متن کامل – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۱

۲-۲-۳-۱ درآمدزایی
۲-۲-۳-۱-۱ تجاری سازی
در ایالات متحده، انگلستان، و استرالیا، تعدای چند از سازمان بزرگ که خدمات خیریه ارائه می دهند صرفا بر کمک های خصوصی تکیه می کنند و بر خلاف نظر رایج که موسسات از شرکت های خصوصی و دولتی دور می باشند. آنها با سازمان های دیگر برای تأمین مالی خود برای پیدا کردن کارگران، مدیران، و دیگر منابع خارجی با هم رقابت و همکاری می کنند. در حال حاضر شاید نیروی غالب در این موسسات در تعدای از کشورهاست، اما به وضوح در ایالات متحده است، تجارت به عنوان چیز جدیدی است. آن را در مقیاس درآمد به دست آمده است که به نظر می رسد به طور قابل توجهی در سال ۱۹۹۰ افزایش یافته است. بررسی یانگ و سالامان(۲۰۰۳) به فرایند بازاریابی در بخش غیرانتفاعی و ارزیابی هردو جوانب مثبت و منفی می پردازد؛
منابع فشار بازار: چندین فشار جلو برنده برای موسسات به سمت تعامل بیشتر با سیستم بازار وجود دارد، از حمله کاهش حمایت مالی- اجتماعی دولت، رشد آهسته کمک های خصوصی، افزایش مطالبات خدمات که در گروهای مختلف جمعیت به طور گسترده ای متفاوت است، رقابت در حال رشد سازمانهای سودآور و غیر سودآور، افزایش تقاضای پاسخگویی و حضور افزایش شرکای بالقوه شرکتهای بزرگ.
افزایش درآمد و سود: در پاسخ، بیساری از موسسات به دنبال افزایش با درآمد مبتنی بر جریان بازار است، هزینه های خاص برای هزینه های خدمات است. در حالی که بیشترین مبالغ درآمد صرف خدمات مربوط به مأموریت می شود مانند شهریه موسسات آموزشی.
گنجاندن فرهنگ بازار: با اتکای بیشتر به درآمد مرتبط و غیر مرتبط اغلب یک فرهنگ بازار موسسات به وجود می آید(آنهیر،۲۰۰۵).
موسسات به عنوان سازمان چند محصول
اما کمک های مالی متقابل تنها دلیل کارآفرینان اجتماعی برای تولید خدمات مختلف نیست ، اوستر (۱۹۹۵) نشان می دهد که در حالی که بسیاری ازکارآفرینان اجتماعی به عنوان شرکت های تک موضوعی یا تک محصولی آغاز خواهند شد، آنها ترکیب محصولات متنوع تر را در طول زمان توسعه می دهند. یکی دیگر از دلایل تنوع محصول امکان استفاده از دامنه اقتصاد و محصولات متمرکز در امتداد اقلام هزینه های مشترک است. با بهره برداری از درآمد های منابع مختلف، و تولید درآمدی شرکت و همکاری توزیع کالا، سازمان های غیر انتفاعی قادر به گرفتن بازده می باشند(آنهیر،۲۰۰۵).
دلیل سوم برای تنوع محصول، نیاز به تنظیم برنامه ها و فعالیتهای مربوط به مأموریت سازمانی است. تقاضا برای خدمات این سازمان را می تواند تغییر دهد، کاهش تناسب فعالیت ها و مأموریت سازمانی لزوماً باید به دلیل پیروی از برنامه هایی باشد که بیشتر در خط اهداف سازمانی است. تنوع محصول یک وسیله است که از طریق آن موسسات فعالیت های مناسب رسالت و مأموریت خود را به روزرسانی کنند(آنهیر،۲۰۰۵). ویزبورد (۱۹۹۸) نشان می دهد که سازمان های خیریه سازمان چند محصول هستند که می توانند سه نوع از کالا یا خدمات تولید می کنند:
کالاهای عمومی مقدم، که خروجی واقعی سازمان است و ارتباط نزدیک به مأموریت سازمان دارد. این کالاها در بازارهای خصوصی مشکل به فروش می رسد زیرا مشکلات سواری مجانی در ایجاد نوعی از قیمت بازار وجود دارد، به وجود می آورد مثلا پژوهش های بنیادی، کمک به فقرا.
