تحقیق دانشگاهی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۲

بالا پایین
کمک به اقتصاد
منبع: (آنهیر،۲۰۰۵:۲۰۹)
برنامه های مشکل که در گوشه بالایی صورت می گیرد. عملیات خود را تنها در روند اصلی در دراز مدت انجام می دهد در صورتی که توسط منابع جذاب در گوشه سمت راست پایین تعادل برقرار می شود(آنهیر،۲۰۰۵).
ماتریس ارزش بازگشت که بر اساس دو بعد:
ارزش اجتماعی هیئت مدیره که متصل به برنامه است، و
بازگشت منابع مالی، مدیریت اثربخش می تواند با رسیدن به فعالیت های که مستلزم برنامه ریزی هستند انجام می شود.
این نشان می دهد برنامه هایی با بازده مالی بالا و ارزش اجتماعی بالا برای مأموریت سازمان ساخته شود و از قطع کمک های مالی و وسعت اقتصادی بهره مند شود. و برنامه هایی با بازده مالی بالا و ارزش مأموریت کم باید از کمک های مالی دیگران در نظر گرفته شود. برنامه هایی با بازده مالی و ارزش اجتماعی کم باید قطع شود و ادامه نداشته باشد. در نهایت، برنامه هایی که رتبه بالایی از نظر ارزش اجتماعی دارند اما کمک های مالی کم دارند باید با دولت برای دریافت یارانه به لابی بپردازند. رویکرد شرکتها برای تعهد بعضی از هزینه ها و یا به دنبال همکاری با دیگر موسسات در تلاش برای کاهش هزینه های موسسات امتیازاتی را برای افزایش درآمد به کارببرند(آنهیر،۲۰۰۵).
جدول(۲-۲) ماتریس ارزش بازگشت
برنامه ارزش اجتماعی
پایین بالا
پایین قطع کردن همکاری
“رها شدن بدون بازخرید” “کالاهای مشترک”
بازگشت مالی
/اثربرنامه منابع
بالا پایداری ایجاد
“زیان لازم” “بهترین از همه دنیا”
منبع(آنهیر،۲۰۵:۲۱۰)
۵- مکانیزم تخصیص قیمت
تفاوت اساسی این که استنبرگ و ویزبرگ(۱۹۹۸،۶۶-۷)، تفاوت در استفاده از مکانیسم تحصیص قیمت در رفتار سازمانهای خیریه است و آنها این سوال را برای گسترش مکانیسم قیمتی مانند لیست انتظار و محصول آبکی نیز هست. جدول(۴) نشان می دهد که موسسات و شرکتهای سودآور در واقع از تخصیص قیمت به روشهای مختلف و برای اهداف مختلف استفاده می کنند(آنهیر،۲۰۰۵).
جدول۲-۳: مکانیزم تخصیص قیمت

تخصیص مثال(تنها موسسه) مفهوم هم برای موسسه و هم برای شرکت سودآور
تک قیمتی
قیمت گذاری یکنواخت
(هزینه یکسان، قیمت برای کالاهای یکسان یا خدمات برای موسسه و سازمان انتفاعی)
برای کالاهای غیرمقدم اعمال می شود مثلا کافی شاب در موزه و درآمد کسب و کار نامرتبط موسسه ها می توانند در طراحی به شرکتهای سودآور تبدیل شوند و تولید کمتر نسبت به شرکتهای سودآور، توجه به وضعیت مأموریت نسبت به کالاهای غیرمقدم: می تواند منجر به رقابت ناعادلانه به علت تلقی مالیات موسسه شود.
هزینه ها در مقیاس چارچوب، تبعیض قیمت بین فردی
(مصرف کنندگان هزینه های مختلف براساس ویژگیهایی از قبیل درآمد، سن، قومیت و از کارافتادگی و غیره)
مراقبت روزانه، حق عضویت، انجمن های حرفه ای، هزینه های مدرسه، شهریه مسکن اجتماعی سطح هزینه های حاشیه ای، موسسه ها و شرکتهای سودآور در ایجاد هزینه ها در چارچوب مشابه هستند. به احتمال زیاد تبعیض در پایین ترین قیمت، هزینه نهایی و ارئه برخی از خدمات برای شرکتهای سودآور به احتمال زیاد با تبعیض قیمت بالا
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.