شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲۷

نقش مالی
در حالی که امور مالی اولین یا حتی مهم ترین اصول مدیریتی نیست، ظرفیت و بازار سرمایه کافی را برای اولین بار و برای مناطق ساخت ضروری می سازد.
دسترسی به سرمایه می تواند شروع یک کسب و کار کوچک را امکان پذیر کند، توسعه وجوه شرکت و ایجاد سرمایه گذاری بلند مدت قابل توجه برای ظرفیت سازی زیر ساخت های مناسب لازم است. عدم سرمایه گذاری ها رشد را محدود می کند، نیروها می بر بودجه عمیلیاتی که برعدم تنوع تکیه می کنند، اعتماد می کنند (در نتیجه در معرض خطر قرار می گیرد)، و اغلب ایده های امید وار کننده قبل از این که مجاز به موفقیت و یا شکست در بازار برسند از بین می رود(ردف،۱۹۹۶؛۲۴۹)[۸۶].
افزایش سرمایه می تواند وقت گیر، گران قیمت، و دلسرد کننده باشد، به خصوص که اگر متخصصین سرمایه به یک نوع اشتباه وارد شود. بهتر است تلاش ها صرف خرید و فروش با سرمایه دارانی شود که مایل و مجهز به همکاری به این شرکت هستند. کارآفرینان اجتماعی می تواند بسیاری از مشکلات را ذخیره کنند و میزان موفقیت خود را با درک چرخه زندگی بهبود بخشند و منابع در دسترس را در مراحل مختلف توسعه دهند. کمک های مالی و حقوق صاحبان سهام سرمایه مشترک در اولین مرحله است. کسب و کار باید به سمت خودکفایی بیشتر و دسترسی به سرمایه های پیچیده تر حرکت کند مانند وام و سرمایه گذاری سهام” به عنوان کسب وکار و بهبود حاشیه های ناخالص تکامل می یابد”(ردف،۱۹۹۶؛.۲۲۵)[۸۷]. اگر چه آنها واقعا یک ابزار مالی نیستد، منابع سرمایه داخلی شاید مهم ترین منبع باشد. آنها نقش مهمی در طول عمر شرکت بازی می کنند. سرمایه های داخلی معمولا به مازاد عملیاتی جریان پول نقد سازمان اشاره دارد، اما آن نیز ممکن است شامل”سهام مشقت و یا کار آزاد و منابع دیگر که جایگزین پول نقد می باشد. به هر صور ت آن طول می کشد،” سرمایه گذاری پولی است که شرکای مالی به تلاش های مدیریت برای ساخت یک شرکت پایدار ملحق می شوند”(اورهلس،۲۰۰۲)[۸۸]. این یک نوع همکاری بین شرکت و ارئه دهنده امور مالی است.
با توجه به کسب وکار و توسعه مراحل آن، ترکیب مناسب ابزار مالی متغیر را می خواهد.اما معمولا بهتر است سرمایه تا حدودی متنوع باشد.با ترکیبی از کمک های مالی، بدهی، حقوق صاحبان سهام، و معادل حقوق صاحبان سهام. تعادل بین بدهی و حقوق صاحبان سهام ساختار سرمایه شرکت را تعیین می کند و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از شاخص های اصلی استفاده شده توسط وام دهندگان به منظور تعیین ارزش اعتبار است(امروسون، دیز و همکاران،۱۹۹۹)[۸۹].
کمک های مالی اغلب به عنوان پول آزاد است به دلیل اینکه هیچ بهره ای ندارد و مجبور به باز پرداخت آنها نیستند. در واقع، رشته های متصل به برخی از کمک های مالی می تواند بسیاری از هزینه ها را گران کند.به عنوان مثال، صندوق های جدید و یا گسترش برنامه با هزینه های اضافی، از جمله استخدام نیروی انسانی جدید. این سازمان ممکن است با منحرف کردن منابع از مناطق دیگر تعادل را به هم بزند و ایجاد ریسک اضافی کند(ویتینی،۲۰۰۸)[۹۰].
رشد سرمایه، به عنوان پذیرش سرمایه شناخته شده، شکل بسیار خاص و مهم سرمایه برای شرکت های اجتماعی، و یکی از تامین کوتاه مدت است. این برنامه وسیله ای برای ساخت ظرفیت تولید است. منابع پذیرش سرمایه شامل دوستان و خانواده، توسعه وام دهندگان، (یعنی توسعه آینده شرکت)، سرمایه اجتماعی سرمایه داران و سرمایه گذاران خصوصی(فرشتگان کسب وکار) است. سرمایه پذیرش/رشد در برابر مسافت های طولاتی می باشد، آنها معمولا نرخ بازده پایین تر از انتظار نسبت به سرمایه گذاران دارند، آن تا زمانی که شرکت به پایداری مالی برسد پیشتبانی می کند.
اورهولسر(۲۰۰۲،p.3)، تاکید می کند که پایداری هنگامی به وجود می آید که” جریان پول کافی از درآمد
قابل اعتماد و پوشش هزینه های جاری شرکت وجود دارد و تزریق سرمایه های مورد نیاز شرکت برای حفظ شرکت وجود دارد”. او تاکید می کند که درآمد حاصل از مشتریان یک منبع پایدار برای سرمایه گذاری(کمک های مالی، وام، حقوق صاحبان سهام و غیره است(اوورهلسر،۲۰۰۲:p.2)[91].
(۲-۵-۲)پنج مرحله توسعه سرمایه گداری PATH
در مدل زیر مسیر توسعه یک شرکت اجتماعی را نشان می دهد. چرخه رندگی یک شرکت را در پنچ مرحله و
این مراحل توسعه نیاز به انواع مختلف تامین مالی دارد که در زیر نشان داده شده است.
جدول(۲-۹) انواع بودجه در طول شرکت
منبع: (ویتینی و همکارن،۲۰۰۸:۴)

راه توسعه شرکت اجتماعی
دانه/برنامه ریزی شروع راه اندازی شروع بقاء رشد سودآوری بلوغ
ایده/آمادگی افزایش سرمایه بازبینی استراتژی ثبات/موفقیت در بازار اولیه توسعه پایدار
طرح کسب و کار
امکان ارزیابی راه اندازی مقدماتی ساخت شرکت/ توسعه بازار های جدید/ رشد جغرافیای ظرفیت سازی محصولات یا محصول
برنامه ریزی
کسب و کار عملیات آغاز شرکت حرکت به سمت سودآوری تجهیزات، امکانات،HR شرکت جدید
۰ ۱۲ Mths 2.0yrs 4 yrs 8 yrs

هر کدام از مراحل را با مجموعه خود و چالش ها و راه حل های بالقوه تامین مالی را به تصویر می کشد.
جدول۲- ۱۰-انوع بودجه ی مرحله توسعه

سرمایه
بدهی
حقوق صاحبان سهام
کمک های بلا عوض
تولید داخلی

دانه شروع بقاء رشد بلوغ

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.