فایل – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲۴

در شرکت های اجتماعی خارجی برنامه های اجتماعی متمایز از فعالیت های کسب و کار هستند. فعالیت های شرکت خارج از برنامه ها و فعالیت های کسب و کار هستند. سازمان های غیرانتفاعی یک شرکت اجتماعی برای تامین مالی برنامه های اجتماعی و یا هزینه های عملیاتی ایجاد می کنند. ارتباط ماموریت و پیگیری منافع اجتماعی پیش نیاز فعالیت های کسب و کار نمی باشد. مشتری غیرانتفاعی ذینفع غیرمستقیم از درآمد سازمان است که به ندرت جنبه عملیاتی شرکت های اجتماعی خارجی درگیر هستند. شرکت های اجتماعی ممکن است یا غیرممکن است از قدرت نفوذ بهرمند باشند، تقسیم هزینه ها و یا هم افزایی برنامه ها برای رسیدن به هدف باید سودآور باشند. رابطه بین فعالیت های کسب و کار و برنامه های اجتماعی با ارائه کمک های مالی نامحدود به سازمان های غیرانتفاعی حمایت می شود.
شکل(۲-۷) شرکت های اجتماعی خارجی
فعالیت های سرمایه گذاری
برنامه های
اجتماعی
منبع:(نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۳)
مدل های عملیاتی
هفت نمونه اولیه عملیاتی مجزا از شرکت های اجتماعی توسط فعالان در سراسر جهان با استفاده از رویکرد عمل به نظریه شناسایی و شبیه سازی شده است، توصیف شده است: رابطه بین فعالیت های کسب و کار و برنامه های اجتماعی، هدف آن، جهت گیری ماموریت در جهت مقوله اولیه است. نمودار مدل نشان دادن چگونگی ارزش های اجتماعی و ارزش های اقتصادی در داخل مدل های شرکت اجتماعی مختلف ایجاد شده است. علاوه بر آن، این بخش توضیح می دهد که چگونه مدل میتواند در ترکیب و افزایش دستیابی به حداکثر ارزش را ایجاد کند. این شکل نشان می دهد که چگونه کاراکترها می تواند جریان مالی و محصول در رابطه با شرکت اجتماعی باشد، سازمان مادر، بازار، و مشتریان را تفسیر کند.
مدل حمایت کارآفرینی
مدل حمایتی کارآفرینی، حمایت از کسب و کارهای است که مبادرت به فروش خدمات و محصولات می کنند و خدمات مالی از جمعیت هدف و یا شرکت های کوچکی است که آنها محصولات و خدمات خود را به فروش می رسانند. برنامه های اجتماعی که در این کسب و کارها است، ماموریت آنها به وسیله مشتریان با حمایت از فعالیت های کارآفرینی با امنیت مالی تسهیل می شود. دستیابی شرکت های اجتماعی به خود کفایی مالی از طریق فروش خدمات به مشتریان خود دست پیدا می کنند، و با استفاده از این درآمد به پوشش هزینه های مرتبط به ارائه خدمات می پردازد. از نقاط قوت مدل پشتیبانی توانایی در رسیدن به تعداد زیادی از مشتریان است و پتانسیل آن تحقق بخشیدن به پایداری مالی در مدل تامین مالی است. این ویژگی به موفقیت و جذابیت وام های کوچک، و سرمایه گذاری های اجتماعی خدمات مالی را برای کارافرینان کمک می کند. مدل پشتیبانی چند هدف کلیدی دارد، برنامه هایی که از اشتغال و کارآفرینی حمایت می کند توسعه اقتصادی را محدود می کند. مشتریان، اغلب افراد فقیر و یا محروم هستند و بنابراین پایداری مشکل می باشد. سازمان های توسعه اقتصادی، از جمله موسسات تامین مالی کوچک، شرکت های کوچک و متوسط، و برنامه های توسعه کسب و کار، از مدل پشتیبانی کارآفرین استفاده می کنند. انواع متداول کسب و کار های که اجرا می کنند عبارتند از: موسسات مالی، مدیریت مشاوره، شرکت های حرفه ای، تکنولوژی و محصولاتی که از کارآفرینان حمایت می کنند.
جدول (۲-۸) توصیف اختصارات شرکت های اجتماعی

اختصارات
……………..
جریان محصولات و خدمات جریان مالی هم افزایی
خدمات اجتماعی سازمان مادر جمعیت هدف(مشتریان) بازار شرکت اجتماعی شرکت خصوصی

