Comments: 0 Posted by: Posted on:

51/162 قانون مدل درباره تجارت الکترونیکی توسط کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.
مجمع عمومی ،
با یادآوری قطعنامه 2205(XXI) در 17 دسامبر 1966 ، که توسط آن ، کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تأسیس گردید ، همراه با الزاماتی برای هماهنگ سازی و متحدسازی بیشتر قانون تجارت بین الملل و با در نظر گرفتن منافع تمام افراد ، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه ، در توسعه گسترده تجارت بین الملل،
با توجه به اینکه تعداد زیادی از مبادلات در تجارت بین الملل بوسیله تبادل داده های الکترونیکی و وسایل ارتباطی دیگر انجام می شوند ، که تجارت الکترونیکی نام دارد ، و شامل استفاده از روش های جایگزین برای روش های کاغذی در ارتباط و ذخیره سازی اطلاعات می باشد .
با توجه به توصیه های ارائه شده در زمینه ارزش قانونی اسناد کامپیوتری که توسط کمیسیون در جلسه هجدهمش تأیید شده است (1985 ، و پاراگراف 5b از قطعنامه شماره 40/71 مجمع عمومی در تاریخ 11 دسامبر 1985) که در آن، مجمع عمومی از دولت ها و سازمان های بین المللی خواست تا اقداماتی را انجام دهند ، که مطابق با توصیه های کمیسیون باشد ، تا امنیت قانونی در زمینه گسترده ترین کاربرد پردازش داده های خودکار در تجارت بین المللی را تضمین نمایند،
متقاعد گردیدند که تدوین یک قانون مدل که استفاده از تجارت الکترونیک را تسهیل می نماید ، و برای کشورهایی با سیستم های قانونی ، اجتماعی و اقتصادی متفاوت ، قابل قبول است ، می تواند کمک زیادی به توسعه روابط اقتصادی بین المللی نماید ،
با توجه به اینکه قانون مدل درباره تجارت الکترونیک ، توسط کمیسیون و در جلسه بیست و نهم و بعد از در نظر گرفتن ملاحظات دولت ها و سازمان های ذی نفع ، تأیید گردید ،
بر این باور است که تأیید قانون مدل در مورد تجارت الکترونیک توسط کمیسیون ، به تمام کشورها کمک زیادی خواهد نمود تا قوانین مربوط به استفاده از روش های جایگزین برای ارتباط کاغذی و ذخیره سازی اطلاعات و همچنین فرمول بندی این قوانین را در جایی که اکنون وجود ندارند ، ارتقاء دهند .
قدردانی و تشکر خود را نسبت به کمیسیون سازمان ملل درباره قانون تجارت بین المللی به خاطر تکمیل و تأیید قانون مدل در تجارت الکترونیک که در پیوست قطعنامه کنونی گنجانده شد و همچنین به خاطر راهنمایی درباره وضع قانون مدل ، اعلام می دارد .
توصیه می کند که تمام کشورها ، زمانی که قوانینشان را وضع یا اصلاح می کنند ، به قانون مدل توجه نمایند ، تا با مطابق با قوانینی عمل کنند که برای روش های جایگزین شیوه های کاغذی برای ارتباط و ذخیره سازی اطلاعات ، اجرا می شوند .
همچنین ، توصیه می کند که تمام تلاش ها صورت گیرد تا تضمین نماید که قانون مدل ، همراه با راهنما ، در دسترس عموم قرار بگیرند و همه کشورها آنان را بشناسند .
هشتاد و پنجمین
جلسه عمومی
16 دسامبر 1996
قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال 1996
بخش یک . تجارت الکترونیکی به صورت کلی
فصل 1 . قوانین و مقررات عمومی
ماده 1 – حیطه و دامنه کاربرد
این قانون در مورد هر نوع اطلاعاتی به شکل داده پیام که در فعالیت های تجاری استفاده می شود، اعمال می گردد.
ماده 2 – تعاریف
از نظر این قانون :
الف – «داده پیام» به معنای اطلاعات ایجاد شده، ارسال شده، دریافت شده یا ذخیره شده توسط ابزارهای الکترونیکی ، نوری یا ابزارهای مشابه است، اما محدود به مبادله داده های الکترونیکی (EDI) ، پست الکترونیکی ، تلگرام ، تلکس یا تلکپی نمی شود.
ب – «تبادل داده های الکترونیکی» (EDI) به معنای انتقال الکترونیکی اطلاعات از کامپیوتر به کامپیوتر با استفاده از یک استاندارد مورد توافق برای سازماندهی اطلاعات.
ج – «اصل ساز»، به معنای فردی است که توسط او یا از طرف او، داده پیام پیش از اینکه احتمالا ذخیره سازی گردد، ارسال یا ایجاد می شود ، اما شامل فردی که به عنوان واسطه نسبت به آن داده پیام عمل می کند نمی باشد
د – «مخاطب»، به معنای هر فردی است که توسط فرستنده، داده پیام را دریافت می کند، اما شامل فردی که به عنوان واسطه نسبت به آن داده پیام عمل می کند، نمی باشد.