کالاهای خصوصی مقدم، که مربوط به مأموریت سازمان است، اما می تواند در بازارهای خصوصی به فروش برسد، مانند آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، خدمات اجتماعی.
کالاهای خصوصی غیردلخواه، که کمتر به مأموریت سازمان مربوط می شود، و تولید آنها به منظور ایجاد درآمد برای کالاهای عمومی و خصوصی مورد نظر است. مانند رستورانها مانند رستوران در موزه ها، و یا قرعه کشی(ویزبورد،۱۹۹۸) .[۲۵]
تئوری اقتصادی به دنبال آن است که سازمانهای غیر انتفاعی مشکلات قابل توجهی در بالا بردن درآمد برای کالاهای عمومی روبه رو هستند و انواع مکانیسم هایی را برای تولید درآمد حاصل کالاهای خصوصی مقدم به کار خواهد برد و فرصت طلبان از کالاهای خصوصی غیر مقدم کرد برای پوشش کسری بودجه کالاهای عمومی و خصوصی مورد نظر استفاده خواهند. سازمانها می توانند به دنبال دو استراتژی اساسی یا منحصر به فرد باشند:
سازمان ها می توانند تمایل به درخواست کمک دولت برای دریافت کمک های مالی برای هزینه های خاص باشند. مانند یارانه، موافقت نامه خدمات و طرح های بازپرداخت.
سازمان ها می توانند به شرکتهای چند محصول تبدیل شوند.
علاوه بر این، اثرات تراکم خارجی باید در نظر گرفته شود، هم کار داوطلیانه(انجولراس،۲۰۰۲)[۲۶] و هم اهداکنندگان. اهداکنندگان ممکن است فکر کنند که کمک های مالی آنها کمتر لازم می باشد، و یا ممکن است پیش درآمد تجاری با فعالیت های تجاری را دوست نداشته باشد(یانگ و استینبرگ،۱۹۹۵)[۲۷]. نگرش افراد نسبت به سازمانهای تجاری با تعدادی از عناصر تحت تاثیر قرار می گیرد(یانگ و استینبرگ،۱۹۹۵): خریدارن و اهداکنندگان دو گروه های متفاوت هستند، محصولات فروخته شده منحصر به فرد هستند، سازمان های رقیب در بازر کمک کننده نیز درگیر فعالیت های تجاری، و قیمت و کیفیت کالای خوب و یا خدمات هستند. آزمایش های به وسیله دیسمت(۱۹۹۸) در یک موسسه خیریه بزرگ در فرانسه نشان می دهد که فعالیت های تجاری اثر منفی بر سطح کمک های مالی در دراز مدت خواهد داشت.
۲- درآمد کسب و کار مرتیط و نا مرتبط
برای موسسه های کارآفرینان اجتماعی چند محصول، اشکال مختلف کمک های مالی متقابل که در مورد نحوه نزدیکی محصولات و خدمات به یکدیگر و به مأموریت و یا اهداف خیریه سازمان وجود دارد . اگر کالاهای خصوصی غیر مورد نظر بسیارمتفاوت از اهداف سازمان خیریه باشد، درآمد به دست آمده از طریق تولید آن ممکن است وابسته مقررات مالیاتی شود، به عنوان درآمد کسب و کار غیر مرتبط (UBI) طبقه بندی شود، و بنابراین مشمول مالیات شود. مقررات مالیات در بسیاری از کشورها شامل مقررات بر درآمد نامربوط به خیریه یا هدف معاف از مالیات موسسه ها است. خدمات درآمد داخلی ایالات متحد UBI را به عنوان درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده تعریف می کند که:
(الف ) به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمانها و افراد مرتبط باشد که
(ب) به دلایل کسب و کار غیر مرتبط به منظور معاف، تجارت، و یا کسب و کار دیگر، و
(ج ) به طور منظم انجام شود.
با این حال در اکثر موارد، درگیر شدن در فعالیتهای UBI وضعیت معاف مالیاتی موسسه ها را به مخاطره نمی اندازد، اگر چه قوانین مالیاتی در برخی کشورها ایجاد دستورالعمل های را به میزان کلی از UBI نسبت به درآمد کل است. مقررات مالیاتی بر درآمد کسب و کار نامرتبط در موسسه ها درگیر در فعالیتهای UBI هستند که متمایل به نرخی شبیه به مالیات بر درآمد خالص شرکتهای سودآور هستند تحمیل می کنند (آنهیر،۲۰۰۵).
