Comments: 0 Posted by: Posted on:

در راه و روش بر اساس موضوعات جدا از هم، محتوا به بخش­های به طور کامل جدا از هم مثل ادبیات،تاریخ، جغرافیا و چیزای دیگه ای به جز اینا تقسیم می­شه. این نوع راه و روش باعث می­گرددتا دانش آموزان با دقت محتوای خاصی رو آموخته و توانایی تفکر و حل مسائل در اون موضوع خاص درآنان برانگیخته شه (فتحی، ۱۳۸۸). براساس این راه و روش تربیت شهروندی رو میشه به شکل یه برنامه درسی جدا از هم نشون داد و شهروندان رو بوسیله آموزش مستقیم شهروندی ازطریق جا دادن عنوان درسی به همین نام- تربیت شهروندی- واسه ورود به زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آماده کرد.

اقتصاد

دومین راه و روش، راه و روش بین موضوعی می­باشه. در این روش یه مطلب یا معنی انتخاب می­شه که می ­تونه به چند موضوع درسی مربوط باشه. هر کدوم از موضوعات درسی مطلب یا معنی مورد نظر رو به عنوان بخشی از برنامه درسی علم­آموز به بحث و مطالعه می­گذارد (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). مثلا ممکنه عامل­ها و مفاهیم شهروندی از دیدگاه تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی بررسی شه.

سومین راه و روش، رویکردهای موضوعات عام یا گسترده می­باشه. در این جوری از طرح برنامه درسی تفکیک و مرزبندی بین موضوعای درسی به روشنی و وضوح گونه های قبلی دیده نمیشه. تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی در برنامه درسی تحقیقات اجتماعی ترکیب شدن تا دانش آموزان رو در شناخت واقعیات جامعه اش کمک کنه (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). فلسفه اساسی این الگو یعنی ایجاد اتحاد و رابطه بیشتربین مطالب مختلفی که دانش آموزان در برنامه های درسی مطالعه می­ کنن (فتحی، ۱۳۸۸).
فلسفه

در مطالعه دوم انجمن بین المللی پیشرفت تحصیلی (IEA) که به موضوع تربیت شهروندی اختصاص داشت از معلمان خواسته شد تا اندازه موفقیت خود رو با رویکردهای جور واجور سازماندهی برنامه درسی شهروندی اعلام کنن. یافته ها به دست اومده نشون داد که بیشترین اندازه پشتیبانی مربوط به راه و روش ترکیب و درهم آمیختن شهروندی به شکل محتوا و موضوع علوم اجتماعی می شد. اگر از راه و روش موضوعات جدا از هم و ارائه شهروندی به شکل اینجور موضوعاتی پشتیبانی کمتری انجام شد (کندی، ۲۰۰۸).

در کل همونطور که تحقیقات جور واجور نشون می­دهد کشورای جور واجور رویکردهای چندگونه ای رو نسبت به موضوع تربیت شهروندی در پیش گرفتن. با این وجود به نظر می رسه اتخاذ راه و روش کل گرا نسبت به این موضوع مناسبترین راه و روش باشه. به این صورت مدرسه خود دلیلی واسه تمرین شهروندی هستش. بازم که دیویی عقیده داره مدرسه جامعه کوچکه که در اون دانش آموزان به عنوان عناصر فعال کار می کنن و مدرسه محیطی واسه یادگیری مشارکتیه و کلاسا به عنوان آزمایشگاهیه که در اون ایده الای خاص شهروندی و رفتار شهروندان به وسیله معلمان و شاگردان اجرا و مورد مشاهده قرار می گیرن (بیلریمور، ۱۹۹۳به نقل از برخورداری، ۱۳۸۱).

دانش آموز

 

 

 

 

 

