژه ای دارد(انجوی و امامی،۱۳۸۳).
تامین مالی جمعی
سرمایه دسته جمعی، در اشکال غیر ساخت یافته آن مانند صندوق های مالی مردمی(نظیر صندوق های قرض الحسنه)، حمایت های مالی مشارکتی(مانند کمک های مالی در شرایط بحرانی اعم از جنگ، حوادث طبیعی و …)، از گذشته تا کنون وجود داشته است. لکن نوع جدید آن که در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی، سبب حدف واسطه گری در نظام تأمین مالی می شود، از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی رونق گرفته است. شفافیت فرایند جمع سپاری و ارائه بازخورد درباره نتایج و اثرات مشارکت افراد در تقویت انگیزه افراد نقشی اساسی ایفا می کند. این انگیزه از باورها و اعتقادات افراد که به طور معمول شامل اعتقاد به خداوند متعال و دنیای غیرمادی نشات می گیرد. با توجه به اینکه شرکت در فرایند جمع سپاری ماهیتی داوطلبانه دارد شناخت عوامل انگیزشی با توجه به طیف و نوع جمع کاران(مشارکت کنندگان)، و تدوین و تنظیم سیاست هایی جهت افزایش انگیزه مشارکت، نقش مهمی در موفقیت جمع سپاری ایفا می کند(کشتکار و همکاران،۱۳۹۱).
اهدای زمان
آنهیر(۸۵-۸۳-۲۰۰۵،)، نشان می دهد که تعدای از کشورهای بزرگ بخش قابل توجهی در حدود ۴۰ درصد از افراد بزرگ سال درگیر کار داوطلبانه هستند(آنهیر،۲۰۰۵). بوراز(۲۰۰۳:۳) توضیح می دهد که در طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۰۱، بیش از ۲۷ درصد از جمعیت ایالات متحده در کارهای داوطلبانه، با مقدار متوسط ۵۲ ساعت در سال مشغول بودند(بوراس،۲۰۰۳:۷).[۹۹]
حالت غالب داوطلبانه در کشورهای توسعه یافته شناخته شده است. داده های ارائه شده توسط آنهیر(۸۵-۲۰۰۵:۸۳) نشان می دهد که سازمان های اجتماعی تا حد زیادی به کار داوطلبانه تکیه می کنند: به طور متوسط، ۴۰ درصد معادل ازکل تمام وقت(پرداخت شده و پرداخت نشده) مشاغل در ۳۵ کشور، با ۷۵ درصد به عنوان حداکثر مقدار مشاهده شده است. هندی و سرینیواسان(۲۰۰۴)، توصیف می کند وضعیت ۳۱ بیمارستان انتاریو را که در آنها ۷۰۰ داوطلب فعال هستند که به طور متوسط ۳٫۴ از اعضای کارکنان پرداختی آنهاست(آنهیر،۲۰۰۵)، موک و همکارانش(۲۰۰۷:۶۵)، در نمونه های خود از ۶۶۱ سازمان اجتماعی کانادایی در انواع صنایع، در سال ۲۰۰۴ گزارشهای سازمان ۱۲۱٫۹۸۲ داوطلب دارند، که به طور متوسط ۵۰ درصد داوطلب هستند. تنها در حدود یک چهارم ازکارمندان مدیریت سازمان داوطلبانه است، و نیمی از این ها به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند(موک و همکاران،۲۰۰۷:۶۴)[۱۰۰]. در سطح هیئت مدیره، اسمیت و شن(۱۹۹۶:۲۷۲) نشان می دهد که در آمریکا، در سازمان های اجتماعی مدیریت داوطلب هشت برابر بیشتر وجود دارد در مقایسه با سازمان های حرفه ای که اداره می شود. در واقع بسیاری از مطالعات نشان می دهد که درجه ای از دینداری یکی از مهمترین عوامل در توضیح داوطلبانه هم در کشورها و هم ملتهاست، و همچنین عامل کاهش داوطلبانه به ویژه در اروپا، استرالیا و کشورهای توسعه یافته سکولار است. (اکهارت،۲۰۰۶)[۱۰۱].
حمایت های دولت
ابتکار های اجتماعی بزرگ مستلزم همزمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سیاست های اجتماعی و موسسات قدیمی ارائه دهنده خدمات عمومی را به طور منظم جهت واگذاری سازماندهی کرد. بخش دولتی لزوما به دلایل ظاهری به خلاقیت، مدرنیزاسیون و مشتری مداری نمی آورند، بلکه دلیل اصلی پاسخگویی به تغییرات محیطی است. همچنین، کارآفرینی پاسخی است به این موارد:
دولت ناتوان(صرف نظر از بزرگی و کوچکی)
منافع ناکافی و تخصیص ناصحیح.
اولویت بندی نامناسب.
پیش بینی رفتار شهروندان.
دلایل توجه دولت به این بخش عبارتند از:
بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی: اعتقاد بر آن است که انسان با دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی زندگی بهتری خواهد داشت.
عدالت اجتماعی: در طول تاریخ تبعیض باعث فقر بخش هایی از جوامع شده است. برای جبران این عقب ماندگی راهبرد توسعه کارآفرینی ابزار خوبی است.
مسئولیت اجتماعی: اعضای جامعه برای ایفای درست مسئولیت های اجتماعی خود به قابلیت کارآفرینی نیاز دارند. توسعه ظرفیت تولید جامعه: کارآفرینان با ایجاد کسب و کارهای جدید و با نوآوری در توسعه کسب و کارهای موجود به توسعه ظرفیت تولید جامعه کمک می کنند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورند.
حل مشکلات جامعه: کارآفرینان با نوآوری و تلاش موثر، مسایل و مشکلات اجتماعی را حل می کنند(داوری و همکاران،۱۳۸۵).
شکل ۲-۲۰: مدل نظری تحقیق

مشوق های مالیاتی
محدودیت قانونی برای سرمایه گذاری
قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت
بیمه
حمایت دولت در هنگام راه اندازی
وام های دولتی
یارانه

 

فروش محصولات و خدمات
تولید محصولات و خدمات
تحویل
نسبت فروش
وضعیت بازار

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.