شکل۲-۲: کمک مالی متقابل
انتقال داخلی
مازاد درآمد حاصل از کالاهای غیرمورد نظر
پوشش کسر درآمد از کالاهای مورد نظر
منبع: (آنهیر،۲۰۰۵:۲۰۷)
پشت این رویکرد فرض سیاست مالیاتی اقتصادی خنثی است که باید نهادهای درگیردر فعالیتهای مشابه به همان اندازه را درمان کنند. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که دکترین تجاری بودن تنها عنصر مهم برای سازمانهای معاف از مالیات در ایالات متحده است. در انگلستان، به عنوان مثال، سازمان های خیریه باید فعالیت های تجاری را تنها از طریق یک شکل نهاد سازمانی مستقل عمل کنند، که به نوبه خود پیمان سود برای موسسه خیریه است. با این حال کالاهای خصوصی عیر مرتبط که نزدیک به هدف های خیریه است و از کالاهای خصوصی مرتبط حمایت می کند، این فعالیت ها باعث افزایش درآمد و تحکیم مالی سازمان خواهد شد. ولی کسب و کار نامرتبط ممکن عواقب منفی نیز داشته باشد:
ممکن است سازمان را از مأموریت اصلی خود منحرف کند و توجه بیش از حد برای دنبال درآمد متقابل فعالیت های مرتبط با سازمان را دچار مشکل کند.
ممکن است با عث جابجایی هدف سازمان شود، سازمان های غیرانتفاعی برای به دست آوردن حداکثر درآمد ممکن است از استفاده کارآمد آنها دور شوند.
اتکای بیش از حد به فعالیتهای تجاری ممکن است اثرات مخربی برای سازمان داشته باشد(آنهیر،۲۰۰۵).
انتخاب برنامه های مناسب برای رشد و ترقی:
ترسیم سهام محصولات و ماتریس ارزش بازگشت. ترسیم سهام محصولات و ارزشهای بازگشت به دو روش مکمل صورت می گیرد که به تصمیم گیری مدیریت به فعالیتهای کمک می کند. ترسیم سهام محصولات دارای دو بعد برای هر برنامه است (آنهیر،۲۰۰۵).
کمک به مأموریت سازمانی: چگونه یک فعالیت خاص به دستاوردهای مأموریت کمک می کند و چگونه به مأموریت اصلی سازمان مرتبط می شود؟ شاخص واقعی اقدامات کیفی از قبیل خدمت به مشتریان، تعداد اعضا، نرخ مشارکت، و همچنین قضاوت های کیفی توسط مدیریت، اعضای هیئت مدیره، مشتریان، و کارشناسان خارج سازمان را شامل می شود.
کمک به اقتصاد پایدار: چگونه یک فعالیت یا برنامه خاص به درآمد نسبت به هزینه های آن کمک می کند. و چه سرمایه گذاری در گذشته و آینده وجود دارد؟ در اندازه گیری این بعد توانایی اطلاعات حسابداری و شاخص های مالی می تواند به کار رود.
هدف اصلی از ترسیم نمونه کارها کمک به سازمان برای پیدا کردن تعادل بین مأموریت و اقتصاد سازمان برای تمام برنامهای مختلف و خطوط خدمات است. فعالیتها در گوشه سمت راست بالای شکل (۳)، کشش چشم اندازی را هم از نظر مأموریت و هم از نظر اقتصادی نشان می دهد. کالاهای خصوصی که مشکل تر تولید می شوند و پایدار هستند آنها به احتمال زیاد برای جذب رقبا هستند، و سازمان باید از برنامه هایی که در رتبه پایین تر برای مأموریت سازمان و کمک های اقتصادی هستند، خارج شود. به عبارت دیگر برنامه های که ارجحیت ندارند باید با توجه به درآمد و بهروری اضافه یا قطع شود(آنهیر،۲۰۰۵).
شکل(۲-۳) نقشه پرتفوی
منابع مقدم کسر درآمد
منابع جذاب مشکل ساز
بالا
کمک به مأموریت
پایین

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.