دانلود پایان نامه

ب .تنظیم شدت نور
ج .چگونگی انتشار نور
د .می توان از آنها برای انعکاس نور طبیعی نیز استفاده نمود.
در موزه ای که از نور طبیعی استفاده می شود، شیوه طراحی این وسایل از اهمیت بسیاری برخوردار است و کنترل خودکار آنها برای تعیین عملکرد خوب، ترجیح دارد.
تبیین معماری
تامین امکانات مناسب فضایی جهت محافظت اشیا در مقابل رطوبت و نور در معماری موزه با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی و نورپردازی موزه از طرق مختلف زیر قابل طرح و بررسی است.
الف. تهویه طبیعی موزه و با استفاده از نور روز
در این شرایط نور مصنوعی صرفاً برای کمک به نور طبیعی استفاده می شود و باید تلاش نمود احتیاجات اصلی ساختمان از طریق انطباق و هماهنگی معماری آن با خصوصیات آب و هوایی منطقه ای که در آن مستقر است تامین
شود. از جمله این تجهیزات که در طراحی ساختمان موزه ها می توان پیش بینی نمود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هماهنگی اندازه و موقعیت بازشوها، بخصوص در ارتباط با میزان رطوبت و انعکاس نور و گرما.
تعیین ابعاد فضاها بر مبنای آب و هوا، به عنوان مثال: فضاهایی با ارتفاع بلند در آب و هوای گرم، در جریان طبیعی هوا (به صورت افقی یا عمودی) موثرند.
استفاده از تکنیک های ساختمانی مناسب جهت تامین عایق های متناسب با شرایط اقلیمی محل.
انطباق خصوصیات معماری موزه با شرایط اقلیمی امکان کسب نتایج مطلوبی را به وجود می آورد و از جمله امتیازاتروش عدم وجود خرابی مکانیکی و کاهش هزینه احداث و نگهداری ساختمان است.
ب. تهویه مصنوعی و نور روز
به طور کلی اصل بر تبعیت از مهمترین قوانین هماهنگی معماری موزه با شرایط آب و هوایی است و فقط در این شرایط است که دستگاه تهویه مطبوع مکانیکی نیز توصیه می گردد. از آنجا که استفاده از نور روز ارجحیت دارد. دستگاه تهویه مطبوع باید به وظایف زیر عمل کند:
امکان استفاده از حداکثر مزایای نور روز و مقابله با نوسانات آن.
جبران کردن تغییرات ناگهانی دما که مواد ساختمانی (مثل شیشه) قادر به جذب آن نیستند.
در اکثر موارد، غلبه بر گرما و سرما.
برقراری جریان هوای تازه
از نظر فنی توصیه می شود که تهویه مصنوعی ساختمان بر طبق خصوصیات متفاوت محیطی و نحوه کاربرد آن–که اشیا و بخش های مختلف موزه را شامل می شود- انجام شود.عناصر تاسیساتی مانند: رادیاتورها، کانال های تهویه نیز می باید در زمینه پشت اشیا نمایشی قرار گرفته و یا در پشت دیوار با سقف کاذب مخفی شده و در معرض دید نباشند.
ج. تهویه مطبوع و نور مصنوعی
پیشرفت های فنی در امر خلق یک محیط مصنوعی، اکنون به مرحله ای رسیده است که امکان تامین مصنوعی نورپردازی و شرایط جوی را به طور کامل فراهم ساخته است. در این شرایط ثبات، انعطاف پذیری و نظم را می توان در چارچوب فضایی موزه تامین نمود. از جمله دیوارهای خارجی می توانند کاملاً بسته بوده و بخوبی عایق شوند و در صورت وجود اشعه های نامطلوب نور، می تواند دقیق تر از نور روز بررسی و درمان کرد.بین موزه هایی که از نور روز استفاده می کنند و موزه هایی که نور مصنوعی را به کار می برند، تفاوت بسیاری است.در اینگونه موزه ها در صورت چندطبقه بودن ساختمان آنها، امکان نورگیری کامل موزه در طبقات پایین تر و یا درمنطقه میانی آنها وجود ندارد. از این رو در این گونه موزه ها می باید طبقات مختلف هر یک به میزان قابل توجهی عقب نشینی داشته باشند. در حالی که در موزه ای که از نور مصنوعی استفاده می کند، از آنجا که بیشترین تاکید بر شی نمایشی است و بازدیدکننده و اکثر اشیا نمایشی باید محیط طبیعی خود را با محیط مصنوعی موزه عوض کنند، از این رو معماری موزه از فضایی بزرگ، قابل تغییر و تفسیر و بسیار قابل انعطاف تشکیل می شود.

مطلب مرتبط :   اردشیر بابکان
دسته بندی : علمی