منبع:(نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۴)
شکل(۲-۸) مدل حمایتی کارآفرین
بازار
شرکت اجتماعی
منبع: (نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۵)
مدل واسطه بازار
مدل واسطه بازار شرکت های اجتماعی توسعه محصول، دسترسی به بازار، و خدمات اعتباری به جمعیت هدف را فراهم می کند: تولید کنندگان کوچک(افراد، شرکت ها، و یا تعاونی). مدل واسطه بازار مدل جاسازی شده ای است که برنامه های اجتماعی کسب و کار است. ماموریت آن تسهیل امنیت مالی مشتریانی است که به وسیله کمک آنها خرید و فروش محصولات در بازار با ارزش بالا توسعه می یابد. شرکت های اجتماعی محصولات را با قیمت عادلانه می خرند و سپس محصولات را با اختلاف به فروش می رسانند. مزایای استفاده از مدل واسطه بازار شبیه مدل پشتیبانی کارآفرین در مورد توانایی خود برای مقیاس پذیری، و تاثیرات اجتماعی، تقویت ماموریت، و خود تامین مالی است. کاریرد آن محدود به تولید است، و مشکلاتی برای پیدا کردن بازار برای محصولات تولیدی مشتریان با توجه به اشباع بازار، کیفیت پایین و یا ناسازگار بوجود می آورد. غالبا کیفیت مورد نیاز برای محصولات قابل عرضه در بازار از طریق تولید غیر متمرکز واسطه بازار پشتیبانی نمی شود. تعاونی های عرضه بازار یابی مانند نمایشگاه ها، کشاورزی، و صنایع دستی از مدل واسطه بازار شرکت های اجتماعی هستند. انواع متداول کسب و کار آنها عمل بازاریابی و یا مصرف کننده محصولات شرکت ها و شرکت هایی که غذاها فراوری شده می فروشند و یا کشاورزی هستند.
شکل(۲-۹) مدل واسطه بازار
شرکت اجتماعی
بازار
منبع: (نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۶)
مدل استخدام
مدل اشتغال شرکت های اجتماعی فرصت های شغلی و آموزش را برای جمعیت هدف فراهم می کند: افرادی که با موانع بالای اشتغال روبه رو هستند مانند از کارافتاده ها، افراد بی خانمان، جوانان در معرض خطر، و مجرمین سابقه دار از طریق فروش محصولات و یا خدمات در بازار آزاد توسط شرکت های اجتماعی هستند. مدل استخدامی یک مدل جاسازی شده است. این برنامه های اجتماعی یک برنامه کسب و کار است. ماموریت آن تمرکز بر روی مهارت های در حال توسعه و کارمندان است که فرصتی برای مشتریان می باشد. این نوع کسب و کار مورد استفاده در استخدام مبتنی بر تناسب شغل برا ی مشتریان و همچنین پایداری تجاری خود باشد. خدمات اجتماعی، مانند آموزش مهارت های نرم افزاری، فیزیوتراپی، مشاوره سلامت روان، و یا مسکن موقت، مدل ساخته شده یک محیط حمایتی کار برای مشتریان ارائه می دهد. شرکت های اجتماعی از طریق فروش محصولات و خدمات به خود کفایی مالی می رسند. درآمد کسب شده بابت هزینه های عملیاتی مرتبط با کسب و کار، از جمله دستمزد به مشتریان، و هزینه های اضافی که جمعیت هدف دچار شده اند پرداخت می شود. مدل اشتغال برای هر کسب و کاری مطابق با اهداف اجتماعی و اهداف مالی خود است. این شرکت ها از ابتدا به طراحی یک سرمایه گذاری را به عهده نمی گیرند. تغییرات مدل کسب و کار طبیعی و اجتماعی مانند مربیان کار، ساعات کار کوتاه. مدل اشتغال، ماموریت محور است و تاثیر مستقیمی بر مشتری دارد. این مدل با توجه به رابطه بین استفاده مشتریان و پایداری به طور معکوس مقیاس پذیر است. بسته به نوع کسب و کار، هزینه های راه اندازی و سرمایه گذاری بالاست. مدل اشتغال شرکت با بخش خصوصی رقابت می کند در حالی که هزینه های اضافی اجتماعی مرتبط با مشتریان را به دوش می کشد.
شکل(۲-۱۰) مدل استخدام
شرکت اجتماعی
بازار
منبع: (نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۸)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.