۲-۱۵- روش­های آموزش ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی

هدف از تربیت شهروندی، پرورش شهروندانی می­باشه که نقشی فعال و مشارکت جویانه در مسائل جور واجور جامعه خود دارن. بنابر این روش­های تدریس این جوری از تربیت هم باید دارای      جهت­گیری مشارکتی و فعال باشن. منظور از راه ­های مشارکتی و فعال روش­های هستن که فراگیران رو به گونه­ای فعال با مسائل و موضوعات جور واجور درگیر می­ کنن و امکان مشارکت اونا رو جفت و جور می­بیارن. در این روش­ها علم­ آموزان در کانون آموزش قرار می­گیرند و به گونه­ای فعال با آموزش درگیر می­شن. مربیان و کارشناسان تربیتی بر تاثیر مثبت راهبردها و روش ­های فعال تدریس و ایجای فضای دمکراتیک واسه یادگیری تاکید دارن. گراس ودنیسون[۴] (۱۹۹۱) به دوازده روش آموزش ـ یادگیری که متناسب با تربیت شهروندان می­باشن، اشاره می­ کنن. اون­ها فکر میکنن که هر کدوم از این راهبردها می ­تونه به صورت جداگونه و یا به صورت ترکیبی از  روش هدف دار­های موثر استفاده کرده شن. این راهبردها عبارتند از:

 • راه و روش رشته­ای

این روش هدف دار درصدده تا علم­ آموزان رو از راه محتوای علم رشته­های خاص مثل تاریخ به عنوان شهروندان خوب تربیت کنن.

 • راه و روش حقوقی

این راه و روش تاکید می کنه که دانش آموزان نیازمند درک روندهای سیاسی و قانونی هستن و این شناخت باعث می شه که دانش آموزان به عنوان یه شهروند در امور اجتماعی مشارکت داشته باشن.

 • راه و روش تفکر انتقادی

این روش به دنبال پرورش مهارت ها و قابلیتای فراگیران به عنوان تصمیم گیرنده س. این راه و روش بر این فرض مبتنیه که دانش آموزان به عنوان شهروندان خوب باید بتونن نقد کننده فکر کنن و مثل شهروندان خوب در اداره امور مشارکت کنن.

 • فعالیت یا مشارکت مدنی

این راه و روش بر اساس این باوره که دانش آموزان از راه مشارکت در جامعه مهارت ها و توانمندی لازم یه شهروند خوب رو به دست بیارن.

 • راه و روش مسائل اجتماعی یا عمومی

این راه و روش از این موضوع پشتیبانی می کنه که باید فراگیران شناختی عمیق و گسترده از بعضی مسائل گرفتار به جامعه مثل صلح بدست بیارن.

 • راه و روش شفاف سازی ارزشا

این راه و روش بیان می­ کنه که دانش آموزان باید بتونن درباره اینکه چی رو کنترل کنن که شکل دهنده ارزشا باشه، شناخت و آگاهی به دست بیارن.

 • راه و روش رشد اخلاقی

راه و روش رشد اخلاقی دانش آموزان رو با معضلات اخلاقی جور واجور مواجه می­ کنه و فراگیران دیدگاهشون رو در این مورد به رقابت کشیده و توجیهات خود رو بیان می­ کنه.

 • راه و روش فعالیت موسسه­ای یا اصلاح آموزشی

این روش آموزش ـ یادگیری بر اساس کل محیط آموزشی بوده و دانش آموزان رو به ارزشیابی از اعمال و فرایندهای خود با هدف هم جهت شدن با رویکردها و روش های دمکراتیک دولتی درگیر می­سازه.

 • راه و روش اجتماع­پذیری و القای عقیده

این روش آموزش ـ یادگیری عقیده داره که در جامعه مجموعه ­ای از هنجارهای اجتماعی حاکمه که علم­ آموزان باید این هنجارها رو بیاموزند تا بتونن به عنوان شهروندان خوب مشارکت داشته باشن.

 

 

 

 • راه و روش موضوعات معاصر و وقایع جاری

این راه و روش بیشتر بر مسائل و موضوعاتی که به فراگیران ربط داره متمرکز بوده و نسبت به بقیه موضوعات و مسائل اجتماعی از نظر وسعت این موضوعات و رابطه کمی که با فراگیران داره، اهمیتی کم قائله.

 • دیدگاه پیشرفت آدم­گرایی

این راه و روش علاقمند به پرورش جوانان کارآزموده س. روش هدف دار آموزش ـ یادگیری به دنبال روش هایی واسه پرورش همه جانبه افراده طوری که بتونن نقش خود رو به عنوان یه شهروند خوب بکنن.

 • راه و روش وابستگی دوطرفه جهانی

کانون تمرکز این راه و روش بر افزایش دامنه ملی تربیت شهروندی بوده و در جهت پرداختن به وابستگی دوطرفه که در اندازه جهانی شکل گرفته، عمل می­ کنه.

[۱]- separate subject

[۲]- interdisciplinary

[۳]- board fields

[۴] – Gross, & Dynesson