شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲۸

منبع: (ویتینی و همکارن،۲۰۰۸:۴)
استراتژی مرحله توسعه BY
مرحله دانه و راه اندازی را می توان به دوران تولد و دوران کودکی تشبیه کرد. شرکت به مقدار زیادی منبع تغذیه دارد( معمولا از طریق کمک های مالی و منابع داخلی) قبل از آن که بتواند خودش راه بیفتد. توسعه کمک های مالی، در درجه اول از دولت، یکی از اصلی ترین منابع مالی خارجی برای امکان سنجی و فعالیت ها ی برنامه ریزی است. کمک هزینه های عملیاتی در برخی موارد راه اندازی تامین مالی را فراهم می کند.
بسیاری از شرکتها برای راه اندازی به شدت نیاز به تامین مالی حقوق صاحبان سهام دارد، و فقدان حقوق صاحبان سهام به اندازه کافی در جریان عملیات حمایت و کسب و کار در طول دوره اولیه تا زمان ایجاد درآمد یک مشکل قابل توجهی به وجود می آورد(شرکت غیر سوداور،۲۰۰۳۹)[۹۲]. پایه سرمایه اولیه برای شروع شرکت اکثر مواقع از سرمایه مشقت(حقوق صاحبان سهام) و “پول عشق”(خانواده و دوستان) می آید. متاسفانه حقوق صاحبان سهام مقیاس خوبی نیست(میلر،۲۰۰۱)[۹۳]. بسیاری از شرکتها با نگاه به منابع خارجی به سطح بعدی حرکت می کنند. این زمان بسیار خوبی برای شرع و به دنیال سرمایه گذاران بلند مدت که ممکن است علاقه مند در فراهم کردن رشد سرمایه برای حمایت از سرمایه گذرانی از طریق مدت زمان طولانی هستند. در مرحله بقا، درآمد و ظرفیت سازمانی در حال توسعه است و آن شروع یک کسب وکار واقعی است. رشد با شتاب در این مرحله صورت می گیرد یا سرمایه گذاری مخاطره آمیز(فلانری،۱۹۹۹)[۹۴]. همان طور که در توسعه و بلوغ شرکت بدهی و حقوق صاحبان سهام نقش مهمتری دارند.
در مرحله رشد، تقاضا برای افزایش سرمایه، به طور قابل توجهی افزایش می یابد. به طور معمول گزینه های امور مالی رشد بیشتر است. با یک بازار تثبیت شده و جریان نقدی پایدار، تامین مالی بدهی آسان تر، جریان نقدی کافی برای حمایت آن ارائه می شود
در بلوغ، سازمان قادر به جریان اصلی تامین مالی آهسته است. آن محدود می شود به خطوط اعتباری سرمایه اصلی و وام ها و شکل های دیگری از قرضه های سنتی است(امرسون،۱۹۹۹،p.194)[95].
۲-۳-۴ مدل بارکت اینگرید
هدف سرمایه گذاری و توسعه شرکت های اجتماعی در مرحله خاصی از چرخه زندگی سازمان های اجتماعی که فراتر از توسعه مرحله اولیه است، انجام می گیرد. به طور خاص، و به طور منظم در بعد از مرحله رشد و توسعه مالی انجام می شود، نه در مرحله ابتدایی دانه یا اعطای سرمایه. در این مرحله توسعه دسترسی به منابع مالی، به جای تکیه بر بودجه کمک های مالی است، که دارای بیشترین پتانسیل برای بهبود پایداری طولانی مدت شرکت های اجتماعی می شود.
در این زمینه، یک طیف وسیعی از عوامل موثر بر توسعه خط سیر سرمایه گذاری وجود دارد، که هدف درست شرکت های اجتماعی و تبدیل شدن تحقیقاتی برای سرمایه گذاری می شود.
عوامل موثر بر شناسایی سرمایه گذاری شرکت های اجتماعی عبارتند از:
بالا بردن سطح آگاهی سازمان هایی که شرکت های اجتماعی را به عنوان فرصت سرمایه گذاری شناسایی نمی کنند.
ایجاد اعتماد به نفس در تغییر فرهنگی شرکت های اجتماعی برای پذیرش ابزارهای مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی.
ایجاد ظرفیت شرکت های اجتماعی به استفاده از گزینه های مختلف مالی به عنوان بخشی از بودجه و تامین مالی ترکیبی(بارکت،اینگریت،۲۰۱۰).[۹۶]
شکل(۲-۱۹): هدف سرمایه گذاری و توسعه شرکت های اجتماعی
شرکت های اجتماعی به انواع مختلف کمک های مالی و حمایت های مالی بسته به جایی که در چرخه زندگی خود قرار دارند، نیاز دارند.
بالا
ریسک
سرمایه
گذاری
پایین
بلوغ شروع بقاء و رشد شروع راه اندازی دانه
چرخه زندگی شرکت های اجتماعی
منبع:( بارکت،اینگریت،۲۰۱۰)
۲-۴-۱ پیشینه تحقیقات داخلی
جدول(۲-۱۱) : پیشینه تحقیقات داخلی

محقق سال عنوان دست آورد های تحقیق
کشتکار و همکاران ۱۳۹۱ جمع سپاری پیشروان کسب و کار نوین تامین مالی جمعی یکی از راه های نوین در تامین منابع مالی کسب و کارها
امینی نژاد و همکاران ۱۳۸۹
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir